Hlavní navigace

Řádné, dodatečné, nebo opravné přiznání k DPH? Víte, kdy se jaký typ podává?

21. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Přiznání k dani z přidané hodnoty se podává v pravidelných intervalech, a to měsíčně nebo kvartálně. Víte, jak postupovat, když uděláte chybu?

Daň z přidané hodnoty patří mezi nepřímé daně. Plátcem daně se potom osoba stává buď ze zákona, nebo může požádat o tzv. dobrovolnou registraci k dani z přidané hodnoty. Plátcům DPH a ostatním osobám, které mají povinnost přiznání podat, vznikají v souvislosti s registrací k DPH ale další povinnosti.  

Zdaňovací období pro účely DPH jsou buď měsíční, nebo kvartální. Daňové tvrzení, jakožto správné zjištění a stanovení daně, upravuje daňový řád. Za daňové tvrzení je potom považováno řádné daňové tvrzení, a to daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, ale také dodatečné daňové tvrzení v podobě dodatečného daňového tvrzení, následného hlášení nebo dodatečného vyúčtování.

Řádné přiznání k DPH

Daňový řád upravuje v rámci vyměřovacího řízení řádné daňové tvrzení, kterým ukládá povinnost daňovým poplatníkům podat daňové tvrzení. Splatnost daně je stanovená souběžně s posledním dnem lhůty, do které je nutné přiznání podat.

Zákon o DPH potom blíže specifikuje problematiku přiznání k dani z přidané hodnoty. Povinnost podat přiznání mají jednak plátci DPH, ale také identifikované osoby nebo osoby, které sice nejsou plátci DPH, ale vznikla jim například povinnost přiznat daň. Povinnost podat přiznání k dani z přidané hodnoty se řídí lhůtou, a to do 25 dní po skončení kalendářního měsíce. Plátci daně jsou navíc povinni podat daňové přiznání i v případě, že jim nevznikla za dané období žádná daňová povinnost – to ovšem neplatí pro identifikované osoby. První podané přiznání, a to ať už je podané v termínu nebo po něm, je považováno za řádné přiznání.

Osoby, které mají povinnost podávat přiznání k DPH, musí tuto povinnost splnit tedy do 25. dne následujícího měsíce. Jak postupovat v případě, když zjistím, že je přiznání chybné a musím tuto chybu opravit? Na výběr je ze dvou možností, a to podání opravného nebo dodatečného přiznání – záleží ovšem na tom, kdy jsme chybu zjistili.

Opravy přiznání k DPH

Zákon o DPH definuje, jak postupovat v případě, že daňový subjekt odhalí chybu. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba zjistí, že nesprávně stanovenou daní zvýšila daň na výstupu, opravu provést může, ale nemusí. „V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.“ V takovém případě musí tato osoba vystavit opravný daňový doklad nebo provést opravu výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Pokud by však bylo zjištěno, že daňová povinnost byla na výstupu snížena, je plátce nebo identifikovaná osoba povinna provést opravu. Pozor však na lhůty. Ačkoli zákon o DPH umožňuje provést opravu chyby do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla daň nesprávně uvedena, u kontrolního hlášení jsou lhůty jiné. V případě zjištění chyby po termínu je zapotřebí podat následné kontrolní hlášení, a to do 5 pracovních dní od zjištění nesrovnalostí.

Dodatečné přiznání k dani z přidané hodnoty se podává v případě, že daňový subjekt odhalil chybu po termínu pro podání přiznání k DPH, tedy po 25. dni následujícího měsíce. V takovém případě se podává dodatečné přiznání k dani za to období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň původního plnění. Dodatečné přiznání musí obsahovat datum zjištění důvodu pro podání dodatečného přiznání a stručný popis, proč je podáno. Dodatečné přiznání potom obsahuje pouze rozdíly hodnot proti původnímu přiznání.

Pokud však zjistím chybu v termínu pro podání přiznání a řádné podání je již podáno, mohu opravu provést podáním opravného přiznání k DPH. Opravné přiznání pak plně nahrazuje již podané řádné přiznání k DPH. Opravné přiznání však musí být podáno do posledního dne lhůty pro podání přiznání.

Příklad

Společnost ABC s.r.o. poskytuje služby v oblasti IT poradenství. Účetnictví zpracovává externí společnost. Dne 15. července 2021 bylo podáno a odesláno řádné přiznání k DPH za zdaňovací období červen 2021 na místně příslušný finanční úřad.

Varianta 1) Jednatel společnosti donesl dne 20. července 2021 jednu vystavenou fakturu, na kterou zapomněl a nepředal ji společně s dalšími doklady.

Varianta 2) Jednatel společnosti donesl dne 27. července 2021 jednu vystavenou fakturu, na kterou zapomněl a nepředal ji společně s dalšími doklady.

WT100 tip temata

V prvním případě, kdy je možné provést opravu do posledního dne lhůty pro podání přiznání, se podá opravné přiznání k DPH, které plně nahradí původní řádné přiznání.

V druhém případě, kdy je chyba odhalena až po posledním dni lhůty, podává se dodatečné přiznání k DPH, na kterém budou uvedeny rozdíly, které byly důvodem pro podání dodatečného přiznání k DPH.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).