Hlavní navigace

Produkujete při podnikání odpad? Připravte se na nákup vlastní popelnice

4. 4. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Ministerstvo si chce posvítit na živnostníky, kteří vyhazují odpad do cizích kontejnerů. Obce totiž určí živnosti, pro které budou vlastní popelnice povinné.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) si chce vyšlápnout na nepořádné živnostníky. Obce si budou moci stanovit, kteří podnikatelé se povinně zapojí do systému sběru a odvozu komunálního odpadu. V současnosti totiž řada živnostníků obecní systém nakládání s komunálním odpadem zneužívá. Čtěte také: OSVČ opět na pranýři. Chcete využít paušál? Zapomeňte na slevy na dani a bonusy

Cizí popelnice využívá mnoho živnostníků

Živnostníci produkující vymezené druhy a množství odpadů se budou muset zapojit do obecního systému nakládání s komunálním odpadem. V současné době totiž tuto povinnost nemají a často využívají systému obce, aniž by finančně přispívali. Živnostníci zapojení do obecního systému nakládání s komunálním odpadem pak budou osvobozeni od povinnosti vést průběžnou evidenci pro odpad, se kterým jsou do tohoto systému zapojeni. S novinkami počítá nový zákon o odpadech, který připravuje ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo tím reaguje na stávající situaci, kdy mnoho živnostníků (především drobné provozovny, menší obchody a restaurační zařízení) využívá systém sběru a odvozu komunálního odpadu nelegálně. Živnostenský odpad, tedy odpad z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, podnikatelé často odkládají na místa určená obcí pro občany, aniž by jako původce finančně přispíval na provozování systému nakládání s komunálním odpadem, a náklady takto vznikající pak musí hradit občané.

Jak upřesnila serveru Podnikatel.cz Hospodářská komora ČR, tento živnostenský odpad může podle dostupných statistik tvořit kolem 30 % všech komunálních odpadů produkovaných na území obcí, v některých obcích (převážně ve větších městech) s větším zastoupením ostatních původců to může být až 50 % celkové produkce komunálního odpadu. Je známým faktem, že více než dvě třetiny živnostníků neznají svoje povinnosti ze zákona o odpadech a domnívají se (někdy zcela účelově), že nakládání s odpady, které v rámci své podnikatelské činnosti vyprodukují, je povinností obce, uvedla serveru Podnikatel.cz Lenka Janáková z Hospodářské komory ČR. Čtěte také: Kalouskova opatření pro OSVČ: Nižší výdajové paušály a vyšší daň z příjmů

Obce si stanoví, jací živnostníci budou platit

Už dnes se sice živnostníci mohou dohodnout s obcí a na základě souhlasu obce své živnostenské odpady odstraňovat v systému organizovaném obcí, avšak toto řešení není příliš využívané. Pro většinu obcí totiž znamená velkou administrativní zátěž, která se pojí s uzavíráním případných smluv s živnostníky. Chování živnostníků se obcím navíc těžko kontroluje. Nově budou moci obce celou problematiku vyřešit vyhláškou, ve které stanoví okruh právnických a podnikajících fyzických osob produkujících komunální odpad na území obce, které jsou povinny se do systému zapojit.

Každá obec si tedy zvolí vlastní kritéria pro výběr živnostníky, kteří budou poplatky povinně platit. Klíčovým bodem se stane druh podnikatelské činnosti a množství produkovaného odpadu. Obec přitom bude vycházet z místních podmínek a ze standardů podle metodiky zpracované ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro zpracování metodiky budou využity výsledky výzkumných úkolů zaměřených na stanovení měrných produkcí hlavních druhů odpadů u základních typů živností. Předpokládá se, že povinné zapojení by se mělo týkat především drobnějších podnikatelů pracujících doma, menších obchodů, restauračních nebo ubytovacích zařízení, dodala serveru Podnikatel.cz Marta Machková z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Výše poplatku, který budou muset živnostníci hradit, bude stanovena jako násobek poplatku pro fyzické nepodnikající osoby, a to v závislosti na produkci odpadu. Ministerstvo však plánuje stanovit strop, maximální výše poplatku bude činit desetinásobek. Nový zákon též bude mnohem více než nyní využívat institutu nápravných opatření, protože jsou podle ministerstva mnohdy z pohledu životního prostředí účinnější. Samozřejmě zde budou existovat i finanční sankce, ujišťuje Marta Machková. Čtěte také: Švarcsystém v roce 2012. Čtěte detailní pohled právničky

Živnostníci varují před lobbistickými tlaky

Samotní podnikatelé se k novému zákonu staví rezervovaně. Na jedné straně si uvědomují, že mnoho živnostníků systém zneužívá a je potřeba s tím něco udělat, na druhé se však obávají, že si řada z nich jenom hlouběji sáhne do kapsy a problém zůstane nevyřešený. Negativní zkušenosti z uplatňování zákona o obalech  vyvolávají obavy, že to může být zase nějak zdeformováno ve prospěch něčích podnikatelských zájmů, nějaké lobbující skupiny, doplnila serveru Podnikatel.cz Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků ČR.

školení účto leden 23 Kučerová

Podle Svobodové by se zneužívání systému odvozu komunálního odpadu mělo nejprve řešit v rámci existujících předpisů a teprve následně, pokud budou zjištěny důvody, proč to nefunguje, navrhovat nějaké lepší řešení. Obecně platná povinnost platit si popelnice by stejně nic neřešila s významnými producenty odpadů, ale zatěžovala by bezdůvodně  platbou s charakterem nové „daně“ řadu podnikatelů, jejichž produkce odpadů z živnosti je zanedbatelná, domnívá se Svobodová.

V současné době se dokončuje věcný záměr zákona. Termín pro jeho předložení do vlády je konec roku 2012. Snahou MŽP bude, mít materiál připraven k vypravení do meziresortního připomínkového řízení již v polovině letošního roku. Výchozí materiál pro přípravu nového zákona tvoří Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR schválené vládou 25. srpna 2010. Jestliže půjde celý legislativní proces dle představ ministerstva, nabyl by zákon účinnosti na začátku roku 2014.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).