Hlavní navigace

Rouškovné, ošetřovné OSVČ nebo kompenzační bonus: Je nutné tyto příjmy zdanit?

5. 3. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Jsou fyzické osoby, které v loňském roce čerpaly některou z finančních podpor státu v rámci nouzového stavu, povinné tyto příjmy zdanit?

Finanční správa objasňuje, jak je to se zdaněním příjmů v podobě některých finančních podpor, které jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. 

Jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. rouškovné

Jde o jednorázový příspěvek poskytnutý důchodcům v roce 2020, tzv. rouškovné, ve výši 5 000 Kč, který dostal každý, komu nejpozději k 31. 11. 2020 vznikl nárok na starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí důchod. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a neuvádí se v daňovém přiznání.

Kompenzační bonus pro podnikatele

Pokud se jedná o tzv. „jarní“ a „podzimní“ kompenzační bonus pro podnikatele (dále jen „kompenzační bonus“), je tento kompenzační bonus definován jako daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků v souvislosti s opatřeními orgánů státní správy k ochraně obyvatelstva. Z pohledu zákona o daních z příjmů je příjem ve formě daňového bonusu příjmem osvobozeným od daně z příjmů fyzických osob.

Ošetřovné pro OSVČ

Pokud se jedná o ošetřovné pro OSVČ, je to příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu a je od daně z příjmů osvobozen. Jedná se tedy v tomto případě o příjem od daně osvobozený a do daňového přiznání se neuvádí.

Psali jsme: OSVČ mohou žádat o ošetřovné, kompenzační bonus není překážka

Poskytnuté dotace fyzickým osobám z dotačních programů

(COVID – 19, jako jsou např. COVID – BUS, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – GASTRO, COVID – UBYTOVÁNÍ, COVID – SPORT, COVID – KULTURA aj.)

Dotace v souvislosti s covidem mají charakter neinvestiční finanční podpory (jedná se v podstatě o provozní dotace), proto nelze tyto příjmy od daně z příjmů osvobodit podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že od daně se osvobozuje dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu, který je výdajem státního rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla anebo dotace, grant a příspěvek z prostředků Evropské unie, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy, s výjimkou dotace a příspěvku, které jsou účtovány do příjmů nebo výnosů podle zákona upravujícího účetnictví.

Psali jsme: Známe detaily nového Covid programu, podnikatelům má být hrazeno 60 % nákladů

Pokud dotaci přijímá fyzická osoba, daňově se osvobozuje příjem z titulu této dotace za předpokladu, že má dotace investiční povahu (je určena na pořízení hmotného majetku, technické zhodnocení majetku) nebo je určena na odstranění následků živelní pohromy.

Dotace, které mají provozní povahu – s výjimkou dotací určených na odstranění následků živelních pohrom – od daně z příjmů osvobozeny nejsou a podléhají zdanění. Pokud se jedná o příjem související s podnikáním fyzické osoby, spadá tento příjem do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů (Příjmy ze samostatné činnosti). 

Psali jsme: Vláda manipuluje, varují podnikatelé. Nový systém kompenzací řadu firem poškodí

NL Podnikatel do mailu

Současně ale bude moci tato fyzická osoba uplatnit jako daňově účinný prokazatelně vynaložený výdaj krytý touto dotací, který není z daňových výdajů vyloučen. Pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, pak přijatou provozní dotaci zahrne do zdanitelných příjmů a uplatní si jako výdaje pro jeho činnost příslušné procento z příjmů.

Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci

Jedná se o příspěvek z programu Antivirus a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a do daňového přiznání se neuvádí. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).