Hlavní navigace

Jaký je rozdíl mezi kupní smlouvou a smlouvou o dílo?

4. 11. 2009
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Podnikatel při své činnosti často uzavírá různé typy smluv. Velmi často jde o kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. V mnohém jsou si podobné, ale rozdělují je i určité odlišnosti. Obě upravuje obchodní zákoník.

V kupní smlouvě se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá movitou věc (zboží) určenou co do množství a druhu a převede na kupujícího vlastnické právo k věci. Kupující se naproti tomu zavazuje, že zaplatí kupní cenu. Cena by měla být ve smlouvě buď uvedena, či stanoven způsob jejího následného určení. Kupní smlouvu tedy nelze uzavřít při prodeji nemovitosti.

Smlouva o dílo zavazuje zhotovitele k provedení určitého díla. Objednatel se zavazuje k zaplacení za jeho provedení. I v této smlouvě musí být cena přímo stanovena, nebo musí být uveden způsob jejího dodatečného určení. Dílo může představovat například montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Základním rozdílem mezi smlouvou kupní a o dílo je ale podíl na závazku. Pokud strana, které má být zboží dodáno, poskytne podstatnou část věci (například materiál), uzavřeli mezi sebou podnikatelé smlouvu o dílo. V jiném případě jde pak o kupní smlouvu.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).