Hlavní navigace

Rovné příležitosti v menších firmách? Krize stituaci zhorší

4. 2. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Rovné příležitostí a společensky odpovědné podnikání mohou malí a střední podnikatelé vnímat jako zbytný luxus i v době konjunktury, natož krize. Přesto pro ně může znamenat profit a podpořit jejich konkurenceschopnost.

Problematika rovných příležitostí, stejně tak jako téma společenské odpovědnosti firem, jsou již témata poměrně široce diskutovaná. Existují firmy, které tyto principy považují při svém podnikání za samozřejmost, jiné mají promyšlené strategie a další se jim vůbec nevěnují. Čtěte více: Jaká budoucnost čeká antidiskriminační zákon? Bude to boj? 

Osm rad pro podnikatele od Evropské komise

Evropská komise organizuje informační kampaň Pro rozmanitost. Proti diskriminaci, v jejímž rámci vydala brožuru určenou pro drobné, malé a střední podniky nazvanou Rozmanitost na pracovišti, 8 kroků pro malé a středně velké podniky. Čtěte více: Společenská odpovědnost se musí dostat firmám pod kůži

Co mohou podle Evropské komise podnikatelé udělat?

  1. Zamyslet se nad svým podnikáním, a to ve vztahu k zaměstnancům, jejich náboru, školení, komunikaci, ke způsobu řízení, ve vztahu k zákazníkům i legislativním pravidlům.
  2. Zamyslet se nad tím, jak jsou lidé do firmy přijímáni, a oprostit se při hledání nových zaměstnanců od osobních preferencí a předsudků.
  3. Uvědomit si, že k získání různorodého zákaznického portfolia je třeba disponovat také různorodým personálem. To samé platí při pronikání na nové trhy.
  4. Plánovat činnost.
  5. Zajistit dobrou komunikaci v rámci společnosti.
  6. Důraz na rovné příležitosti vzít jako plus při budování dobrého image a reputace firmy.
  7. U všeho, co dělají, vyhodnotit také dopad na společnost.
  8. Nechat si poradit od odborníků.

Zatímco základní principy jsou již poměrně jasné, jiná věc může být, jak se s problematikou rovných příležitosti vyrovná drobný, malý nebo střední podnik tváří v tvář boji o zakázky, o talentované a schopné zaměstnance nebo při vyrovnávání se s důsledky finanční krize. Čtěte více: Hledáme obchodního zástupce. Zn.: Ženy nebereme!

Anketa

Již jste se někdy setkal/a s pojmem Společenská odpovědnost firem?

Business server Podnikatel.cz se proto zeptal odborníků, jaké dopady může na tyto oblasti krize a související zpomalení ekonomiky mít. A jaké hlavní argumenty by měly malé a střední podnikatele přesvědčit o tom, že i v době recese jim důraz na rovné příležitosti a společenskou odpovědnost může přinést profit.

Bude to ještě horší

Finanční krize pravděpodobně situaci podpory rovných příležitostí žen a mužů v malých a středních firmách ještě zhorší. Už před krizí byly malé a střední firmy méně ochotné se této problematice věnovat, domnívá se Nina Bosničová, projektová manažerka Gender Studies. Zatímco u velkých nadnárodních firem podle ní hrál v tomto kontextu významnou roli příklad a tlak ze strany mateřských firem v zahraničí, u malých a středních (často ryze českých) firem tomu tak nebylo. Malé firmy podle Niny Bosničové často již před finanční krizí argumentovaly tím, že na implementaci programů na podporu genderové rovnosti nemají peníze a také to nespadá pod jejich priority. „Tvrdí, že jde o jakýsi nadstandard a luxus, který si mohou dovolit jen velké a bohaté firmy. Je, myslím, dost pravděpodobné, že v období krize se tento postoj bohužel ještě upevní,“ říká Bosničová pro business server Podnikatel.cz.

Podle jejího názoru již před krizí bylo prioritou menších a středních firem zajistit vlastní přežití a fungování doslova ze dne na den. Malé a střední firmy navíc objektivně disponují menšími finančními prostředky než velké firmy.

Přesto se Nina Bosničová domnívá, že dodržování principů rovných příležitostí a společenské odpovědnosti může být pro podnikatele prospěšné i v době finanční krize. Za hlavní argument považuje to, že díky genderově korektnímu přístupu získají, udrží a maximálně využijí tak cenný potenciál, jakým jsou lidské zdroje. Zaměstnanci, ke kterým se zaměstnavatel chová férově, pak pracují efektivněji, jsou inovativnější a loajálnější. Každá firma vám potvrdí, že velká fluktuace představuje obrovský náklad a vlastně není ani tím nejlepším public relations, uzavírá pro server Podnikatel.cz.

Respekt k pravidlům je samozřejmost

Podle Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je oblast stavebních firem specifická – v dělnických profesích pracují převážně muži, ženy pracují spíše v technických pozicích. Přesto upozorňuje, že firmy v oboru musí respektovat zákoník práce, pravidla daná kolektivními smlouvami a dalšími předpisy. To platí pro dodržování principů rovných příležitostí i společenské odpovědnosti. Samozřejmě se tu do jisté míry pohybujeme v teoretické rovině, některé konkrétní firmy tato pravidla vždy nerespektují. Ale mluvím-li za Svaz, musím upozornit, že firmy, kde to nefunguje, považuji za černé ovce, tvrdí Václav Matyáš.

Zároveň si nemyslí, že by situace způsobená finanční krizí byla zatím tak dramatická, aby bylo možné sledovat, že by se firmy nějak masivněji přestávaly těchto principů držet. Koncentraci na zakázky můžeme ve stavebnictví pozorovat i v době konjunktury, nejen v čase krize. Zároveň je pravda, že firmy budou velmi pečlivě hledat rezervy v nákladech, tvrdí Matyáš pro business server Podnikatel.cz. A zároveň dodává, že i problematika rovných příležitostí a společenské odpovědnosti je v kontextu finanční krize aktuální a je předmětem jednání. Čtěte více: Některé stavební firmy mohou v Česku kvůli krizi skončit 

Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů, se domnívá, že na prvním místě stojí ekonomické fungování firem a až na místě druhém společenská odpovědnost. Zároveň ale tvrdí, že bez společenské odpovědnosti těžko může firma dobře ekonomicky fungovat. Ccestu k ekonomické úspěšnosti je potřeba hledat přes společenskou odpovědnost, tvrdí Lukeš pro server Podnikatel.cz. Tlak na firmy se podle něj z hlediska společenské odpovědnosti zvyšuje a je otázka, jestli firmy tento tlak v době krize vydrží a jestli vnější prostředí bude firmám a podnikání vůbec nakloněné. Ekonomika musí být na prvním místě a až potom je možné něco od firem žádat, říká.

Podle Lukeše si dodržováním principů společenské odpovědnosti a rovných příležitostí firmy budují svou image. Společnost, která se těchto principů nebude držet, podle něj nebude mít dlouhého trvání. Je to samozřejmě případ od případu a firma od firmy, ale troufám si tvrdit, že drtivá většina firem v odvětví výroby nábytku tyto principy dodržuje a ctí, uzavírá Tomáš Lukeš.

Malé a střední podniky se snad zabývají problematikou rovných příležitostí?

Popravdě řečeno, nikdy jsem neměl žádný signál, že by se malé a střední podniky zabývaly otázkou rovných příležitostí. V drtivé většině tuto otázku malí a střední podnikatelé považují za umělou, v lepším případě za zbytný luxus, domnívá se Luděk Pfeifer, Chairman poradenské společnosti Triton Group. Také společenská odpovědnost má podle něj pro malé a střední podnikatele logiku pouze tehdy, pokud jim pomáhá získat zakázky. Zakázky a rentabilita jsou v porovnání s rovnými příležitostmi ikonami zcela nesrovnatelného kalibru, tvrdí. Čtěte více: Podstata společenské odpovědnosti je v podnikatelské etice

Malé a střední podniky podle něj vždy zaujímaly k otázkám společenské odpovědnosti velmi pragmatický postoj. Viděly ji především ve dvou rovinách: základní podnikatelské etice (podnikám, jak nejlépe umím, prodávám co nejlepší produkt nebo službu, poctivě platím daně) a v užitečnosti pro bezprostředně ovlivněné okolí, jakým je třeba region, rodiny zaměstnanců nebo životní prostředí. Sofistikované modely a techniky společenské odpovědnosti, jak je praktikují velké firmy, byly a jsou podle Pfeifera malým a středním firmám spíš vzdálené. Podobně jako téma rovných příležitostí ve chvíli, kdy podnikatelé často obtížně hledají kompetentní a výkonný personál. Za takové situace se otázkami rovných příležitostí nezabývají, myslí si Pfeifer. V době finanční krize pak podle něj vystupuje do popředí nutnost udržet zákazníky i finanční a lidské zdroje. Společenská odpovědnost tedy bude pro malé a střední podnikatele relevantním tématem jen tehdy, pokud bude mít jasnou vazbu na tyto dvě priority.

Jasná vazba společenské odpovědnosti a rovných příležitostí na přízeň trhu: trhu zákazníků a trhu práce, shrnuje Luděk Pfeifer hlavní argument pro malé a střední firmy, proč se o témata rovných příležitostí a společenské odpovědnosti i v době finanční krize zajímat. Domnívá se, že se podnikatelé věnují širším dopadům a souvislostem podnikání tehdy, pokud v tom vidí smysl pro růst podnikání. A to v delším časovém horizontu. Rovné příležitosti chápu jako jakousi pojistku proti přehlédnutí schopných lidí „díky” brýlím předsudků. Nemám rád filosofii rovných příležitostí směřující k pozitivní diskriminaci, dodává Pfeifer a pro server Podnikatel.cz uzavírá: Můj argument tedy zní: vezměte do hrsti selský rozum a pátrejte, jak vám může společenská odpovědnost a pozornost rovným příležitostem pomoci lépe konkurovat. Takové příležitosti určitě najdete.

školení červen 22 - tip do článku

V krizi mají ve firmách přednost priority. Mezi ty rovné příležitosti nepatří

Obecně bývá pravidlem, že v obdobích krize se omezují aktivity, které nejsou stěžejní a prioritní, což podpora rovných příležitostí nebývá. Proto se dá předpokládat, že pokud se podnikatel či podnikatelka rozhodne omezit finanční toky do méně prioritních oblastí, bude to například tato, říká pro server Podnikatel.cz Pavla Špondrová z Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Připomíná navíc, že se finanční krize může v personální rovině projevit i tak, že při propouštění dojde v první řadě na více postradatelné zaměstnance, jako jsou ti na částečný úvazek nebo ti, kteří nemohou v zaměstnání zůstávat přesčas. Protože do této kategorie obecně spadá více žen než mužů, mohou být podle ní krizí ženy postižené víc. Čtěte více: Flexibilní formy zaměstnání jsou stále oblíbenější

Pavla Špondrová se domnívá, že rovné příležitosti jsou ve firmách často především projevem pragmatismu, místo aby byly skutečným dodržováním zásad společenské odpovědnosti. V dobách krize by podle ní měly firmy uplatňovat princip rovných příležitostí například kvůli využití podhodnocených pracovních zdrojů žen a na trhu práce znevýhodněných skupin. Multikulturní, různorodé a nepředvídatelné podnikatelské prostředí vyžaduje adekvátní, tedy různorodá, řešení – například investice do firemní kultury, v jejímž rámci jsou hodnoceny a ceněny genderové rozdíly, uzavírá Špondrová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).