Hlavní navigace

Rada Zelené energie přidělovala granty

Téměř 3 miliony korun bylo rozděleno na realizaci 10 projektů o grant z Fondu Zelené energie. Šanci měly neziskové organizace, které připravily nejlepší projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie. Projekty byly zaměřené na financování vědy a vzdělávání v oblasti využívání obnovitelných zdrojů, na související výzkum a vývoj, školství, výstavbu zařízení apod. Limit na jeden projekt byl 1 milion korun, u osvětových a vzdělávacích programů částkou 500 tisíc korun.

Nejvyšší finanční podpora půjde na projekty z kategorie výzkum, na druhém místě se umístily osvětové projekty, o zbytek financí se podělily projekty týkající se výstavby. Letošní, pátý ročník grantového řízení je sice chudší co do počtu přihlášených projektů, nikoli však z hlediska jejich kvality. Ta je standardně vysoká, sdělil předseda Rady Zelené energie, Josef Tlustý, vedoucí katedry energetiky FEL ČVUT.