Hlavní navigace

Roční zúčtování daně u zaměstnavatele, nebo daňové přiznání?

10. 2. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pokud zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání, může volit z obou variant. Ač se to na první pohled nezdá, jedna je pro zaměstnance výhodnější.

Nejvyšší čas učinit definitivní rozhodnutí, zda žádat o roční zúčtování posledního zaměstnavatele či podat daňové přiznání.

Aktuálně zaměstnanci podepisují u svého zaměstnavatele tiskopisy Prohlášení k dani a eventuálně i Žádost o roční zúčtování daní.

Prohlášení k dani pro rok 2020

Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je i v roce 2020 možné předkládat i činit (podepisovat) v různé podobě. Je možné využít:

  • papírovou podobu tiskopisu Prohlášení k dani – novější jednodílný tiskopis Prohlášení k dani (vzor číslo 26) využitelný pro jedno zdaňovací období nebo starší tiskopisy obsahující mimo Prohlášení k dani rovněž Žádost o roční zúčtování využitelný vždy pro tři zdaňovací období. Zde lze využít vzory číslo 25, eventuálně dopoužívat vzory dřívější (je však třeba upravit příslušné kolonky dle stávajících podmínek. Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění mohou využít pouze vzory s číslem 24 a 25. Využití vzoru číslo 24 se nedoporučuje u daňových nerezidentů).
  • elektronickou formu tiskopisu (vzor číslo 26) s jednoznačným zaručením identifikace zaměstnance (zaměstnavatel musí zajistit jednoznačnou identifikaci zaměstnance (poplatníka), a to zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému. Finanční správa doporučuje upravit podmínky využití elektronické formy tiskopisu interním mzdovým předpisem),
  • kombinace obou forem tiskopisu (vzor číslo 26), tj. předvyplnění určitých částí tiskopisu v interaktivní podobě a jeho následné vytištění.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Žádost o roční zúčtování daní za rok 2019

Žádost o roční zúčtování lze učinit v papírové podobě, v elektronické formě, případně jejich kombinací. Zaměstnavatelé mohou využít jednodílný tiskopis. Jestliže zaměstnanec učinil prohlášení k dani formou dvoudílného tiskopisu (obsahující Prohlášení k dani i Žádost o roční zúčtování), lze roční zúčtování provést zde. Samozřejmě pouze v papírové podobě.

O roční zúčtování může požádat zaměstnanec svého posledního zaměstnavatele, pokud nemá dle § 38g zákona o daních příjmů povinnost podat daňové přiznání. Termíny pro zúčtování daní za rok 2019 se nemění. Do 15. února 2020 je nutné nejen o roční zúčtování požádat, ale také doložit nárok na případné nezdanitelné části základu daně (eventuálně dosud neuplatněné slevy na dani) a předložit doklad o výplatě důchodu.

Výpočet daně a roční zúčtování záloh provede zaměstnavatel nejpozději do 31. března 2020. Vypočtený přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění či doplatek na daňovém bonusu vyplatí zaměstnavatel poplatníkovi nejpozději při zúčtování mezd za měsíc březen. Přeplatek (je-li úhrnná výše doplatku vratitelná, tj. vyšší než 50 korun) bude zaměstnanci fyzicky vyplacen nejpozději do konce měsíce dubna.

Zaměstnancům, kteří o roční zúčtování nežádají, je zaměstnavatel povinen vystavit Potvrzení o zdanitelných příjmech, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění na jejich žádost, a to do 10 dnů. Čtěte také: Slevy na dani v roce 2019 a v roce 2020

Roční zúčtování je dobrovolné

Zaměstnanec, který není povinen v souladu s ustanovením § 38g zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání:

  • nic nevyúčtovává – v takovém případě je sice jeho daňová povinnost sraženými měsíčními zálohami na dani splněna, ale připraví se tak o možnost uplatnění daňových úlev, protože některé lze uplatnit pouze v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování,
  • podá sám daňové přiznání – požádá svého zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech (tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění) a sám si vypočítá svou daňovou povinnost,
  • požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování – doloží případné nároky na daňové úlevy a přesune tím odpovědnost a veškerou práci s výpočtem na svého zaměstnavatele a v určitých případech může dokonce napravit i některá opomenutí. O roční zúčtování může dokonce požádat i zaměstnanec, který u svého zaměstnavatele neučinil prohlášení k dani. Učiní tak dodatečně. Avšak pouze u svého posledního zaměstnavatele, nikoli u předchozích zaměstnavatelů.

Shrnutí výhod ročního zúčtování daní u zaměstnavatele

Zaměstnanec po skončení roku vypořádá svou daňovou povinnost, a to prostřednictvím daňového přiznání dobrovolně nebo povinně (dle § 38g zákona o daních z příjmů) nebo v rámci ročního zúčtování daní u svého zaměstnavatele (na žádost zaměstnance – prostřednictvím tiskopisu Žádost o roční zúčtování daní). Zaměstnanec v ročním zúčtování čestně prohlašuje, že není povinen podat daňové přiznání (součást tiskopisu, nese sám odpovědnost). Čtěte také: Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2019 a 2020

Jde o právo zaměstnance, nikoli povinnost. Odpovědnost za vypořádání daňové povinnosti nese zaměstnavatel (nikoli zaměstnanec). Výjimkou je dluh zaviněný samotným poplatníkem (§ 38i odst. 5 písm. b) zákona o daních z příjmů – např. nenahlášená změna u slevy na dani).

Výsledek z ročního zúčtování daní je vždy jen ve prospěch zaměstnance (nemůže vyjít doplatek daně), na rozdíl od daňového přiznání, kdy je povinen vypočtený dluh uhradit. Přeplatek na dani bude navíc vrácen rychleji než po podání daňového přiznání.

Zaměstnanec nemusí danit další příjmy, ovšem nesmí být vyšší než 6000 Kč (příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z příjmů).

Do ročního zúčtování je možné zahrnout i příjmy již zdaněné srážkovou daní (dodatečné prohlášení k dani), avšak pouze od posledního zaměstnavatele, tj. zaměstnavatele, který roční zúčtování provádí. Jedná se o roční zúčtování, tj. bude zohledněn nárok na slevy na dani i v období, kdy zaměstnanec mzdu nepobíral. A samozřejmě (stejně jako v daňovém přiznání) je možné napravit některá opomenutí (zpětně uplatnit slevy na dani, doložit průkazy atd.). Čtěte také: Nezdanitelné části základu daně v roce 2019 a 2020

Poslední výhodou je, že pokud zaměstnanec nemá dostatečné příjmy k uplatnění ročního daňového bonusu (tj. nedosáhl 6násobku minimální mzdy), neztrácí nárok na již vyplacené měsíční daňové bonusy. Při podání daňového přiznání by je musel správci daně jako vypočtený doplatek daně vrátit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).