Hlavní navigace

Průzkum: Česko ve zkrácených úvazcích kulhá

Přehledovou zprávu o věkové diverzitě a diskriminaci v České republice vypracovala Klára Cozlová v rámci projektu P.E.O.P.L.E., který zkoumá věkovou diskriminaci v mezinárodním kontextu. Autorka se zabývala například tématem zaměstnanosti lidí ze skupiny 55+. Česká republika je podle zjištění studie v Evropské unii zemí s nadprůměrnou zaměstnaností. Ve věkové skupině 60 až 64 let je však v Česku zaměstnanost 25procentní oproti evropskému 30procentnímu průměru. Žen je v této věkové skupině zaměstnaných jen 14,6 procenta, oproti evropským 22,5 procentům. Ekonomicky aktivních lidí ve věku nad 65 let je dnes podle statistik v Česku jen kolem 4 procent.

Vedle nezaměstnanosti osob nad 55 let, je tématem studie také to, v jakých profesích tito lidé nejčastěji pracují. Jsou to zpracovatelský průmysl, doprava a skladování, pohostinství, ubytování, maloobchod a velkoobchod, pracují však také často ve státní správě, v oblasti vědy a techniky, ve vzdělávání nebo zdravotní péči.

Autorku zajímala i práce na částečný úvazek. Konstatuje přitom, že je v Česku oproti EU výrazně menší podíl lidí, kteří na částečný úvazek pracují. Mezi muži jsou to jen 2,8 procenta (oproti 8,3 procentům v EU), mezi ženami pak 9,1 procenta, což je čtvrtý nejnižší podíl, oproti evropskému průměru 31,2 procenta.

Klára Cozlová uvádí, že se v Česku přímá diskriminace na základě věku nepotvrdila. Chybí totiž příklady úspěšných soudních sporů. Poukazuje nicméně na skrytou diskriminaci zaměstnanců, především při náboru.