Hlavní navigace

Pronajímáte nemovitost? Zjistěte si, jak správně pracovat s kaucí

9. 6. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Mnoho podnikatelů v rámci svého podnikání pronajímá nemovitosti. I ti, kterých se to netýká, se často ocitají na druhé straně tohoto vztahu.

S institutem kauce se pak podnikatel setká jak jako pronajímatel, tak také jako nájemce. S účinností nového občanského zákoníku (NOZ) došlo v této oblasti k poměrně významným změnám. Jak se na obou stranách nájemního vztahu v problematice orientovat, napoví podnikatelům tento článek.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Jak správně pracovat s kaucí.

Zřejmě nejviditelnější změnou je přechod k novému názvu institutu. Navzdory tomu, že početná část nájemců i pronajímatelů termín kauce nadále ze zvyku používá, zákon používá nové pojmenování „jistota“. Základním ustanovením, které danou problematiku upravuje, je pak § 2254 NOZ, který jistotu definuje jako plnění, které na základě vzájemné dohody poskytne pronajímateli nájemce jako peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu.

Výše jistoty se zdvojnásobila a pravidla pro nakládání s ní se zjednodušila

Nový občanský zákoník jako maximální možnou výši jistoty, kterou je pronajímatel oprávněn požadovat, stanoví šestinásobek měsíčního nájemného. To je dvakrát více, než kolik dovoloval starý občanský zákoník, který počítal u kauce na nájemném maximálně s trojnásobkem. Pronajímatelé ocení, že pravidla toho, jak mají s poskytnutou jistinou nakládat, jsou pro ně nově mnohem méně svazující. 

Čtěte také: Kdy se nemusí u nahodilých příjmů podávat daňové přiznání?

Ze zákona totiž byla vypuštěna povinnost pronajímatele uložit finanční prostředky, které mu byly jako kauce poskytnuty, na zvláštní účet společný pro všechny nájemce u finančního ústavu. Do toho se ještě nově do výše jistoty nezapočítávají zálohy na služby spojené s užíváním pronajímané nemovitosti. Jak tedy peníze představující jistotu bude pronajímatel uchovávat, je tak nyní čistě na jeho vůli.

Co v případě již běžících nájemních vztahů?

Jedním z problémů, které mohou pronajímatelé řešit, je ten, co s těmi nájemními vztahy, které byly založeny za účinnosti starého občanského zákoníku. NOZ v ustanovení § 3074 stanoví, že nájem se řídí NOZ od doby nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem, přičemž vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, se posuzují podle staré právní úpravy. 

Čtěte také: Majitelé bytů budou muset nájemníkům umožnit trvalý pobyt, a to i osobám blízkým

Pokud tedy byla kauce složena podle pravidel a ve výši stanovené podle starých pravidel, pronajímatel není oprávněn jednostranně si vyžádat povinnost doplatit částku až do šestinásobku měsíčního nájmu s tím, že nová právní úprava počítá s vyšší maximální částkou, kterou je oprávněn po nájemci vyžadovat. K tomu dojít může, nicméně jen na základě vzájemné dohody obou stran. Stejně tak předmětem dohody může být to, zda i nadále budou peníze vázány na zvláštním účtu u finančního ústavu. S touto povinností sice NOZ nepočítá, ale zároveň nevylučuje stranám, aby se k ní smluvně zavázaly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).