Hlavní navigace

Promíjí se poplatek za žádost o delší lhůtu pro přiznání, hlášení či vyúčtování

9. 2. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aby byl správní poplatek za žádosti o prodloužení lhůty prominut, musí být splněna zásadní podmínka.

Vláda schválila nařízení, kterým budou daňovým subjektům prominuty správní poplatky za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, kontrolního hlášení nebo vyúčtování. Musí však splnit danou podmínku. Žádost bude podána od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021

Žádosti o prodloužení lhůty se tak budou týkat zejména daňových přiznání, jako je například přiznání k dani z příjmů. 

Psali jsme: Velký přehled platných podpor podnikatelů

Některé generální pardony promíjejí poplatníkům úroky z prodlení, pokud určené daně zaplatí sice pozdě, ale do dne stanoveného generálním pardonem. Jak ale upozorňuje finanční správa, je třeba si uvědomit podstatu věci: generální pardony promíjejí úrok z prodlení za opožděnou platbu daně, nemění tedy den splatnosti daně.

Nedorozumění u potvrzení o bezdlužnosti

Mohlo by nastat nedorozumění mezi poplatníky a finanční správou při vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti. Pokud by poplatník žádal o potvrzení o bezdlužnosti právě v období, kdy je z pohledu zákona v prodlení s úhradou daně, protože chce využít úlevy z generálního pardonu a zaplatit daň později, tak mu fakticky takové potvrzení nebude možno vydat, protože nedoplatek na dani existuje. Poplatníci však potřebují potvrzení o bezdlužnosti např. pro získání podpory nebo dotace.

Psali jsme: Pardony a úlevy berňáku se nevztahují na nedoplatky z let před pandemií

školení-leden22-molín

Finanční správa doporučuje následující postup:

  • Poplatník může požádat správce daně o potvrzení o bezdlužnosti
  • Současně poplatník může požádat o potvrzení stavu osobního daňového účtu -  toto potvrzení totiž obsahuje soupis konkrétních nedoplatků, takže lze identifikovat, že jde o nedoplatky dotčené generálním pardonem a tím pádem je možno je zaplatit opožděně
  • Je výhodné, že u žádostí o obě uvedená potvrzení byl generálním pardonem prominut správní poplatek, pokud je žádáno v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Poplatníci mohou následně třetí straně prokázat svoji bezdlužnost současným předkládáním obou typů potvrzení od finanční správy, protože z potvrzení je patrné:

  • že poplatník má u správce daně evidovány nedoplatky,
  • dále o jaké nedoplatky se přesně jedná
  • o takže se dá zjistit, že jde o nedoplatky, na něž dopadají generální pardony ministryně financí a na jejich úhradu je ještě čas.

Další možností je požádat finanční úřad o posečkání daně. V případě vyhovění žádosti bude posečkaný nedoplatek finančním úřadem vykazován jako „nevymahatelný“. Ani žádost o posečkání nepodléhá v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 správnímu poplatku, uzavírá finanční správa. 

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).