Hlavní navigace

Radíme, jak se vypořádat s DPH při fakturaci do zahraničí

Autor: 329515
Redakce

Řada otázek v daňové poradně se zabývá problematikou DPH a poskytováním zboží a služeb do zahraničí. Čtěte, jak se s DPH vypořádat, když fakturujete do ciziny.

Doba čtení: 2 minuty

Novela zákona o DPH přinesla řadu nejasností, což dokládá počet dotazů v odborných poradnách serveru Podnikatel.cz. Přinášíme odpovědi, jak na DPH při fakturaci do zahraničí.  

Vybrané dotazy z Daňové poradny

Na dotazy v daňové poradně odpovídá Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

Fakturace právních služeb osobě nepovinné k dani

Jsem plátce DPH v tuzemsku. Mám fakturovat právní služby osobě nepovinné k dani (fyzická osoba nepodnikající – s místem bydliště ve Francii). Dle § 9 zákona o DPH zatížím plnění tuzemským DPH 21 %.

1. V případě, že tato osoba nepovinná k dani má v úmyslu založit v ČR s.r.o. (s.r.o. se dobrovolně přihlásí k plátcovství DPH), bude mít nárok na odpočet DPH z mého plnění před založením firmy zpětně, pokud prokáže, že právní úkon byl spjatý s plánovaným podnikáním?

2. Tím, že tato fyzická osoba nepovinná k dani přijme plnění z ČR, nestává se případně identifikovanou osobou k dani podle výše mého plnění?

Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste poskytla právní služby osobě nepovinné k dani (občanovi z Francie). V tomto případě máte dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o DPH povinnost fakturovat a odvést daň Vy, neboť místo plnění je v ČR. Toto plnění podléhá českému zákonu o DPH, občan z Francie (nepodnikatel) se nestane identifikovanou osobou ve Francii.

Pouze v případě, že byste poskytla právní služby osobě povinné k dani se sídlem ve Francii (podnikateli z EU, neplátci), pak dle ustanovení § 9 odst. 1 dochází k přesunu místa plnění do Francie. Daňovou povinnost by pak bylo nutné vypořádat dle francouzských předpisů.

Co se týká dotazu ohledně dodatečného uplatnění nároku na odpočet daně není takové uplatnění bohužel možné. Pokud doklad bude vystaven na osobu nepovinnou k dani (občana z Francie), pak tato osoba nemá nárok na odpočet daně v případě založení obchodní společnosti v ČR.

Ptejte se odborníka v poradně Daně z příjmů a DPH
Ing. Tereza Lichovníková
poradkyně pro daně

Fakturace do EU, odběratel není plátce DPH

Budeme provádět montáž stadionu (mantinely apod.). Dodání zboží s montáží bude v Rakousku (přímo tam proběhne montáž), místo plnění je v Rakousku. Ale odběratel je neplátce DPH. Jak je to s vystavením faktury, bude s DPH, nebo bez DPH, když je odběratel neplátce. Jak se promítne tato vystavená faktura do přiznání DPH?

Z dotazu přesně není zřejmé, zda se jedná o Vámi poskytovanou službu či o dodání zboží s instalací nebo montáží. Z hlediska daňových dopadů u daně z přidané hodnoty v České republice je to však obdobné, neboť jak podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona o DPH, resp. § 10 zákona o DPH se bude jednat o plnění s místem plnění mimo Českou republiku.

BRANDstorming tip hlavy

Z toho vyplývá, že uvedené plnění nebude předmětem daně v České republice, proto bude fakturováno bez české daně z přidané hodnoty. Do daňového přiznání hodnotu tohoto plnění uvedete na řádek č. 26 a do souhrnného hlášení toto plnění uvádět nebudete.

Jelikož je místo plnění v Rakousku, zdanění se bude řídit rakouskými předpisy. Doporučujeme tuto skutečnost ověřit u rakouského daňového poradce. Je totiž možné, že Vám tímto plněním vznikne registrační povinnost k dani z přidané hodnoty v Rakousku.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.