Hlavní navigace

Radíme, kdy se musíte stát plátcem DPH a kdy stačí být identifikovanou­ osobou

8. 10. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Už nějaký ten pátek platí, že pokud prodáváte do zahraničí, nemusíte se vždy stát plátci DPH. Místo toho můžete získat status identifikované osoby.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybraný dotaz z Daňové poradny

Ilustrační obrázek
Autor: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek

Rozhodli jsem se prodávat (česká s.r.o., neplátce DPH) zboží přes slovenský server, který slouží jako tržiště, zákazníkům na Slovensku. Zákazníci mohou být jak podnikatelé s IČ (plátci i nepláci DPH na Slovensku), tak koncoví zákazníci nepodnikatelé. Společnost je dosud neplátcem DPH.

Faktury jsou vystaveny klientům bez DPH. Za měsíc září vystaví k 30. září 2013 slovenská firma dne 10. října 2013 fakturu na služby za zprostředkování prodeje pro českou firmu. Víme, že fakturu vystavují se slovenským DPH pro neplátce. Jedná se v tomto případě o případ, kdy vzniká pro českou společnost povinnost stát se identifikovanou osobou?A dále pokud je česká společnost registrovanou osobou, tak slovenská firma za tyto služby vystavuje bez DPH a česká je eviduje a přiznává?

Jak je to po registraci s vystavováním faktur za zboží, které prodáváme přes slovenský server? A to pro klienty koncové zákazníky na Slovensku – podnikatele i nepodnikatele.

Na základě Vaše dotazu je nutné vědět zejména, kdy se stane Vaše společnost plátcem daně nebo identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani (zjednodušeně řečeno Vaše s.r.o., neplátce daně) se může stát plátcem daně z přidané hodnoty buď ze zákona (zejména pokud Váš obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku ve výši 1 mil. Kč), a nebo dobrovolně.

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou (tzv. neplnohodnotným plátcem daně) ve smyslu ustanovení § 6g až §6i zákona o DPH pouze za splnění určitých podmínek, a to zejména:

  1. pokud z jiného státu EU pořídí zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu),
  2. ode dne přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku,
  3. ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
  4. ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

Na základě přijetí služby od slovenského subjektu za zprostředkování prodeje (viz. bod 2 uvedený výše) se dnem 30. září 2013 stáváte identifikovanou osobou, pokud se nestanete plátcem daně z jiných důvodů. Do 15 dnů ode dne, ve kterém jste se stali identifikovanou osobou, máte povinnost podat přihlášku k registraci na FÚ dle ustanovení § 94 odst. 2 zákona o DPH. Slovenská společnost by měla vystavit daňový doklad za poskytnuté služby bez slovenské daně. Daňovou povinnost přiznat a odvést daň má z této služby pak Vaše společnost.

Identifikovaná osoba musí podávat přiznání k DPH a v případě, že poskytuje služby, tak i souhrnné hlášení (souhrnné hlášení podává dodavatel). Identifikovaná osoba do přiznání i hlášení zahrnuje ale jen přeshraniční plnění, u tuzemských plnění zůstává neplátcem DPH.

Na základě výše uvedeného Vám doporučujeme zejména sledovat si svůj celkový obrat za poskytnuté služby či prodej zboží s místem plnění v tuzemsku kvůli případnému vzniku povinnosti registrovat se jako plátce daně v ČR. Pokud se stanete pouze identifikovanou osobou (nikoliv plátcem), pak dodání zboží na Slovensko pro občany i pro osoby registrované k dani na Slovensku nebude podléhat žádné dani. Fakturu vystavíte bez DPH jako doposud.

V případě, že se stanete plátcem daně, Vás chci upozornit na dvě věci:

  1. dodání zboží do jiného členského státu dle ustanovení § 64 zákona o DPH,
  2. zásilkový prodej dle ustanovení § 8 zákona o DPH.

ad 1) Dodání zboží do jiného členského státu podle ustanovení § 64 zákona o DPH  je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je dodáno plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě. Osvobození nelze uplatnit, jestliže by zboží bylo dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. 

Důležité bude především, kdo se stane Vaším odběratelem, zda:

  1. osoba registrovaná k dani na Slovensku – osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně dle ustanovení § 64 zákona o DPH
  2. osoba neregistrovaná k dani na Slovensku – problematika zasílání zboží (uvedena níže). 

ad 2) Podle ustanovení § 8 zákona o DPH se zasíláním zboží rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném členském státě, jestliže zboží bylo odesláno z členského státu jiného než z členského státu ukončení přepravy. Přepravu či odeslání zboží přitom zajišťuje dodavatel nebo jím zmocněná třetí osoba. Pokud celková hodnota zboží dodaného osobám neregistrovaným k DPH překročí v jednom kalendářním roce částku stanovenou členským státem, do kterého je zboží dodáváno, mění se místo plnění pro takovéto dodání zboží.

Pokud dodavatel přesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě a tam vypořádat daňovou povinnost. Dokud není překročen limit z titulu zasílání zboží, prodej je zatížen českou daní.

Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).