Hlavní navigace

Pryč se zásobami a pohledávkami, nyní je třeba hotovost

14. 7. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Ekonomická recese negativně ovlivňuje též cash flow firem. Jenže právě dostatek hotovosti tvoří nezbytný základ pro úspěšné podnikání. Řízení cash flow se proto vyplatí věnovat dostatečnou pozornost. Řadu věcí lze totiž vylepšit.

Ekonomická recese se nepodepisuje pouze na hospodářských výsledcích firem, ale zasahuje i jejich peněžní příjmy a výdaje, tzv. cash flow (peněžní toky). Přitom právě řízení cash flow patří ke klíčovým činnostem každé společnosti. Pokud podnikatel není schopen delší dobu vytvářet dostatečnou finanční hotovost, reálně mu hrozí bankrot.

Vylepšit cash flow mohou firmy podle odborníků mnoha způsoby. Mezi hlavní možnosti patří minimalizace nákladů, omezení investic bez okamžitého přínosu a zvýšení pozornosti při řízení pracovního kapitálu. Společnosti by také měly zvážit výši svých zásob a pohledávek. Zatímco bedna zboží na skladě se dá oželet, bez adekvátní hotovosti se úspěšně podnikat prostě nedá. Vypomoci může rovněž factoring a správně zvolené vnitřní procesy. Čtěte více: Rozhodli jste se pro factoring? Víme, kolik vás bude stát.

Řízení cash flow patří k základu podnikání

Cash flow, tedy příjem nebo výdej peněžních prostředků, tvoří důležitou veličinu, která vypovídá o schopnosti firmy generovat peníze. Ekonomická recese si však nevybírá a dopadá tvrdě také na peněžní příjmy a výdaje firem. Závažné problémy s cash flow se dají pozorovat u řady odvětví. K těm nejpostiženější se řadí automobilový průmysl, strojírenské obory, realitní developement a vůbec celkově stavebnictví. Významně se zhoršilo také cash flow podnikatelů v oblasti poradenství.

Krize zasáhla téměř celou ekonomiku a je velmi obtížné vybrat takto několik odvětví. Nejvíce krize zasáhla ty společnosti, které měly problémy s cash flow již před krizí, uvedl serveru Podnikatel.cz Ondřej Šnejdar, partner společnosti BDO Prima Audit.

Současný pokles produkce nebo odbytu totiž vede k výrazně nižší tvorbě cash flow, které pak často nestačí na úhradu vysokých fixních výdajů, splátek úvěrů či leasingových splátek. Čtěte více: Jak na předčasné ukončení leasingové smlouvy.

Řízení cash flow patří podle odborníků k základním činnostem každé firmy a dlouhodobě špatné cash flow tvoří zásadní problém, který si žádá prioritní řešení. Zjednodušeně řečeno, pokud firma není dlouhodobě schopna generovat dostatečnou finanční hotovost, a není tudíž schopna dostát svým závazkům, existuje poté patřičné riziko insolvenčního řízení, potažmo úpadku společnosti, varuje Aleš Cvrček, ředitel divize firemní klientely HSBC Bank.

Na cash flow podniků se dívají také bankovní ústavy při rozhodování o poskytnutí provozního úvěru. Nedostatečné cash flow tak může způsobit začarovaný kruh, kdy banka odmítne uvolnit firmě prostředky, podnikateli tak neumožní svoji hotovost vylepšit a ten nemá šanci získat hotovost o finančních ústavů. Jenže bez peněz se prakticky podnikat nedá. Čtěte více: Při žádosti o provozní úvěr často rozhoduje cash-flow firmy.

Banner - Ekonomická recese

S růstem je konec, nyní se škrtá

Řízení hotovosti se proto stává v době recese prioritou takřka číslo jedna. Firmy se přesto v této oblasti dopouštějí řady chyb. Velký problém v současnosti způsobují nadbytečné kapacity společností a vysoká zátěž fixními náklady, respektive výdaji. Dynamický růst ekonomiky v posledních letech totiž vedl podle odborníků ke vzniku optimistických očekávání ohledně budoucího vývoje a rovněž k akceleraci cen vstupů.

Společnosti investovaly do rozšíření provozních kapacit, často financovaných z externích zdrojů, a přijaly dodatečnou pracovní sílu, vysvětluje Aleš Cvrček s tím, že při současném poklesu produkce o desítky procent nyní společnosti usilují o vlastní zeštíhlení. Firmy propouštějí zaměstnance, hledají další úspory v nákladech, snaží se vyjednat odklad splátek svých závazků, odsouvají plánované či zastavují již běžící investiční projekty. Čtěte více: Jak snížit náklady? I v krizi platí „dvakrát měř, jednou řež“.

U některých společností jsme viděli v posledních letech velmi rychlý růst zásob a pohledávek, který neodpovídal zvýšení tržeb. Důsledkem krize je ještě větší růst pohledávek. Výši zásob a pohledávek je třeba v době krize věnovat zvýšenou pozornost, doplnil serveru Podnikatel.cz Ondřej Šnejdar.

Jak na zlepšení cash flow?

Vylepšit cash flow se dá mnoha způsoby. Jednou z možností je například hledat úspory v peněžních nákladech. Odborníci také doporučují snažit se posílit příjmy společnosti a dosáhnout tak lepšího pokrytí fixních výdajů. Další cestou je podle slov odborníků též postoupení pohledávek z obchodního styku factoringové společnosti nebo dohoda s bankou na pozvolnějším splácení dlouhodobých úvěrů. Čtěte více: Banky popírají, že by plošně zvedly úroky u podnikatelských úvěrů.

Firmy mohou využít i zpětný leasing majetku a prodat nepotřebná aktiva. V reálné ekonomice však společnosti narážejí na řadu překážek, se kterými je třeba počítat. Například pokles poptávky, silná tržní pozice dodavatelů, odběratelů, nedostupnost externího financování či všeobecný růst nákladů, upozorňuje Aleš Cvrček.

Podnikatelé by měli rovněž omezit investice bez okamžitého přínosu a zvýšit pozornost při řízení pracovního kapitálu. Pokud má společnost problémy při získávání externích zdrojů financování, musí snížit kromě počtu pohledávek i zásoby. Podnikatelé by se dále měli snažit zrychlit obrátkovost zásob, pokusit se vyjednat s dodavateli delší splatnosti závazků a rychlejší platby pohledávek s odběrateli.

K řízení cash flow pomocí zkracování splatnosti pohledávek a prodlužování splatnosti závazků v době finanční krize nebude pravděpodobně dostatečný prostor, domnívá se ale Ondřej Šnejdar, podle kterého je rozumnější spíše trvat na včasných platbách ze strany zákazníků a všechna rozhodnutí dělat na základě kvalitních informací a podle podnikatelského plánu. Jedině tak budou provedená opatření dlouhodobě efektivní, dodává Šnejdar.

Jsou úvěry pro podnikatele i nadále dostupné?

Pomoci může i nastavení vnitřních procesů

Zlepšení řízení cash flow může napomoci vhodná volba správných účetních postupů a nastavení vnitřních procesů. Pokud je účetnictví schopno zobrazovat věrný a poctivý obraz o finančních výsledcích a majetku a závazcích společnosti, slouží pak jako užitečný zdroj informací relevantních pro manažerská rozhodování. Tím umožňuje i lépe řídit cash flow, doplnil Aleš Cvrček.

Vnitřní procesy zase ovlivňují potřebu pracovního kapitálu. Zlepšení vnitřních procesů dokáže omezit například zbytečnou vázanost finančních prostředků z důvodu dlouhého procesu fakturace nebo nadbytečné zásoby materiálu a polotovarů z důvodu špatného toku výroby a jejího plánování.

Odborníci podnikatelům radí zvážit možnosti leasingového financování nebo faktoring pohledávek. Vždy je však nutné podívat se na příslušnou společnost individuálně, analyzovat její konkrétní situaci a možnosti. V dnešních dnech si už asi každý uvědomuje, že ekonomické prostředí se neustále a rychle mění. Proto je potřeba věnovat řízení cash flow neustálou pozornost, uzavírá Cvrček.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).