Hlavní navigace

Roční zúčtování daní za rok 2014 podle nových pravidel

28. 1. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákona o daních z příjmů ovlivnila i oblast výpočtu daně a ročního zúčtování daní, a to už za rok 2014. Čtěte, co vše se mění.

Zaměstnanci mohou požádat svého posledního zaměstnavatele (plátce mzdy) o vyúčtování daňové povinnosti za rok 2014 (tzv. roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění) nejpozději v pondělí 16. února 2015. V této lhůtě lze rovněž dodatečně podepsat u posledního plátce mzdy Prohlášení k dani (růžový tiskopis). Plátce tak při zúčtování daní přihlédne i k měsícům, v nichž Prohlášení k dani podepsáno nebylo (nebylo současně podepsáno u jiného plátce). Ovšem musí se jednat o zaměstnance, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání podle ustanovení § 38g zákona o daních z příjmů.  

Kdo může žádat o roční zúčtování

O provedení ročního zúčtování žádá zaměstnanec podpisem na třetí straně tiskopisu Prohlášení k dani. Zde v oddílu III. prohlásí, že:

  1. není povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
  2. kromě mzdy od jednoho nebo více plátců postupně neměl v uplynulém roce jiné zdanitelné příjmy podle § 7–10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6000 korun,
  3. pobíral zdanitelné příjmy (kromě příjmů zdanitelných srážkovou daní) pouze od jednoho plátce nebo od více plátců postupně (jména plátců, tj. předchozích zaměstnavatelů v tiskopisu Prohlášení uvede).

Výpočet daně v nově upravených termínech

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Termíny pro roční zúčtování se navrací do roku 2013. 

Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně v upravených termínech. Zákon o daních z příjmů zavedl vloni nové a pro řadu mzdových účetních naprosto neproveditelné termíny. Naštěstí se novelou daňových zákonů vše vrací do stavu před rokem 2013 a podle upraveného § 35d odst. 8 a § 38ch zákona o daních z příjmů provedou výpočet daně a ročního zúčtování nejpozději do 31. března (ne do 15. března) po uplynutí zdaňovacího období. Kladný rozdíl (přeplatek z ročního zúčtování) se vrací nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc březen (ne do 31. března) po uplynutí zdaňovacího období (tj. v březnové výplatě vyplacené zaměstnancům v měsíci dubnu). Lhůty se upravily s ohledem na všechny povinnosti s tím spojené tak, aby byly z hlediska provedení reálné. Uvedené platí na základě přechodných ustanovení k novele zákona již pro roční zúčtování za rok 2014.

Postup výpočtu daně a ročního zúčtování

Zaměstnavatel od základu daně (superhrubá mzda) odečte nezdanitelné částky základu daně (bezúplatná plnění, úroky, penzijní připojištění a penzijní spoření, životní pojištění, příspěvky na odbory, úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání). Zaokrouhlí na celé stokoruny směrem dolů a vypočte 15% daň. Tu sníží o slevy na dani a tím získá daň po slevě. Od této daně odečte případné daňové zvýhodnění (formou slevy na dani až do výše daňové povinnosti nebo daňového bonusu maximálně do výše 60 300 korun). Vyčíslená daň se porovná s úhrnem sražených záloh na daň po slevě, daňový bonus se porovná s již vyplacenými měsíčními daňovými bonusy. Přeplatek (případně doplatek na daňovém bonusu) se vyplatí, pokud je vyšší než 50 korun. Případný nedoplatek na dani se zaměstnanci nesráží. O přeplatek si zaměstnavatel sníží nejbližší odvod daně finančnímu úřadu, případně požádá o jeho vyplacení, jestliže dále neodvádí zálohy na daň (kupříkladu propustí posledního zaměstnance).

Čtěte speciál serveru Podnikatel.cz: Daně a účetnictví

Změny v roce 2014

Postup zpracování ročního zúčtování se v podstatě řídí stejnými pravidly jako v letech předchozích. Oproti roku 2013 bude součástí slev na dani základní sleva na poplatníka i u starobních důchodců a poprvé nová sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení. O změnách již server Podnikatel.cz informoval.

Sleva za umístění dítěte je v uvedených článcích podrobně popsána. Je možné ji uplatnit jedním poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Připomínáme, že výjimkou je střídavá nebo společná péče rodičů, kdy dítě pobývá na základě dohody rodičů v obou domácnostech. Jak potvrdila mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová, jestliže je školkovné zaplaceno oběma rodiči, mohou ji uplatnit oba, vždy až do výše 8500 korun za rok 2014. Toto je jediná varianta, kdy je možné uplatnit slevu na jedno dítě oběma rodiči. V jiných situacích ji uplatnit oba rodiče nemohou, přestože se nedávno objevil výklad, který by uplatnění slevy oběma rodiči připouštěl. Jednalo se o rozvod rodičů v průběhu roku, kdy je nejprve dítě ve společné domácnosti rodičů (slevu uplatní otec), poté svěřeno do péče matky, jiná domácnost (slevu uplatní matka). Generální finanční ředitelství pro server Podnikatel.cz potvrdilo, že v této situaci rozhodně nebude možné slevu uplatnit dvakrát. V obou případech žije dítě v domácnosti s matkou. Tedy dítě žilo celý rok jen v jedné domácnosti, ve které se měnil počet členů a tedy i poplatníků, kteří by ji mohli uplatňovat, vysvětlila Petra Petlachová.

O roční zúčtování mohou nově požádat i zaměstnanci, kterým se v průběhu roku daň zvýšila o solidární zvýšení daně, ale jejich roční daň za dané zdaňovací období se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle §16a zákona o daních z příjmů. Zjednodušeně řešeno, pokud byla zaměstnanci pouze v některých měsících sražena záloha na solidární daň (např. vlivem vyplacení roční odměny, odstupného apod.), ale celková roční částka pro solidární zdanění nebyla překročena, může přesto žádat o roční zúčtování svého zaměstnavatele. V roce 2013 museli i tito zaměstnanci podat daňové přiznání.

Naopak se vlivem úpravy systému zdanění závislé činnosti zřejmě sníží počet poplatníků, kteří mohou žádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daní. Nejrůznější přivýdělky při zaměstnání (s výjimkou dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 korun, která je zdaněna srážkovou daní) znamenají povinnost podání daňového přiznání. Veškeré ostatní příjmy (odměny z dohody o pracovní činnosti, odměny zastupitelů, odměny za výkon funkce člena volební komise, náhrady za ztrátu výdělku od pojišťovny apod.) jsou zdaněny zálohovou daní. Jedná se o souběžné příjmy zdaněné zálohovou daní pobírané od více plátců (zaměstnavatelů). Čtěte také: „Posezení“ u volební komise přinese mnohým povinnost podat daňové přiznání

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).