Hlavní navigace

Pronajímáte přes Airbnb? #EET se od letošního prosince týká i vás

14. 10. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
EET se v první vlně dotkne stravovacích a ubytovacích služeb. Mezi ubytovací služby patří podle finanční správy i pronajímání skrze Airbnb a podobné weby.

Jak serveru Podnikatel.cz upřesnila Linda Paterová z Generálního finančního ředitelství, v případě služeb typu Airbnb se jedná o poskytování krátkodobého ubytování (NACE 55), které podléhá elektronické evidenci tržeb (EET) již v první vlně, tedy od 1. prosince 2016.

Jakých ubytovacích služeb se EET týká

Kromě pronajímání přes Airbnb se jedná i o hotely, kempy, penziony, motely, tábořiště či ubytovny. Všichni podnikatelé v těchto odvětvích budou muset, pokud přijímají evidované tržby, vést od prosince EET. Evidovanou tržbou je pak platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. V případě přijetí platby prostřednictvím Airbnb, kdy hostitel splňuje definici podnikatele dle § 420 odst. 1 občanského zákoníku, tj. že je za podnikatele mimo jiné považován ten, kdo samostatně a na vlastní účet a odpovědnost provozuje živnostenským nebo obdobným způsobem výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně, se bude jednat, za splnění ostatních zákonem stanovených podmínek, o evidovanou tržbu, uvedla serveru Podnikatel.cz Linda Paterová.

V případě poskytování ubytování se totiž odlišují dvě skupiny:

  1. Příjmy z pronájmu, které poplatník daní podle § 9 zákona o daních z příjmů. Těchto tržeb se evidence netýká. Aby se jednalo o pronájem bytu, musí být s nájemcem uzavřena písemná nájemní smlouva a rovněž je nutné splnit podmínky stanovené pro pronájem bytu v občanském zákoníku.
  2. Pronájmy či ubytování uskutečňuje poplatník na základě živnostenského oprávnění, které se v případě plateb v hotovosti nebo kartou musí evidovat.

V případě krátkodobých ubytování v řádu dnů nebo týdnů na základě živnostenského oprávnění spadají tržby do EET již od letošního prosince. V případě Airbnb jsou spolu s poskytnutím nemovitosti poskytovány i další služby jako úklid, povlečení postelí a podobně. To tedy souhrnně znamená, že Airbnb představuje ubytovací službu a povinnost elektronické evidence se jí bude týkat již od 1. prosince, doplnila Zuzana Hrubá, daňová poradkyně Schaffer & Partner.

Pokud se jedná o dlouhodobé pronájmy (CZ NACE 68.20.1: poskytování rodinných domů a zařízených nebo nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání, zpravidla na měsíc nebo rok), musí podnikatel tržby evidovat ve 3. fázi od 1. března 2018.

Čtěte také: 8900 autentizací a přes 4000 provozoven. Registrace k #EET už má první čísla

Jaké stravovací služby se zapojí v prosinci

Kromě ubytovacích služeb se EET v první vlně dotkne také NACE 56 Stravování a pohostinství. V první fázi ale půjde jen o tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, …).

Tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou) spadnou pod EET až v březnu 2018. Při nejasnostech ohledně posouzení toho, zda poplatník musí evidovat tržby z činnosti klasifikované pod NACE 56 již od 1. prosince 2016, nebo až od 1. března 2018, vymezila finanční správa následující kritéria.

Povinnosti evidence tržeb od 1. prosince 2016 podléhají tržby z činnosti, které jsou vymezeny klasifikací NACE 56, a současně se jedná o stravovací službu.

Základní vymezení stravovací služby:

1) Provozovna pro účely stravovací služby

Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, kde jsou tyto služby poskytovány. Provozovnou je třeba chápat prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti, buďto na základě vlastnických práv, či povolení skutečného vlastníka (musí se jednat o veřejně nesdílený prostor). Není podstatné, zda se jedná o stavebně ohraničený prostor (typicky budova – nemovitost), ale je možné takto rozumět i prostor veřejného prostranství – pokud je vhodným způsobem ohraničen a tím pádem je v zásadě zamezeno využívání běžným kolemjdoucím – typicky předzahrádka. Rovněž se může jednat o jídelní vůz ve vlaku apod.

Současně v tomto prostoru jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…).

2) Možnost volby způsobu prodeje (byznys model provozovatele)

Pokud provozovatel nabízí v rámci svého obchodního modelu možnost prodeje „s sebou“ nebo i pro přímou konzumaci v prostorách provozovny, a to na základě rozhodnutí zákazníka, je nutné tyto situace rozlišit. Pokud dochází na základě rozhodnutí zákazníka k jinému rozsahu poskytovaných doprovodných služeb (např. jiný vhodnější obal pro odnesení s sebou apod.), nejedná se v zásadě o stravovací službu, ale o dodání zboží.

Pokud charakter jídla (zvolený obchodní model) nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumaci na místě zvláštní zacházení, jedná se vždy o dodání zboží (např. zmrzlina v kornoutu, popcorn v krabici, párek v rohlíku apod.).

Příklad 1: Provozovatel nabízí prodej jídla s sebou nebo ke konzumaci v jeho provozovně

O stravovací službu se bude jednat v případě, že jídlo bude servírované v provozovně a ke snědení je zákazníkovi poskytnuto přiměřené zázemí, tj. např. stoly, židle atd. V tomto případě bude povinností poplatníka přijatou tržbu evidovat již od 1. prosince 2016. Standardně se jedná o restaurace, hospody, bary, kavárny atd.

Bude-li ovšem v té samé provozovně vydáno jídlo např. do papírové tašky, už se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží. V takovémto případě má poplatník povinnost přijatou tržbu evidovat až od 1. března 2018. Nebude-li chtít poplatník evidenci tržeb tímto způsobem dělit, nic mu nebrání, aby od 1. prosince 2016 evidoval všechny tržby bez rozdílu toho, zda se jedná o stravovací službu, nebo dodání zboží.

Příklad 2: Provozovatel obchodu s lahůdkami, stánkový prodej, rozvoz jídla

Je-li v těchto případech jídlo nabízeno takovou formou, že je zabaleno do obalu, tašky, ubrousku, pak se nejedná o stravovací službu, ale vždy o dodání zboží. V takovémto případě bude mít poplatník povinnost tržbu evidovat až od 1. března 2018.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).