Hlavní navigace

Risk možná zvýší budoucím penzistům důchody

6. 11. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Druhá etapa důchodové reformy by se měla dotknout penzijního připojištění. Každý si vybere, jak investuje pro stáří. Na důchod totiž půjde spořit konzervativně nebo rizikověji, což ovlivní konečné výnosy a příjem penzisty.

Penzijní připojištění čekají změny v rámci druhé etapy důchodové reformy. Vláda totiž schválila teze pro přípravu nového zákona o penzijním připojištění, které předložilo Ministerstvo financí ČR (MFČR) a na jejichž základě nyní ministerstvo připravuje zákon o penzijním spoření. Spoření je v názvu kvůli odlišení nového systému od dosavadního systému penzijního připojištění. Čtěte více: Vše, co chcete vědět o sociálním pojištění pro OSVČ

Investice pro stáří

Nový systém penzijního spoření bude existovat současně se stávajícím penzijním připojištěním, přičemž do systému penzijního připojištění nebude možno od určeného data vstupovat. Tento paralelní systém bude založen na principech kolektivního investování se zachováním specifik penzijního připojištění, objasňuje pro server Podnikatel.cz náměstkyně ministra financí pro finanční trhy Klára Hájková. Peníze účastníků penzijního spoření budou umístěné v účastnických fondech, které budou spravovat nově založené penzijní společnosti. Státní příspěvek zůstane nadále zachován. Ve výplatní fázi bude penzijní společnost vyplácet pouze penze na dobu určitou, jednorázové vyrovnání a odbytné. Pro zabezpečení doživotních výplat penzí budou do systému zapojeny životní pojišťovny, dodává Hájková. Čtěte více: Do důchodu nejdříve až po 35 letech práce

Nároky z penzijního spoření – druhy dávek:

  • Penze na dobu určitou, a to starobní nebo invalidní
  • Doživotní penze – na základě uzavření smlouvy o životním pojištění
  • Jednorázové vyrovnání
  • Odbytné

Systém penzijního připojištění tedy bude pokračovat za stávajících podmínek, jen do něj nebude možné od určitého data vstupovat. Ten, kdo si spoří na důchod formou penzijního připojištění, si bude moci vybrat, jestli přejde do nového systému a uzavře novou smlouvu s penzijní společností, nebo zůstane u svého současného penzijního fondu. Jeho již naspořené prostředky se převedou stejně, jako kdyby nyní změnil penzijní fond. Účastník by proto samotný přechod neměl výrazně pocítit, uvádí ministerstvo ve svých tezích.

Příspěvky zaměstnavatelů a státu budou fungovat obdobně

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření by měl podle Kláry Hájkové fungovat analogicky, jako je tomu u současného penzijního připojištění. A to proto, že je ovlivněný především zákonem o daních z příjmů. Obdobně by tomu mělo být i u státního příspěvku. Čtěte více: Příspěvek na penzijní připojištění získává na oblibě

Anketa

Jaký zaměstnanecký benefit využíváte ve vaší firmě nejvíce?

Každý sám rozhodne o míře rizika

Peníze účastníků penzijního spoření a státní příspěvky sice nejsou zahrnuté do pojištění vkladů, budou je ale chránit přísná pravidla, která podle Hájkové budou muset penzijní společnosti ze zákona dodržovat. Penzijní společnosti nesmí vykonávat jinou činnost, než která souvisí s penzijním spořením. Nesmí se tedy vystavovat rizikům z jiných činností, objasňuje. Prostředky v účastnických fondech budou oddělené od majetku penzijní společnosti a zákon stanoví úplatu, za kterou bude společnost tyto prostředky spravovat. Zákon také stanoví, kam může společnost finance umísťovat. Přičemž míru rizika si bude moci účastník vybrat sám podle zvoleného účastnického fondu respektive investiční strategie. Nový zákon bude v mnohém přísnější v požadavcích na penzijní společnost. Bude také obsahovat pravidla jednání a informační povinnosti penzijní společnosti vůči účastníkům, což by mělo zpřehlednit investování a zvýšit porovnatelnost nabízených produktů na trhu, vysvětluje Klára Hájková.

Každý občan by tak měl dostat do rukou nástroj, jak více rozhodovat o svém důchodu. Zároveň také sám rozhodne o tom, jakou míru investičního rizika je ochotný nést.

Poměr závisí na věku, příjmech a dalších faktorech

Podle Hájkové je nyní těžké odpovědět na otázku, jak by měl v budoucnu vypadat poměr mezi státem garantovaným a občanem naspořeným důchodem. Jednak není známo, jakým způsobem bude v budoucnu vypadat důchodový systém v ČR, a jednak žádný ideální poměr neexistuje, respektive je jiný pro každého jednotlivce a závisí na řadě faktorů, jako je výše příjmu, věk, parametry státního systému (zejména zastropování státního důchodu), osobní disciplina při spoření a investování atd., vypočítává pro server Podnikatel.cz. Čím vyšší příjem občan má a čím déle spoří, tím víc se podle ní poměr posouvá ve prospěch naspořeného důchodu. U občana s průměrnými výdělky by pak podle Hájkové bylo možné považovat za úspěch, kdyby se dosáhlo poměru 70 : 30, a to ve prospěch státního garantovaného důchodu.

Finanční krize možná ovlivní jednotlivce, ne systém

Nabízí se také otázka, jestli může nový rámec penzijního spoření nějak ovlivnit současná finanční krize. Podle Kláry Hájkové se předpokládá dostatečně dlouhá lhůta na přípravu na nový systém. Ten tedy bude spuštěn v době, kdy již rozsah a dopady současné krize budou plně známy. Nový systém penzijního spoření bude začínat „s čistým stolem”, jeho podstatnou vlastností je vysoká transparentnost založená na osvědčených principech kolektivního investování, tvrdí pro server Podnikatel.cz. Finanční krize tak podle ní ovlivní spíše subjektivní výběr investičního profilu každého účastníka penzijního spoření, než podstatu fungování celého systému.

Ministerstvo financí by zákon o penzijním spoření mělo předložit vládě do 15. ledna 2009. O datu účinnosti zákona se zatím jedná.

Názory fondů na chystané změny se různí

Na českém trhu aktuálně působí deset penzijních fondů. Jak se k navrhovaným změnám staví některé z nich?

Návrh vítáme, neboť z dlouhodobého pohledu jsou fondy kritizovány za konzervativní investice a relativně nízký výnos. V okamžiku, kdy by odpadla zákonná povinnost ručit za klientské vklady, mohly by penzijní fondy mimo jiné reálně nabízet různé investiční profily, říká pro server Podnikatel.cz Petr Brousil, tiskový mluvčí Penzijního fondu České Pojišťovny. Upozorňuje, že by pak klienti měli větší možnost volby podle svého vztahu k riziku i podle očekávaných výnosů. Samozřejmě, že by systém musel být nastaven tak, aby s blížícím se nárokem na výplatu úspor byly prostředky klientů automaticky přesunovány do bezpečných instrumentů, dodává. Podle Brousila pojišťovna poptávku po agresivnějším a tudíž výnosnějším investování trvale vnímá, a to zejména u mladších lidí.

Navrhované změny vítáme, umožní to lépe přizpůsobit skladbu investice konkrétního klienta jeho předpokládanému investičnímu horizontu, tvrdí pro server Podnikatel.cz Jan Diviš, předseda představenstva a generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny. Za velmi důležité považujeme i to, že klientů stávajících penzijních fondů se změna nedotkne, budou si moci vybrat, zda chtějí zůstat ve stávající penzijním fondu, nebo převést prostředky do nového modelu, dodává. Podle Diviše bude i nadále existovat velmi konzervativní profil spoření, takže by měli být spokojení i klienti, kteří preferují jistotu.

Návrh MFČR považujeme za rozumný. Zatraktivnil by penzijní připojištění. Umožnil by efektivní investování a zohlednil klientův vztah k riziku, domnívá se Petr Beneš, generální ředitel ČSOB Penzijního fondu Stabilita. Klienti ani penzijní společnosti nebudou již podle něj ve vězení jednoho neefektivního portfolia, kterému se všichni musí podřídit.

Regulatorní pravidla pro investování penzijních fondů jsou dostatečně volná již nyní, v tom problém není. Penzijní fondy je však z řady důvodů naplno nevyužívají. Princip, že je dobré dlouhodobě zvýšit výkonnost penzijních fondů, je jistě správný. Otázkou však je, zdali stávající návrh MFČR je tím nejlepším možným postupem v této věci, o tom přesvědčen příliš nejsem, reaguje na chystané novinky Vladimír Bezděk, generální ředitel AEGON Česká republika.

Marek Zeman, PR & Communication Director AXA životní pojišťovny, tvrdí pro server Podnikatel.cz: Více investičních profilů pro klienty je vítanou záležitostí. Na druhou stranu však nejsme šťastni z tvorby nového systému a nejasností a rizik spojených s přesunem ze stávajícího systému na nový.

A dopad finanční krize?

Liší se i názory fondů respektive jejich představitelů na to, jestli může mít současná finanční krize nějaký dopad na nový rámec penzijního spoření. Petr Brousil z Penzijního fondu České Pojišťovny se domnívá, že krize zřejmě nebude mít na systémové změny zásadní dopad. Pokud se diskuse o návrhu dostane do politické roviny a nebude přihlíženo k odborným stanoviskům, pak ano, myslí si zase Jan Diviš z Penzijního fondu České spořitelny. Podle Vladimíra Bezděka z AEGON Česká republika by se mohlo stát, že se v důsledku dočasných potíží finančních trhů politická scéna vůči finančnímu trhu „zatvrdí”. To by byla velká škoda, zejména pro občany České republiky, dodává. Myslím si, že bohužel ano, říká pro server Podnikatel.cz Petr Beneš z ČSOB Penzijního fondu Stabilita. A pokračuje: Politici mohou „přecenit” význam a dopady krize a lpět na současné garanci v rámci současného systému. Čtěte více: Seriál Finanční krize

Content 22 tip novy

Je kde hledat inspiraci

Nizozemí, Velká Británie, Itálie, Dánsko, Švédsko, Slovensko, Polsko či Maďarsko – to jsou země, které zástupci penzijních fondů jmenují jako ty, u nichž se může Česko při reformách důchodového systému inspirovat. Obecně platí, že nejlepší situace bývá v zemích, které stojí na více pilířích a kde mají lidé již vytvořeny své vlastní úspory na důchod, připomíná například Petr Beneš.

Spoření na stáří musí být vynucováno státem na svých občanech, především z toho důvodu, že tzv. mezigenerační solidaritu nebude v blízké budoucnosti stát schopen zajistit, protože počet starých lidí vůči těm, kteří je živí, bude neúnosný, varuje na závěr Marek Zeman. A dodává: Zatím to probíhá demokraticky, takže více voličů (těch starších) prosazuje stále nové a vyšší zatížení menšiny, tj. těch mladých. Otázkou je, kdy si to ta menšina nenechá líbit…

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).