Hlavní navigace

Z diskuze: Prokázání praxe a lhůta při špatné fakturaci

17. 7. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Pro prokázání praxe musíte mít zvláštní doklad. Pokud ohlašujete další živnost, peníze byste neměli potřebovat. Když zase špatně fakturujete, máte čas na nápravu a pokud třeba vlastníte podílový fond v Polsku, zdaňujete zisk podle českých zákonů.

Stačí pro prokázání praxe prohlášení zaměstnavatele?

Ráda bych se zeptala, jakým způsobem lze prokázat praxi (živnost vedení účetnictví), abych mohla dostat živnostenské oprávnění. Mám vzdělání v oboru. Jedná se mi o to, že z pracovní smlouvy to není možné. Stačí prohlášení od podnikatele, že jsem mu vedla účetnictví bez nároku na finanční odměnu?

Záleží na podmínkách konkrétního oboru. Odbornou způsobilost tedy máte, konkrétně u účetnictví musíte dle současných zákonných podmínek ještě prokázat praxi v oboru (u tohoto příkladu 5 let). Potvrzení by vám měl vystavit váš případný předchozí zaměstnavatel. Živnostenský zákon totiž neupravuje náležitosti a formu písemného dokladu o praxi. Obecně je potvrzením doklad, v němž je patrné časové období a pracovní zařazení. Posouzení dokladu o praxi je zcela v kompetenci příslušného obecního živnostenského ú­řadu.

Pro jistotu ještě cituji zákon: (2) Praxí v oboru se pro účely tohoto zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.

Michael Hovorka

Praxe se prokazuje dokladem o „pracovněprávním vztahu“, viz § 7, odst. 4 živnostenského zákona.

Jura

§ 7, odst.4 živnos­tenského zákona

Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Kolik stojí nahlášení dalšího oboru podnikání?

I přes to, že se to tu již několikrát řešilo, se chci zeptat, když půjdu na živnostenský úřad kvůli nahlášení dalšího oboru (patřícího do volných živností), budu něco platit za tuto změnu? Pokud se nepletu, tak tímto krokem mi končí i platnost živnostenského listu a získám výpis z živnostenského rejstříku, za to se také neplatí?

Pěknou srovnávací tabulku ohledně poplatků připravila Jana Bohutínská ve svém článku:

Jinak k vašim dotazům mohu rovnou říci, že ohlášení dalšího oboru u živnosti volné je zdarma. (Pozor, neplést si dle tabulky nahlášení oboru u živnosti volné a živnosti jako takové). Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny je zpoplatněno Kč 100,–. Samotný výpis (bez provedených změn) včetně částečného (tedy toho, který obsahuje pouze jeden vybraný obor), se platí Kč 20,– za každou i započatou stránku.

Michael Hovorka

Lhůta při špatné fakturaci

Zpětnou kontrolou účetnictví jsem zjistila nesrovnalost ve fakturaci. Existuje nějaká promlčecí lhůta? Vloni jsem fakturovala 4 faktury, v lednu poslední, podle špatných podkladů. Dokdy mohu vyfakturovat rozdíl? Dotyčná firma samozřejmě mlčí.

V obchodněprávních vztazích činí promlčecí doba čtyři roky (viz ustanovení § 397 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Minimálně v této lhůtě tedy můžete zmíněný „rozdíl“ dofakturovat.

Jan Molín

Jak se zdaňují zisky podílových fondů v zahraničí?

Vlastním již několik let otevřený podílový fond v Polsku v polské měně. Nyní jsem dal na fond výpověď a provedl zpětný odkup. Po připsání peněz na účet jsem zjistil, že mi byl výdělek zdaněn asi 20 %. Vzhledem k posílení koruny proti zlotému jsem vlastně zisk ani neměl. Dá se zohlednit kurzovní ztráta z pohledu nižšího zisku, nebo zdanit zisk v ČR (kde se zisk po 6 měsících. nedaní)?

Pokud jste daňovým rezidentem České republiky, tak pak by nemělo dojít ke sražení vámi zmíněné daně v Polsku, neboť podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Polskou republikou, konkrétně v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 4 se takové příjmy zdaňují ve státě, v němž jste rezidentem. To však předpokládá, že doložíte tuto skutečnost plátci vašeho příjmu.

Jan Molín

Poznámka redakce
Texty byly redakčně upraveny

Máte jasno v systému číslování faktur?

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).