Hlavní navigace

Rok 2012 přináší nové povinnosti ve zdravotním pojištění

2. 12. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
V následujícím roce přibude povinnost přihlašování a odhlašování zaměstnanců na dohody o provedení práce a mění se termíny pro změnu zdravotní pojišťovny.

Legislativní úpravy neminuly ani oblast zdravotního pojištění. První významnou změnu přinesla již srpnová novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, která změní termín pro doplatek pojistného OSVČ. Následovala vyhláška č. 286/2011 Sb. a dvě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění s účinností 1. prosince 2011 a 1. ledna 2012. Další změny tohoto zákona přichází v souvislosti s novelizací zákoníku práce.

Končí zmatky s doplatky pojistného

Významnou změnou v úhradě zdravotního pojištění je posun termínu pro doplatek pojistného. Ještě letos platily osoby samostatně výdělečně činné rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší zdravotního pojištění do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Ovšem Přehled o příjmech a výdajích podávaly zdravotní pojišťovně až do jednoho měsíce ode dne podání přiznání. Nepochopitelná právní úprava, kdy podnikatel nejprve zasílá doplatek a teprve následně s jednadvaceti­denním zpožděním předkládá přehled, je naštěstí minulostí. Od roku 2012 budou OSVČ hradit vypočtené pojistné do osmi dnů poté, co měli předložit přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok. Jednoduše ve stejných termínech, jako hradí doplatek pro sociálko. Čtěte více: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Mění se výše záloh na pojistné

Vyhláška č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012. Na základě této vyhlášky byla stanovena průměrná mzda, která mimo jiné ovlivní i výši minimálních a maximálních záloh na pojistné. V roce 2012 bude činit minimální měsíční záloha na pojistné 1697 korun a maximální měsíční záloha 20 361 korun. Čtěte více: Jak se změní zdravotní pojištění OSVČ v roce 2012?

V roce 2012 je stanoven rozdílný strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Pro sociální pojištění se jedná o 48násobek průměrné mzdy, který bude v roce 2012 činit 1 206 57­6 Kč. Pro pojistné na zdravotní pojištění činí strop 72násobek průměrné mzdy,  tj. 1 809 864 Kč.

Zpojistnění dohod o provedení práce

Další novinkou, která se od příštího roku dotkne zdravotního pojištění je zpojistnění dohod o provedení práce. Změnu přináší novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v souvislosti s novelizací zákoníku práce. Dohody s odměnou vyšší než deset tisíc budou podléhat důchodovému i zdravotnímu pojistnému. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnila Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny, za zaměstnance budou z pohledu zdravotního pojištění považovány nově osoby činné na základě dohody o provedení práce s příjmem, který je podmínkou pro účast na nemocenském pojištění. Tato částka činí v příštím roce u dohod o provedení práce minimálně 10 001 Kč.  Jde ovšem o částku, která musí být zaměstnanci skutečně zúčtována, nikoliv jen předpokládána (například ve smlouvě – v dohodě o provedení práce), zdůraznila Elenka Mazurová.

Tisková mluvčí dodala, že zaměstnavatel musí u takového zaměstnance plnit naprosto stejné povinnosti spojené s přihlášením a odhlášením u zdravotní pojišťovny jako u běžného zaměstnance. Například pokud zaměstnanec dosáhne v lednu odměny 6000 Kč, pojistné se neodvádí a oznámení o nástupu zaměstnance se na zdravotní pojišťovnu nezasílá. Jestliže ale v dalším měsíci dosáhne odměny 11 000 Kč, je zaměstnavatel povinen do osmi dnů ode dne kdy začal vykonávat práci, toto přihlášení provést a následně po ukončení vykonávané práce zase zaměstnance odhlásit. V praxi však může často nastat situace, kdy  dopředu není zřejmé, kolik hodin bude v měsíci skutečně odpracováno a zda hranice bude dosažena (kolik bude skutečně zúčtováno ve výplatě).  V této situaci zaměstnavatel zašle přihlášku do osmi dní po skončení měsíce, ve kterém tato hranice byla dosažena. Pokud se jedná o jeden měsíc, pošle současně i odhlášku, vysvětlila Mazurová. O postupu přihlášení a odhlášení dohod na sociálku čtěte více: Dohoda o provedení práce 2012 a sociální pojištění

Změna zdravotní pojišťovny jen jednou za rok

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění omezuje od 1. prosince 2011 možnost změny zdravotní pojišťovny. Nyní je možné měnit jednou za 12 měsíců vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Nově bude možné měnit jednou za 12 měsíců, ale vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je nutné podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Bere se v úvahu první podaná přihláška. K případným podaným dalším přihláškám na jiné pojišťovny se již nepřihlíží. Výjimkou by samozřejmě byla případná likvidace pojišťovny.

Změnu pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den narození. Změnu pak může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla. Čtěte více: Změnu zdravotní pojišťovny budete muset hlásit půl roku dopředu

Poznámka: Nemyslí se přitom změna oblastní pojišťovny, například v souvislosti se stěhováním občana. Každý pojištěnec má právo na volbu zdravotní pojišťovny, kterých je v současné době v Česku osm. Jedná se o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra, Revírní bratrskou pokladnu, Metal-Aliance a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Doplnění osob, za které platí pojistné stát

Novela zpřesňuje osoby, za které je plátcem pojistného stát. Konkrétně osoby na rodičovské dovolené. Ze současné právní úpravy nelogicky vyplývalo, že stát je plátcem pojistného pouze, je-li osobou na rodičovské dovolené žena. Nově bude stát platit pojistné na rodičovské dovolené také dalším osobám, tedy i mužům.

MM_socky3

Delší lhůta pro vymáhání dluhů na pojistném

Novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění (tentokrát s účinností 1. 1. 2012) se prodlužuje lhůta, kdy mohou být OSVČ sníženy zálohy na pojistné. Dosud mohla OSVČ požádat o snížení záloh maximálně na 3 měsíce a po uplynutí této lhůty se žádost posuzovala znovu. Nově bude doba, po kterou je možné zálohu snížit, prodlužuje ze tří měsíců na dobu do podání přehledu. Čtěte také: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn

Prodlužuje se také lhůta práva na vrácení přeplatku pojistného i práva předepsat dlužné pojistné. V případě zdravotního pojištění neplatí obvyklá tříletá promlčecí lhůta. Zákonem je stanovena na pět let. Ta se však od 1. ledna prodlouží až na deset let. Pokud však právo na přeplatek nebo právo předepsat pojistné vzniklo před 1. 1. 2012, platí dosavadní pětiletá promlčecí lhůta.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).