Hlavní navigace

Nakupujete materiál pro firmu mimo pracovní dobu? Zaměstnavatel ho neproplatí

10. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnanci často nakupují materiál pro firmu i o víkendu. Běžný je nákup za zvýhodněné ceny například v supermarketu. Je ale takový nákup v souladu s uskutečněným zdanitelným plněním?

Bylo-nebylo, zaměstnanec jednoho nejmenovaného státního podniku nakoupil předem schválený materiál při nedělním nákupu v supermarketu. Jeho zaměstnavatel odmítl nákup proplatit s odůvodněním, že nemůže zúčtovat zdanitelné plnění u nákupu uskutečněného mimo jeho stanovenou pracovní dobu. Věřte – nevěřte, příběh je pravdivý.

Business server Podnikatel.cz zjišťoval možnou souvislost daně z přidané hodnoty s nákupem uskutečněným o víkendu i důvody k odmítnutí proplacení paragonu zaměstnavatelem. Čtěte více: Češi jsou v nakupování machři

Co je zdanitelné plnění?

Zdanitelné plnění definuje zákon o dani z přidané hodnoty. Jedná se o den, kdy je plátce povinen přiznat daň na výstupu. K tomuto dni si naopak plátce, který zdanitelné plnění přijímá, uplatňuje nárok na odpočet daně.

V souladu s § 21 je plátce povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. A to k tomu dni, který nastane dříve. Jestliže plátce nevede účetnictví (vede daňovou evidenci) je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Do roku 2008 nesměl na základě přijaté zálohy vystavit daňový doklad a zákazník neměl v okamžiku platby nárok na odpočet daně. Novela zákona přinesla možnost (ne povinnost) přiznat daň i ke dni přijetí úplaty. Čtěte více: DPH kolem dokola – zjednodušený daňový doklad 

Nákup materiálu je dodáním zboží. Zákon o DPH považuje při dodání zboží zdanitelné plnění za uskutečněné:

  • dnem dodání, tj. převod práva nakládat se zbožím jako vlastník při prodeji podle kupní smlouvy,
  • dnem převzetí v ostatních případech,
  • dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě,
  • dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při převodu práva užívat najaté zboží na základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabít zboží, které je předmětem smlouvy.

Nakupovat lze v pátek, stejně jako ve svátek

V příslušném ustanovení zákona se nepíše, že by tímto dnem nemohl být den pracovního volna. Což ostatně potvrzuje i JAKUB HAAS, tiskový mluvčí Ministerstva financí. Z hlediska DPH není rozhodující, který den se zdanitelné plnění uskuteční, například při dodání zboží. Pro účely DPH se jedná o zdanitelné plnění. Plátce, prodávající, je povinen přiznat daň, pokud je kupující plátcem DPH, musí mít pro odpočet daně splněny zákonem stanovené podmínky (zejména daňový doklad atd.), ale není zde žádný vztah na konkrétní den, kdy dojde např. k prodeji zboží. Z hlediska daně z příjmů právnických osob je nutné pouze doložit, že se jedná o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, vysvětluje Haas. Čtěte více: DPH není nikdy dost aneb shrnutí legislativních změn

Stejný názor má i JITKA VĚCKOVÁ, z oddělení DPPO Finanční úřad Hradec Králové. Pro uplatnění nákladů na pořízení materiálu jako nákladů daňově uznatelných, nehraje den nákupu materiálu žádnou roli. Pátek nebo svátek, podstatné je, zda náklady na pořízení materiálu byly vynaloženy souladu s § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Jinou otázkou jsou vnitřní předpisy a pravidla zaměstnavatele, který si může stanovit režim pro proplácení nákupů zaměstnanců. Nevíme o žádném obecně závazném předpisu, který by to upravoval. Možná ale pokladní doklad ze supermarketu neobsahoval náležitosti nutné pro uplatnění DPH na vstupu, a proto zaměstnavatel proplacení dokladu odmítl, dodává Věcková.

O náležitostech daňových dokladů a jejich aktuálních změnách informoval Business server Podnikatel.cz článkem: Změny v daňových dokladech po novele zákona o DPH.

Nakupujete služebně i o víkendech?

Nechcete proplácet nedělní nákupy? Pořiďte si interní předpis.

Podle názoru advokátky ZUZANY NOVOTNÉ, z advokátní kanceláře Law office Pajerová a Šnajdrová není důvod neuznat odpočet s odkazem na pracovní dobu, svátek, úmysly zaměstnance apod. Zákon žádná omezení v tomto směru nemá.

MM_socky3

Nárok na odpočet může být uplatněn kdykoli v době tří let od uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění se v tomto případě uskuteční dnem zaplacení nebo převzetí zboží (podle toho, co nastane dříve). Jestliže zaměstnanec nakoupí zboží v maloobchodě, obvykle je paragon (daňový doklad) proplacen zaměstnavatelem až následující den. Pokud by se nákup uskutečnil na konci jednoho zdaňovacího období a paragon byl zaměstnanci proplacen až v následujícím zdaňovacím období, je možno v rámci opatrnosti uplatnit odpočet až v následujícím období. Čtěte více: Daňová evidence u plátce DPH

V případě, že zaměstnavatel odmítá proplatit tento paragon, musí uvést ustanovení zákona, podle kterých nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále interní předpis, kterým zakazuje nákupy mimo pracovní dobu a o svátcích. Samozřejmě také doklady prokazující seznámení zaměstnance s ním nejpozději v okamžiku schvalování dotčeného nákupu. Rovněž by měl doložit, že proplácí paragony pouze za těchto podmínek, dodává Novotná.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).