Hlavní navigace

Radíme, kdy se musíte stát plátcem DPH a kdy stačí být identifikovanou­ osobou

 Autor: www.SXC.hu
Už nějaký ten pátek platí, že pokud prodáváte do zahraničí, nemusíte se vždy stát plátci DPH. Místo toho můžete získat status identifikované osoby.
Redakce 8. 10. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybraný dotaz z Daňové poradny

Ilustrační obrázek
Autor: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek

Rozhodli jsem se prodávat (česká s.r.o., neplátce DPH) zboží přes slovenský server, který slouží jako tržiště, zákazníkům na Slovensku. Zákazníci mohou být jak podnikatelé s IČ (plátci i nepláci DPH na Slovensku), tak koncoví zákazníci nepodnikatelé. Společnost je dosud neplátcem DPH.

Faktury jsou vystaveny klientům bez DPH. Za měsíc září vystaví k 30. září 2013 slovenská firma dne 10. října 2013 fakturu na služby za zprostředkování prodeje pro českou firmu. Víme, že fakturu vystavují se slovenským DPH pro neplátce. Jedná se v tomto případě o případ, kdy vzniká pro českou společnost povinnost stát se identifikovanou osobou?A dále pokud je česká společnost registrovanou osobou, tak slovenská firma za tyto služby vystavuje bez DPH a česká je eviduje a přiznává?

Jak je to po registraci s vystavováním faktur za zboží, které prodáváme přes slovenský server? A to pro klienty koncové zákazníky na Slovensku – podnikatele i nepodnikatele.

Na základě Vaše dotazu je nutné vědět zejména, kdy se stane Vaše společnost plátcem daně nebo identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani (zjednodušeně řečeno Vaše s.r.o., neplátce daně) se může stát plátcem daně z přidané hodnoty buď ze zákona (zejména pokud Váš obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku ve výši 1 mil. Kč), a nebo dobrovolně.

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou (tzv. neplnohodnotným plátcem daně) ve smyslu ustanovení § 6g až §6i zákona o DPH pouze za splnění určitých podmínek, a to zejména:

  1. pokud z jiného státu EU pořídí zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu),
  2. ode dne přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku,
  3. ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
  4. ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Na základě přijetí služby od slovenského subjektu za zprostředkování prodeje (viz. bod 2 uvedený výše) se dnem 30. září 2013 stáváte identifikovanou osobou, pokud se nestanete plátcem daně z jiných důvodů. Do 15 dnů ode dne, ve kterém jste se stali identifikovanou osobou, máte povinnost podat přihlášku k registraci na FÚ dle ustanovení § 94 odst. 2 zákona o DPH. Slovenská společnost by měla vystavit daňový doklad za poskytnuté služby bez slovenské daně. Daňovou povinnost přiznat a odvést daň má z této služby pak Vaše společnost.

Identifikovaná osoba musí podávat přiznání k DPH a v případě, že poskytuje služby, tak i souhrnné hlášení (souhrnné hlášení podává dodavatel). Identifikovaná osoba do přiznání i hlášení zahrnuje ale jen přeshraniční plnění, u tuzemských plnění zůstává neplátcem DPH.

Na základě výše uvedeného Vám doporučujeme zejména sledovat si svůj celkový obrat za poskytnuté služby či prodej zboží s místem plnění v tuzemsku kvůli případnému vzniku povinnosti registrovat se jako plátce daně v ČR. Pokud se stanete pouze identifikovanou osobou (nikoliv plátcem), pak dodání zboží na Slovensko pro občany i pro osoby registrované k dani na Slovensku nebude podléhat žádné dani. Fakturu vystavíte bez DPH jako doposud.

V případě, že se stanete plátcem daně, Vás chci upozornit na dvě věci:

  1. dodání zboží do jiného členského státu dle ustanovení § 64 zákona o DPH,
  2. zásilkový prodej dle ustanovení § 8 zákona o DPH.

ad 1) Dodání zboží do jiného členského státu podle ustanovení § 64 zákona o DPH  je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je dodáno plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě. Osvobození nelze uplatnit, jestliže by zboží bylo dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. 

Důležité bude především, kdo se stane Vaším odběratelem, zda:

  1. osoba registrovaná k dani na Slovensku – osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně dle ustanovení § 64 zákona o DPH
  2. osoba neregistrovaná k dani na Slovensku – problematika zasílání zboží (uvedena níže). 

ad 2) Podle ustanovení § 8 zákona o DPH se zasíláním zboží rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže zboží bylo odesláno z členského státu jiného než z členského státu ukončení přepravy. Přepravu či odeslání zboží přitom zajišťuje dodavatel nebo jím zmocněná třetí osoba. Pokud celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem, do kterého je zboží dodáváno, mění se místo plnění pro takovéto dodání zboží.

Pokud dodavatel přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě a tam vypořádat daňovou povinnost. Dokud není překročen limit z titulu zasílání zboží, prodej je zatížen českou daní.

Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).