Hlavní navigace

Rok 2020 a výběr nejdůležitějších novinek pro zaměstnavatele

1. 1. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Spolu s novým rokem odstartovala účinnost změn, se kterými by se měli zaměstnavatelé seznámit. Zdaleka se nejedná jen o parametrické údaje.

Jisté je, že rok 2020 nebude pro zaměstnavatele rokem výrazných změn. Ty zásadní byly odsunuty do dalšího období.

Zrušení superhrubé mzdy, solidárního zdanění a avizované zavedení stravenkového paušálu pro zaměstnance se připravuje až od roku 2021. Rovněž změny zákoníku práce (je připraveno hned několik novel, které aktuálně prochází legislativním procesem) od 1. ledna 2020 nenastanou. Přesto je tu několik novinek, se kterými by se zaměstnavatelé a samozřejmě jejich mzdoví účetní měli seznámit.

Zavedení elektronických neschopenek

Definitivně se loučíme s dosavadním pětidílným tiskopisem dočasné pracovní neschopnosti a v praxi zavedeným postupem předávání jednotlivých částí zaměstnancem zaměstnavateli a následně zaměstnavatelem příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Vše by již mělo probíhat elektronicky. S výjimkou nemocí neukončených do konce roku 2019. Zde se bude postupovat dosavadním způsobem, včetně předávání tiskopisů určených zaměstnavateli. Novým eNeschopenkám se server Podnikatel.cz podrobně věnoval v průběhu podzimního období. Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení připravil seriál článků. Shrnutí změn zde: Nové eNeschopenky klepou na dveře, objevuje se první kritika

Novou podobu „Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce“ a notifikací zasílaných zaměstnavatelům jsme představili v článku: Jak bude vypadat průkaz pojištěnce a notifikace zaměstnavatelům od roku 2020?

Změny v sociálním pojištění

Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2020 se bude vycházet z vyměřovacího základu roku 2018. Vyhlášeno Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 270/2019 Sb. Na základě těchto redukčních hranic se pronásobením koeficientem 0,175 stanoví redukční hranice pro náhradu mzdy. Více v článku: Náhrada mzdy v roce 2020 podle nových podmínek

Nařízením vlády s číslem 260/2019 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2020 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2020. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Novou výši minimálních záloh a další údaje důležité pro osoby samostatně výdělečně činné, včetně vyměřovacího základu pro zaměstnance, jsme zveřejnili v článku: Zálohy pro OSVČ a ostatní důležité údaje v sociálním pojištění pro rok 2020

Novinky ve zdravotním pojištění

Nové parametrické údaje se týkají také zdravotního pojištění. Mění se minimální záloha pro OSVČ, minimální vyměřovací základ pro kategorii státních pojištěnců i minimální vyměřovací základ pro zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů. Ten je roven aktuální minimální mzdě. Více v článku: Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2020

Cestovní náhrady

Tradičně se mění i cestovní náhrady. Vyhláškou s číslem 310/2019 Sb., se mění 23 položek sazeb zahraničního stravného. Podrobněji v článku: 23 změn v zahraničních cestovních náhradách pro rok 2020

školení-leden22-molín

Také tuzemské stravné se mění. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 358/2019 Sb., přináší změny v sazbách stravného, základní náhrady i změny v průměrných cenách pohonných hmot. Více v článku: Změny tuzemského stravného pro rok 2020

Náhradní plnění

Od října 2019 je evidence náhradního plnění poskytována v rámci Jednotného portálového řešení. Pokud jde o strukturu zadávaných dat či funkcionalitu, nepřinesla podle ministerstva práce a sociálních věcí žádné změny. Zásadně se však změnil způsob přihlašování právnických a fyzických osob. Jde o změnu, která vyplývá ze zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, tedy o nutnost prokázání totožnosti pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Zvyšuje se rovněž příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce z dosavadních 12 000 Kč na 12 800 Kč. Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2019 Sb. 

Údaje o průměrné mzdě pro účely zaměstnanosti (rovněž pro náhradní plnění, tedy průměrnou mzdu za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019) zveřejnil 4. prosince 2019 Český statistický úřad. Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 346/2019. Jde o částku 33 429 Kč. Čtěte více: Změny v náhradním plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením

Minimální mzda a nejnižší úrovně mzdy zaručené

Novela Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2019 Sb. Jde o částku 14 600 Kč. Nejnižší úrovně mzdy zaručené uvádíme v článku: Minimální a zaručená mzda v roce 2020. Konečně jasno

Exekuční a insolvenční srážky

V oblasti exekučních a insolvenčních srážek nedochází od roku 2020 k žádným podstatným změnám. Mění se pouze základní nezabavitelná částka. Ta činí 9912 Kč (dvojnásobek 19 824 Kč, částka na povinného 6608, částka na vyživovanou osobu 1652 Kč).

Vyhláška o FKSP

Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb s číslem 114/2002 Sb., je poplatná době svého vzniku a v průběhu posledních téměř dvaceti let nedoznala zásadních změn. V této oblasti dochází k zásadním změnám. Vyhláška má primárně založenu osobní působnost vůči organizačním složkám státu, státním příspěvkovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřízeným územními samosprávnými celky. Některé zvláštní zákony však věcnou působnost vyhlášky o FKSP vztahují také na jiné subjekty, např. školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, veřejné výzkumné instituce či vybrané státní fondy. Nad rámec uvedených subjektů mohou vybrané subjekty postupovat dle vyhlášky o FKSP dobrovolně (např. obce). Novelou se rozšiřuje působnost i na státní podniky. Ovšem vyhláška ovlivní i podnikatelskou sféru, minimálně v oblasti osvobozeného nepeněžního plnění (darů pro zaměstnance), na které se ustanovení § 14 vyhlášky rovněž vztahuje. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2019 Sb., s účinností od 1. ledna 2020.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).