Hlavní navigace

Řecko nabízí českým firmám podnikatelské příležitosti

České firmy se mohou podílet na obnově některých oblastí Řecka, které poškodil ničivý požár. Loňské požáry postihly v řecku celou řadu oborů, nejvíce zemědělství, lesnictví, produkci oliv a vinné révy, včelařství a živočišnou výrobu. Řecká vláda chce odstranit škody a zlepšit prevenci požárů a povodní, proto plánuje investovat během příštích pěti let až 650 milionů eur.

Vzhledem k tomu, že spektrum prací je široké, podnikatelské příležitosti tak mají mnozí čeští podnikatelé. Mezi preventivní opatření, které chce Řecko zlepšit, patří např. monitoring eroze půdy a mimořádných vodních jevů v důsledku požáru nebo budování meteorologických stanic, které napomohou včasných předpovědím vzniků nepříznivých přírodních jevů.

Ministerstvo zemědělství uvedlo na svých webových stránkách celou studii a ustanovilo pro případné zájemce z řad podnikatele kontaktní osobu. Tou je Radek Stránský.