Hlavní navigace

Pronajmu auto, byt, jachtu. Zn.: podnikám

10. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pronajímání nemovitostí i movitých věcí se stalo častou formou přivýdělku, někdy i živnosti. Rámcově pro podnikání v pronájmech platí stejná pravidla jako pro další obory. Je však důležité vědět, kam správně zařadit příjmy z takového podnikání a kam výdaje.

Vlastníte nějaký majetek, který neužíváte? Máte byt, který nepoužíváte, či auto, které jen stojí v garáži? Pronajměte tyto věci a vydělejte na nich! Je však třeba dát si pozor na správné zdanění příjmů z pronájmů.

I příjmy z pronájmu se musí zdanit

Fakticky lze v dnešní době pronajímat cokoli. Auto, byt, kanceláře, sportovní pomůcky a mnoho dalších věcí. Jako z každého příjmu i z výdělku z pronájmu se musí odvádět daně. Zde ale může dojít k menšímu problému – jakým způsobem zdanit příjmy z pronájmu? Možné jsou dvě metody zdanění. Pokud se rozhodnete podnikat v pronájmech, záleží především na formě podnikání, kterou zvolíte. Můžete podnikat jako fyzická osoba na živnostenské oprávnění, nebo si můžete založit firmu, uvedl pro business server Podnikatel.cz Tomáš Bartovskýministerstva průmyslu a obchodu. Buď jsou totiž příjmy zdaněny u pronajímatele v rámci daně z příjmů, konkrétně jako příjem z podnikání (§ 7 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), nebo jako příjem z pronájmu podle § 9 téhož zákona. Jak ale určit, podle jakého paragrafu zdanit?

Dva způsoby zdanění příjmů

Jestliže někdo podniká v pronájmech na základně živnostenského listu, pak příjmy z pronájmu vždy spadají do dílčího základu daně dle § 7, tj. daní se jako příjem z podnikání. Rozhodujícím prvkem je objem doprovodných služeb, které se pojí s pronájmem a které případně pronajímatel zajišťuje. Pokud kromě základních služeb (přívod vody, tepla, elektřiny) obstarává pronajímatel i tzv. služby doplňkové (strava, úklid apod.), na které potřebuje mít již živnostenské oprávnění, automaticky jeho příjmy spadají pod § 7. Pokud někdo pronajímá nemovitou nebo movitou věc zahrnutou do majetku pro podnikání (tzv. obchodní majetek), musí příjmy zdaňovat také jako příjmy z podnikání a příslušné příjmy a výdaje uvést v daňové evidenci pro podnikání. Do příjmů z pronájmu pak patří ty příjmy, které nejsou příjmy z podnikání.

Hledáte českou či evropskou firmu?

Otazník
Využijte rozsáhlé databáze firem na Podnikatel.cz. Nabízíme komplexní katalog pro Českou republiku ale i pro celou Evropskou unii. Nově také formulář pro editaci údajů o vaší firmě.

Zákon dělí příjmy z pronájmu na dvě kategorie. První jsou příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí). Do druhé kategorie řadí příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu (ten je definován v § 10 odst. 1 písm. a).

Výdaje – evidujte skutečné, nebo uplatněte paušál

I v oblasti výdajů existují dvě možnosti. Buď uplatnit skutečné výdaje, které se ale samozřejmě musí prokázat, či uplatnit paušál. Podnikatel si zde na rozdíl od příjmů může vybrat pro něj výhodnější variantu. Je obecným pravidlem, že pokud má vysoké výdaje v porovnání s příjmy, je lepší výdaje pečlivě evidovat a snížit pak o ně příjmy. Jestliže pak výdaje nesnižují příliš zisk a jejich evidence by byla zbytečně náročná, je lepší uplatnit paušál.

Poplatník může uplatnit buď skutečně prokázané výdaje uskutečněné v souvislosti s pronájmem, anebo může využít možnosti uplatnění paušálem. Samozřejmě by měl využít té alternativy, která je pro něj výhodnější. Obecně platí, že pokud má relativně vysoké výdaje v relaci s příjmy, pak se mu vyplatí výdaje evidovat a ponížit o ně prokázané příjmy. V některých případech je ovšem výhodnější a samozřejmě i méně náročné na administrativu uplatnění výdajů takzvaným paušálem. Ten činí u příjmů z pronájmu 30 % z příjmů a u příjmů z podnikání 40 % z příjmů.

Z hlediska podnikatele je ale výhodnější, aby peníze z pronájmu patřily do příjmů z pronájmu (dle § 9). Důvod je prostý, z dílčího základu podle § 9 se neplatí odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Manželé si příjmy nemohou dělit

Pokud někdo pronajímá nemovitost, kterou vlastní společně s manželem, či manželkou, daní se příjmy následně. Pokud jeden z manželů vlastnil věc již před svatbou, zdaňuje příjem pouze vlastník. Jestliže si někdo nemovitost pořídil až během manželství, pak příjem zdaňuje pouze jeden z manželů. Příjmy se tedy nemohou dělit. Existuje ale možnost vybrat si, kdo příjmy uplatní.

Pronájem v podílovém spoluvlastnictví

U spoluvlastnictví osob, které nejsou spolu sezdáni, platí zásada, že příjmy a výdaje se mezi spoluvlastníky dělí ve shodném poměru jako činí jejich vlastnický podíl na pronajímané nemovitosti. Podnikání v pronájmech se rámcově neliší od podnikání v jiných oblastech, dodává Tomáš Bartovský z ministerstva průmyslu a obchodu.

Anketa

Pronajímáte?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).