Hlavní navigace

Řádná dovolená, nebo překážka v práci na straně zaměstnavatele?

12. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnanci pro překážky v práci na straně zaměstnavatele nestihnou vyčerpat řádnou dovolenou. Hrozí zaměstnavateli postih a lze ji v době překážek nařídit?

Obecně platí, že řádná dovolená má být vyčerpána do konce roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. V roce 2020 tomu bude jinak. Zaměstnanci jsou v řadě případů na překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Původně plánované čerpání řádné dovolené se odsouvá a je pravděpodobné, že se do konce roku dočerpat nestihne. Zaměstnance nebude možné z provozu uvolnit z důvodu eventuálního znovuobnovení činnosti, zástupů za dočasné pracovní neschopnosti či karantény. Otázkou je, jak se k této situaci postaví inspektoráty práce při případné veřejnosprávní kontrole.

Rozvrh (plán) čerpání řádné dovolené

Zákoník práce v ustanovení § 217 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci určit dobu čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání dovolené. K tomu je třeba předchozího souhlasu odborové organizace a rady zaměstnanců (pokud u zaměstnavatele působí). Rozvrh (plán) čerpání dovolené se sestavuje zpravidla začátkem kalendářního roku, ale je možné ho vydávat i na kratší časové úseky. Zákoník práce vyžaduje pouze jeho písemnou podobu. Může jít o harmonogram vyhotovený pomocí speciálního software nebo jen o jednoduchou excelovou tabulku.

Již při jeho sestavení přihlíží zaměstnavatel k provozním důvodům na své straně, ale také k oprávněným zájmům zaměstnanců (například školní prázdniny zaměstnanců s malými dětmi apod.). Dále také k tomu, aby alespoň jedna část dovolené činila alespoň celé dva týdny (ledaže zaměstnanec při sestavování plánu dovolených projeví odlišnou vůli). Zaměstnavatel by měl dbát na to, aby byla rozvržena veškerá dovolená, na kterou zaměstnanci za aktuální rok pravděpodobně vznikne právo.

Rozvrh čerpání dovolené je spíše orientačním plánem (harmonogramem čerpání). Logicky je možné se od něj v odůvodněných případech odchýlit a určit dobu čerpání dovolené odlišným způsobem.

Překážky v práci nebo čerpání řádné dovolené

Důvodem, kdy se zaměstnavatel od rozvrhu čerpání řádné dovolené zřejmě odchýlí, je i aktuální koronavirová situace. Přestože mohlo být plánováno „dočerpání“ řádné dovolené na podzim či na přelomu roku, realita bude v řadě případů jiná. Nejedna společnost aktuálně žádá o příspěvky z cíleného programu Antivirus Plus, kdy je možné po dobu vládních omezení získat 100 % zaměstnancům vyplacené náhrady mzdy. Jak správně upozornila čtenářka serveru Podnikatel.cz: Pro zaměstnavatele může být výhodnější nyní čerpání dovolené nenařídit, vyčerpat po dobu opatření příspěvek z cíleného programu a dovolenou „pošetřit“ takzvaně na horší časy v příštím roce. Nehrozí ale v tomto případě sankce na úseku čerpání dovolené při případné kontrole inspektorátem práce? Neměl by zaměstnavatel čerpání řádné dovolené před překážkou v práci na straně zaměstnavatele upřednostnit? 

Zákon umožňuje v případě zjištěného porušování na úseku dovolené uložit zaměstnavateli pokutu ve výši do 200 000 korun. Obavy zaměstnavatelů jsou namístě. O vyjádření jsme požádali Státní úřad inspekce práce. Mluvčí Richard Kolibač vysvětlil, že pro nevyčerpání dovolené v roce, za který dovolená náleží, uznává zákoník práce dva důvody: Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důležité osobní překážky na straně zaměstnance (typicky pracovní neschopnost zaměstnance, mateřská dovolená, rodičovská dovolená). Vážnými provozními důvody při obvyklém provozu podniku zaměstnavatele mohou být například vyšší než běžně očekávaný rozsah zakázek nebo vysoký počet práce neschopných zaměstnanců u zaměstnavatele. Máme však za to, že i uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády je takovým vážným provozním důvodem, který zaměstnavateli brání v tom, aby zaměstnancům mohl řádně určit k čerpání dovolenou. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen poskytnout zaměstnancům náhradu mzdy.

Řešit překážku v práci na straně zaměstnavatele nařízením dovolené zákoník práce nezakazuje, nicméně tento postup primárně ani nepředpokládá. Prohlásí-li zaměstnavatel, že uzavření provozovny bylo vážným provozním důvodem na straně zaměstnavatele pro nečerpání dovolené, lze podle našeho názoru toto z pohledu inspekce práce akceptovat. Pokud by zaměstnavatel chtěl zaměstnancům místo poskytnutí náhrady mzdy za překážku v práci nařídit dovolenou, musel by tak učinit vůči jednotlivým zaměstnancům písemně, a to 14 dnů předem. uzavřel Richard Kolibač.

účto únor klímová

Rozvrh čerpání řádné dovolené v roce 2021

Je zřejmé, že do roku 2021 bude nejeden zaměstnavatel řádnou dovolenou převádět. Na to je vhodné pamatovat v rozvrhu čerpání řádné dovolené. Bude zde plánována jak dovolená z tohoto roku, tak eventuální převáděná dovolená z předchozích let.

Ovšem je třeba upozornit, že od roku 2021 se dovolená plánuje i čerpá v hodinách. Nabude totiž účinnosti významná změna zákoníku práce (novela s číslem 285/2020 Sb.). Podle přechodného ustanovení k zmíněné novele platí, že právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, jakož i čerpání této dovolené, i když k němu dojde až po 31. prosinci 2020, se řídí zněním zákoníku práce účinném před 1. lednem 2021. To znamená, že nevyčerpaná dovolená bude převedená ve dnech a i v roce 2021 bude ve dnech čerpána.

Proběhla již u vás kontrola Cíleného programu Antivirus?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).