Hlavní navigace

Rozdíl mezi ručením za závazky: Podnikající fyzická osoba a společník s.r.o.

9. 12. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jaké jsou aspekty ručení za závazky z podnikání, rozhodnete-li se podnikat jako živnostník nebo jako společník společnosti s ručením omezeným?

Otázka ručení za závazky v podnikání je jednou z nejdiskutovanějších problematik vůbec a dá se říci, že pro podnikatele i jednou z nejdůležitějších. Pokud se podnikatel rozhoduje, zda podnikat jako podnikající fyzická osoba, nebo zda s podnikáním začít prostřednictvím společnosti, bude otázka omezeného či neomezeného ručení za dluhy významným faktorem při takovémto rozhodování. Zejména u začínajících či méně zkušených podnikatelů, u nichž je riziko neúspěchu či krachu přeci jen o něco vyšší než u těch starších a zkušenějších. 

Ručení jako společník „eseróčka“ 

Podle ustanovení § 132 zákona o obchodních korporacích ve společnosti s ručením omezeným ručí společníci za její dluhy společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Co přesně to znamená? Zákon o obchodních korporacích zakládá tzv. solidární ručení všech společníků společnosti s ručením omezeným, a to maximálně do výše, v jaké společníci nesplatili svůj vklad do základního kapitálu společnosti. Solidární ručení představuje ručení souhrnné, kdy dlužníci jsou povinni plnit „jeden za všechny a všichni za jednoho“. Věřitelé se tak mohou uspokojit na kterémkoliv ze společníků, bez ohledu na to, zda daný společník splnil či nesplnil svou vkladovou povinnost. 

Čtěte také: Je lepší založit eseróčko nebo akciovku? Známe pro a proti

Stačí tedy, že vkladovou povinnost nesplní jen jeden ze společníků a všichni ostatní za dluhy společnosti ručí spolu s ním solidárně – tedy společně a nerozdílně, přičemž věřitelé mohou vyzvat k plnění kteréhokoliv společníka a ten je v takovém případě povinen v patřičném rozsahu plnit a dluhy společnosti uhradit. Věřitelé se ve shora uvedeném rozsahu samozřejmě mohou uspokojit i na osobním majetku společníka. Povinnost společníka k úhradě dluhů společnosti je však limitována výší nesplacených vkladů – za závazky, které tuto částku převyšují, společníci již neručí (ostatně jde o společnost s ručením omezeným) a další plnění věřitelům mohou jednoduše odmítnout, protože k němu již nemají povinnost. 

Ručení společníků za dluhy společnosti do výše nesplněných vkladových povinností vzniká automaticky ze zákona (zpravidla v důsledku založení a vzniku společnosti), přičemž výše ručení se „fixuje“ momentem uskutečnění výzvy věřitele k plnění, kdy zákon o obchodních korporacích předpokládá fixaci ručení podle výše nesplněných vkladových povinností dle stavu zapsaného do obchodního rejstříku k okamžiku takovéto výzvy. Ze samé podstaty solidárního ručení plyne, že výzva věřitele nemusí směřovat vůči všem společníkům, ale stačí pouze vůči jednomu. Pokud však ostatní společníci nebyli věřitelem vyzváni, není do okamžiku výzvy vůči nim výše ručení fixována, jelikož tato reaguje vždy na výzvu konkrétního společníka. 

Mohlo by vás zaujmout: Eseróčko vs. živnost. Co si vybrat, když začínám podnikat? Tady jsou naše tipy

Pokud jsou všechny vklady společníků společnosti s ručením omezeným, tvořící ve svém souhrnu základní kapitál společnosti, splaceny v plné výši a tato skutečno je řádně zapsána do obchodního rejstříku, zákonné ručení společníků v takovém případě zaniká. Za dluhy společnosti poté ručí jen samotná společnost (nikoliv už tedy její společníci), což je jednou z hlavních výhod tohoto způsobu podnikání, u něhož lze společníkům jednoznačně doporučit své vklady do společnosti vždy v plné výši splatit. Ručení společnosti jako takové je dnes většinou už jen symbolické, jelikož minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je zákonem omezena na pouhou 1 Kč, což v zásadě eliminuje tzv. garanční funkci základního kapitálu společnosti. 

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Ručení za dluhy z podnikání jako živnostník 

Ve srovnání se společníky společnosti s ručením omezeným ručí fyzické osoby – podnikatelé (tedy živnostníci) za své dluhy z podnikání zcela neomezeně, a to celým svým (soukromým) majetkem, což je ve srovnání se společností s ručením omezeným samozřejmě značně rizikovější. Živnostníci se v tomto směru, lidově řečeno, nemají za co schovat a všechny své podnikatelské přešlapy budou muset vždy zaplatit, a to i ze „svého“, bude-li třeba. Pokud se živnostník dostane v podnikání do finančních problémů a nadělá si dluhy, není ničím chráněn a jeho věřitelé se mohou uspokojit na veškerém jeho soukromém majetku. Exekutor mu tak může případně prodat i jeho vlastní auto nebo dům, což může být pro živnostníka naprosto likvidační. 

Je jasné, že ne každý typ živnostenského podnikání s sebou nese taková rizika, u kterých by každým dnem hrozilo, že se živnostník zadluží takovým způsobem, aby mu exekutor sebral auto nebo dům. Řada podnikatelských činností vykonávaných osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ), jako třeba trenér fitness, prodejce smíšeného zboží nebo kadeřník, takovéto riziko v sobě ze své podstaty zpravidla nenese. Na druhou stranu i v těchto zdánlivě „nerizikových“ profesích mohou nastat situace, kdy např. podnikatel jednou či dvakrát nezaplatí za nájem svého prostoru sloužícího k podnikání a vzápětí již může jeho dluh narůst do několikanásobných výší (zpravidla v důsledku soudního vymáhání a exekuce). Živnostník nicméně může kdykoliv své aktivity převést pod „eseróčko“, tudíž i případný budoucí přechod k podnikání prostřednictvím společnosti je možný a zejména pro začínající podnikatele je to i vcelku rozumný postup v případě expanze a obchodního růstu. 

Čtěte také: Co je zábor veřejného prostranství a k čemu podnikatelům slouží?

S ohledem na výše uvedené je vcelku zjevné, že ručení jako společník společnosti s ručením omezeným je pro podnikatele podstatně bezpečnější než ručení jako podnikající fyzická osoba (živnostník), která za případné závazky ze svých podnikatelských aktivit ručí celým svým osobním majetkem. Pokud se tedy necítíte v podnikání úplně pevní a současně nemáte v plánu vykonávat činnost, u níž je riziko výraznějšího zadlužení relativně nízké (jako např. práci kadeřníka nebo osobního trenéra), je v takovém případě určitě lepší si pro podnikání vybrat společnost s ručením omezeným.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).