Hlavní navigace

Radíme, dokdy podat přehledy a zaplatit sociální a zdravotní pojištění

28. 3. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podáním daňového přiznání povinnosti OSVČ nekončí. Čtěte, dokdy se podnikatelé musí vypořádat s přehledy a se sociálním a zdravotním pojištěním.

Většina podnikatelů už řeší, nebo brzy bude řešit, přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a pojistné. Přinášíme přehled lhůt, které se s přehledy a se sociálním a zdravotním pojištění pojí.

Dokdy podat přehledy

Jak přehled pro zdravotní pojišťovnu, tak pro ČSSZ musí podnikatelé podat do jednoho měsíce od doby, kdy měli podat daňové přiznání. Ti, kterým nepomáhal daňový poradce, mají za povinnost podat přehledy nejpozději do čtvrtka 2. května 2013. Jestliže OSVČ využila služeb daňového poradce, lhůta se jí prodlužuje do čtvrtka 1. srpna 2013. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit příslušné okresní správně sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně.

Speciální termín pro podání přehledů mají osoby, které neměly za povinnost podat daňové přiznání. Lhůty u zdravotních pojišťoven a ČSSZ se zde však liší. Zatímco zdravotním pojišťovnám musí tyto osoby podat přehled nejpozději do pondělí 8. dubna 2013, u ČSSZ mají čas do středy 31. července 2013.

Za den podání přehledu se považuje den, kdy podnikatel předá na poštu, osobně podá příslušné pojišťovně/ČSSZ nebo odevzdá elektronickou formou. U zdravotních pojišťoven hrozí opozdilcům pokuta až do výše 50 000 korun a u sociálky 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun). Kdo se ale opozdí, nemusí se hned bát nejhoršího. Zdravotní pojišťovny i ČSSZ zpravidla na chybějící přehled nejprve upozorní a sankce udělují teprve, pokud podnikatel ignoruje jejich urgenci.

Dokdy pojistné doplatit

Už dva roky se též podnikatelé nemusí trápit s odlišnými termíny pro doplacení zdravotního a sociálního pojištění. Případné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištěním musí OSVČ uhradit shodně do 8 dnů od odevzdání přehledů. Jestliže podnikatel podá přehled dne 2. května, doplatek je splatný 10. května. Pozor na však na dřívější podání přehledu, splatnost se totiž počítá od data, kdy reálně došlo k podání přehledu. Pokud tedy OSVČ podá přehled 10. dubna, musí pojistné doplatit do 18. dubna. Za den splatnosti se stejné jako u daní bere den, kdy úřad/pojišťovna má peníze na svém účtu. V případě platby složenkou nebo převodem by si podnikatelé proto měli dát nějakou časovou rezervu.

Rovněž u pozdě doplaceného pojistného vzniká penále. Pokuta činí u ČSSZ i zdravotní pojišťovny 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Sankce nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).