Hlavní navigace

Radíme, co dělat, pokud jste v daňovém přiznání pochybili

4. 4. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/
Pro zdaňovací období 2013 došlo k několika změnám, které zamotaly hlavu nejednomu podnikateli. Čtěte, jak můžete napravit chyby, které jste v přiznání udělali.

Termín pro podání daňového přiznání, který vypršel před několika dny, jste v klidu stihli a vše jste odevzdali. Teď jste ale najednou zjistili, že jste v přiznání udělali chybu. Vzhledem k tomu, že letos platí řada novinek, nejednalo by se o nic mimořádného. Čtěte, jak máte postupovat, abyste své pochybení napravili.

Na opravu si musíte vzít dodatečné daňové přiznání

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/

Jak lze opravit chyby v daňovém přiznání?

Vzhledem k tomu, že daňové přiznání se mělo podat do 1. dubna, v případě nápravy chyb si nyní už nevystačíte s opravným přiznáním. Pokud jste udělali přešlap, který vám snížil daňovou povinnost a měli jste tak zaplatit na daních více (nebo dostat od státu méně), musíte ze zákona podat dodatečné daňové přiznání (DDP). Toto přiznání se nazývá dodatečné přiznání na zvýšení poslední známé daně. Jedná se o případy, kdy například využijete slevu na dani, na kterou nemáte nárok, nebo použijete špatný paušál.

Chybu samozřejmě můžete udělat i v opačném gardu, tedy že zaplatíte více, než jste museli. Poté máto právo, nikoli povinnost, dodatečné přiznání podat. Oproti DDP na zvýšení poslední známé daně však existuje jeden zásadní rozdíl, DDP na snížení poslední známé daně totiž nelze podat vždy a ve všech případech.  

V opačném případě, tedy když jste udělali chybu, která vám daňovou povinnost zvýšila, máte právo dodatečné přiznání podat, nejde ale o povinnost. Na rozdíl od zvýšení daně navíc nelze DDP na snížení poslední známé daně podat vždy a za všech okolností. Pro DDP na snížení daně totiž existují omezení, pokud jde o důvody pro jeho podání.

Zákon o daních z příjmů zakazuje podat DDP jen proto, aby poplatník zvýšil uplatnění těchto odčitatelných položek:

  • daňová ztráta z minulých let,
  • odpočet nákladů (výdajů) na projekty výzkumu a vývoje,
  • bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely.

Kdy lze dodatečné přiznání podat i u odčitatelných položek

Zvýšit hodnoty uvedených položek tak v DDP na snížení poslední známé daně nemůžete. Výjimka existuje u odpočtu výdajů na projekty výzkumu a vývoje a také u daňové ztráty. Je-li rozhodnutí o závazném posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu doručeno poplatníkovi po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za období, kterého se má rozhodnutí o závazném posouzení týkat, může poplatník odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje v dodatečném daňovém přiznání, uvádí se § 34e zákona o daních z příjmů. Podobně hovoří zákon i ohledně daňové ztráty z minulých let. 

Abyste mohli dodatečně změnit odčitatelné položky podle § 34, museli byste podat DDP na zvýšení poslední známé daně, anebo dodatečné daňové přiznání, kterým se výše daně nemění. § 38p zákona o daních z příjmů navíc uvádí, že odčitatelné položky lze zvýšit v DDP na zvýšení poslední známé daně jen tehdy, aby výsledný základ daně snížený o ně byl při respektování pravidel zaokrouhlení alespoň o 1000 Kč vyšší u právnických osob, anebo o 100 Kč vyšší u fyzických osob.

Na dodatečné uplatnění slev máte 3 roky

Jestliže zapomenete uplatnit slevy na dani nebo daňové zvýhodnění, stačí jen podat DDP na snížení poslední známé daně. Dříve zákon obsahoval pasáž, že DPP na snížení poslední známé daně lze podat jen tehdy, pokud vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že byla daň stanovena v nesprávné výši. To už ale od loňského roku v daňovém řádu není. Nyní řád určuje, že daňový subjekt je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši.

Čtěte více: Je možné dodatečně uplatnit slevu nebo daňové zvýhodnění?

U dodatečných daňových přiznání dbejte rovněž na lhůty, musí se totiž podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistíte, že daň nebo daňová ztráta má být odlišná, než je poslední známá daň. Datum je subjektivní a odvíjí se od toho, jaký den v přiznání uvedete. Napíšete-li v dodatečném přiznání, že jste důvody zjistili 24. dubna 2014, musíte přiznání podat do 31. května 2014. Do toho samého dne pak případně musíte zaplatit nově vzniklý nedoplatek na dani. Jestliže sami odevzdáte dodatečné daňového přiznání na zvýšení daně, správce daně by vám neměl vyměřit žádnou sankci.

Pokud chcete opravit starší chybu, díky které jste zaplatili více, musíte si dát pozor na promlčení. Základní lhůtu, kdy lze zasahovat naposledy vyměřené daně, určuje § 148 daňového řádu a činí tři roky. Pro aktuálně podávaná přiznání tak běží od 1. dubna 2014 do 1. dubna 2017. Problém však v současnosti nastává u nároků z roku 2010, v té době totiž ještě neplatil daňový řád a zákon o správě daní a poplatků upravoval lhůty jinak. Kdo tedy během letošního roku požádal o zpětné uplatnění slev na dani, mohl ho finanční úřad odmítnout. Jak úřady, tak odborníci se totiž neshodují, podle kterých lhůt se má postupovat. Jestliže finanční úřad váš nárok z roku 2010 zamítl, podle odborníků se vyplatí se odvolat, aby o celé věci rozhodlo nadřízené odvolací finanční ředitelství v Brně.

Čtěte více: Zapomněli jste uplatnit slevy na dani? Dají se získat zpět, pozor ale na lhůty

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).