Hlavní navigace

Rok 2013 přinesl podnikatelům záplavu legislativních změn. Neutopí se v nich?

10. 7. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Není snadné sledovat všechny právní předpisy a jejich novely. Přinášíme výčet některých z nich, účinných od roku 2013, včetně jejich možných změn do budoucna.

Rok 2013 přinesl řadu novel zákonů či zcela nových právních předpisů, s nimiž se museli podnikatelé chtě nechtě vypořádat. Nyní nastal čas na malé ohlédnutí nad osudem některých změn. Byly pro podnikatele a zaměstnavatele přínosem nebo další zbytečnou komplikací?

Změny zákona o DPH

Mimo zvýšení sazeb DPH daňovým úsporným balíčkem přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty některé významné novinky. Upravil se způsob fakturace a vystavování daňových dokladů. Zrovnoprávnily se daňové doklady v listinné a elektronické podobě. Nadále je možné vystavovat, zasílat a ukládat doklady jako elektronické, pokud jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI). Z důvodu změny však bylo nutné novou úpravu podrobně nastudovat, zejména s ohledem na možnosti použití elektronických dokladů.

Čtěte více:

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Rok 2013 přinesl podnikatelům a zaměstnavatelům záplavu legislativních změn. 

Další nemalou komplikací je ručení za nespolehlivé plátce. Toto označení získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě rozhodnutí o označení plátce DPH za nespolehlivého plátce a nabytí právní moci rozhodnutí, zveřejní správce daně tuto skutečnost na internetu. Daňové subjekty v přihlášce k registraci od roku 2013 povinně uvádí své účty používané pro ekonomickou činnost. Použití jiných účtů než účtů oznámených správci daně má být důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Ohlašovací povinnost měli splnit i stávající plátci daně, a to do konce letošního února.

Generální finanční ředitelství nakonec situaci přehodnotilo a do konce září nebude ručení za DPH u plateb na jiný než zveřejněný účet uplatňováno. V této souvislosti se aktuálně připravuje novela zákona o DPH, jež povinnost měla povinnost ručení za DPH výrazně pozměnit. Můžeme jen doufat, že situaci plátcům daně skutečně ulehčí.

Čtěte více: Čtěte o připravovaných změnách zákona o DPH 

Změny zákona o dani z příjmu

Daňovým úsporným balíčkem bylo, mimo jiné, omezeno použití výdajových paušálů OSVČ, zavedena solidární daň (nazývaná také milionářská daň), zrušeny stropy zdravotního pojištění a možnost využití základní slevy na dani pro pracující důchodce. Tyto změny postihly nemalou část daňových poplatníků. Zejména pracující důchodci se snažili schválené opatření obejít a část z nich přerušila k 1. lednu pobírání starobního důchodu. Dosud není jasno, zda bude tento krok úředníky považován za obcházení zákona. Podle některých právních názorů mají možnost případný spor s finanční správou vyhrát, navíc se může jednat o diskriminaci. Z tohoto důvodu podává Rada seniorů hromadnou stížnost na Ústavní soud ČR.

Čtěte také:

Důchodová reforma

Samostatnou kapitolou je pak důchodová reforma. Ta přinesla možnost vstupu do druhého důchodového pilíře. O tento způsob zabezpečení na důchod není takový zájem, jaký zákonodárci původně předpokládali. Osud „druhého důchodového pilíře“ je momentálně nejasný. Aktuálně se připravují změny, od kterých si jejich tvůrci slibují zvýšení počtu účastníků. Novinka však dopadla také na zaměstnavatele a jejich účetní. I jediný zaměstnanec – účastník druhého důchodového pilíře přinesl nemalé povinnosti spojené s odvodem důchodového spoření finančním úřadům.

Čtěte více:

Ani další novinka důchodové reformy, a to možnost odejít do takzvaného předdůchodu, se prozatím s velkým zájmem pojištěnců nesetkala. Tato varianta umožní čerpání naspořených prostředků z třetího důchodového pilíře, tj. z doplňkového spoření (původního penzijního připojištění se státním příspěvkem). Lidé v předdůchodovém věku, kteří nemohou najít práci nebo nepracují ze zdravotních důvodů, by tak mohli odejít do předdůchodu a čerpat vlastní naspořené prostředky. Výhodou je zařazení do kategorie pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, a nekrácení řádného starobního důchodu, jako je tomu v případě čerpání předčasného starobního důchodu. Pro odchod do předdůchodu však musí mít pojištěnec dostatečně naspořeno.   

Čtěte, jak bude probíhat čerpání předdůchodů v praxi 

Elektronická podání ČSSZ

Změna zákona o nemocenském pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zavedla výhradní elektronickou komunikaci se správou sociálního zabezpečení. ČSSZ má možnost určit, která podání bude po přechodnou dobu akceptovat v písemné podobě nebo na produktu výpočetní techniky. Počátkem roku 2013 byl zveřejněn seznam, jenž vyvolal paniku jak u osob samostatně výdělečně činných, tak u zaměstnavatelů. Obsahoval tiskopisy, které již nebude možné podávat v dosavadní podobě, ale pouze elektronicky. ČSSZ nakonec své rozhodnutí poněkud zmírnila a ponechala tím delší čas na přípravu k přechodu na povinnou elektronickou formu podání. Od roku 2014 už ale zřejmě žádná úleva platit nebude a veškerá podání budou akceptována pouze v elektronické podobě. Proto by měly kupříkladu OSVČ včas zvážit zřízení datové schránky. Přehledy za rok 2013 již podají pouze elektronicky.

Čtěte také:

Specifické zdravotní služby

Od dubna 2013 musí mít všichni zaměstnavatelé svého poskytovatele pracovnělékařských služeb, tj. svého smluvního lékaře. A to bez ohledu na počet zaměstnanců či druh pracovního poměru. Povinnost se vztahuje i na drobné podnikatele, kteří zaměstnají na léto pouhého jediného brigádníka na dohodu o provedení práce.

Se zaměstnáváním je tedy spojena další nepříjemnost spočívající v dodržování obsahu pracovnělékařských služeb, vstupními a periodickými pracovními prohlídkami, poradenstvím a dohledem smluvního lékaře. To samozřejmě přineslo i další nemalé finanční náklady nezbytné k zajištění těchto služeb.

Čtěte také:

Změny zákoníku práce

Začátkem roku nedošlo k žádným významným změnám zákoníku práce. Jednalo se pouze o terminologické změny spojené s důchodovou reformou (stanovení čisté mzdy až po odpočtu důchodového spoření) a úpravu dodatkové dovolené. Významná je až novela zákoníku práce s účinností od 1. srpna 2013. Ta přináší možnost opakovaného zaměstnávání na dobu určitou, pokud jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce a nelze na něm spravedlivě požadovat uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Jedná se hlavně o zaměstnavatele v zemědělství, stavebnictví, kultuře a dalších specifických odvětvích. Novela umožní opakované zaměstnávání sezonních zaměstnanců, aniž by musela být dodržena tříletá lhůta od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou.

Další změnou je zkrácení nutné doby odpočinku mezi dvěma dvanáctihodinovými směnami z nynějších 12 na 11 hodin. Povinnost přesně dodržovat pravidla o minimálních dobách nepřetržitého odpočinku mezi směnami je v podmínkách nepřetržitých provozů mnohdy obtížně udržitelná. Změna se nedotkne mladistvých zaměstnanců. U nich musí být dodržen alespoň dvanáctihodinový odpočinek.

Podrobněji:

Co se bude novelou měnit v zákoníku práce? Přinášíme ucelený přehled 

Chystají se další změny

Výčet nových předpisů, případně změn těch stávajících, samozřejmě není kompletní. Přesto ukazuje, čím vším si letos museli podnikatelé projít a jak složitá je stávající legislativa. Další várka zcela nových a převratných právních předpisů je připravena na rok 2014.

Očekávají se změny zákona o daních z příjmů, novela zákona o státní sociální podpoře, účinnosti nabude nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém a další. 

Stačíte se orientovat v legislativních změnách?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).