Hlavní navigace

Rozhodnuto. Snížily se exekuční srážky ze mzdy. Ale ne všem

19. 6. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Novelou nařízení vlády o nezabavitelných částkách se upravila částka, nad kterou se srazí plně zabavitelný zbytek mzdy. Kdy bude změna poprvé použita?

Přestože se zásadně nemění postup při výpočtu srážek ze mzdy, změny zásadní jsou. Pro věřitele, dlužníky i zaměstnavatele.

Prvního června 2019 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (dále jen nařízení vlády o nezabavitelných částkách). Tímto nařízením se razantně upravuje výše exekučních a insolvenčních srážek. Bohužel ne všem.

Zvýšení limitu plně zabavitelné částky

Pro rok 2019 činila částka, nad kterou je možné povinnému (dlužníkovi) srazit ze mzdy bez omezení, 9643 korun. Podle ministerstva spravedlnosti byla s ohledem na inflaci, tj. na výši cen a příjmů, stanovena příliš nízko. Nemotivovala dlužníky k dosahování vyšších příjmů za účelem uspokojování jejich pohledávek. Následkem bylo (podle důvodové zprávy k novele nařízení vlády) jejich vytlačování do šedé ekonomiky. Vyšší částka by tak měla motivovat dlužníky k dosahování vyššího příjmu, což by mělo následně vést ke zvýšení částky distribuované mezi věřitele.

Novela nařízení vlády prošla poměrně hladce legislativním procesem. Mimo Exekutorskou komoru ČR, téměř bez připomínek. Jedná se však o poměrně zásadní změnu s dopadem na dlužníky i věřitele. Ale také pro zaměstnavatele, kteří se musí s novým způsobem výpočtu seznámit. Samozřejmě je nemine upgrade mzdového programu.

Změna byla záměrně plánována k 1. červnu 2019. Tento den totiž nabyla účinnosti další z významných novel, a to novela insolvenčního zákona (zákona o úpadku a způsobech jeho řešení), která mimo jiné změnila dosavadní podmínky pro oddlužení. Novela výrazně ulehčí vstup do oddlužení a tím rozšíří okruh osob, kterým budou po splnění podmínek dluhy odpuštěny. Podmínky pro oddlužení jsou nastaveny velmi mírně, dokonce i s ohledem na starobní a invalidní důchodce. Očekává se mnohem větší počet dlužníků, kteří se budou pokoušet o oddlužení. Podrobněji v článku: Změny v oddlužení od června 2019 z pohledu zaměstnavatelů

Červnové, nebo červencové výplaty?

Novelou č. 91/2019 Sb., se v § 2 nařízení vlády o nezabavitelných částkách zdvojnásobuje částka, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Jedná se o drobnou změnu, kdy se slovo součet se nahrazuje slovem dvojnásobek součtu. Avšak s výrazným dopadem. Některým dlužníkům zůstane po srážkách ze mzdy z výplaty více. Věřitelé se pravděpodobně radovat nebudou.

Nejeden zaměstnavatel si aktuálně klade otázku, kdy poprvé postupovat podle nových pravidel. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil Martin Bačkovskýministerstva spravedlnosti, podle přechodného ustanovení nařízení vlády, kterým se mění nařízení o nezabavitelných částkách, v již zahájených řízeních plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku poprvé za výplatní období, do něhož připadne den 1. června 2019. Jinými slovy, nový postup pro výpočet částky se uplatní u srážky prováděné z výplaty za období měsíce června, tedy standardně v průběhu července. Podle přechodného ustanovení má relevanci právě výplatní období, nikoliv už okamžik provádění srážky jako takové.

Je tedy zřejmé, že na vyšší čistou mzdu se mohou zaměstnanci (alespoň někteří) těšit v měsíci červenci, jedná se o výplatu z měsíce června. Změna se bohužel dotkne jen zaměstnanců s průměrnými a vyššími příjmy. Zaměstnanců, kteří ani dnes nedosahovali hranice plně zabavitelného zbytku, se změna nedotkne. Pro srovnání následující tabulka. Jde o zaměstnance, který má dvě vyživované osoby a jsou mu nařízeny exekuční srážky ze mzdy na přednostní pohledávky.

Čistá mzda dlužníka Srážka za měsíc květen Srážka za měsíc červen Rozdíl
10 000 Kč 238 Kč 238 0
15 000 Kč 3570 Kč 3570 Kč 0
20 000 Kč 7142 Kč 6904 Kč 238 Kč
25 000 Kč 12 142 Kč 10 238 Kč 1904 Kč
30 000 Kč 17 142 Kč 13 927 Kč 3215 Kč

Výpočty v tabulce jasně dokazují, že změna se nedotkne nízkopříjmových zaměstnanců. Čím větší čistá mzda, tím menší bude od června srážka ze mzdy.

Content 23 EARLY

Nový postup výpočtu

Pro lepší pochopení přinášíme praktickou ukázku výpočtu nařízených exekučních srážek mzdy.  Opět se jedná o srovnání měsíce května a června, tj. situace před účinností novely zákona a po její účinnosti. Zaměstnanec má jednu vyživovanou osobu (manželku) a jsou mu nařízeny přednostní exekuční srážky ze mzdy. Tabulka zobrazuje výpočet podle původních a nových podmínek dle nařízení vlády o nezabavitelných částkách.

Výplatní období Měsíc květen Měsíc červen
Čistá mzda 30 000 Kč 30 000 Kč
Součet nezabavitelných částek 8036 Kč 8036 Kč
Rozdíl 21 964 Kč 21 964 Kč
Rozhodná částka 9643 Kč 19 286 Kč (2X 9643 Kč)
Plně zabavitelný zbytek mzdy 12 321 Kč 2678 Kč
Částka, která se bude po zaokrouhlení dělit na třetiny 9643 Kč 19 286 Kč
Třetiny na přednostní pohledávky 2× 3214 Kč 2× 6428 Kč
Třetina pro zaměstnance 3214 + 1 Kč 6428 + 2 Kč

V měsíci květnu bude v součtu s plně zabavitelným zbytkem mzdy na přednostní pohledávky sraženo 18 749 Kč. V měsíci červnu jen 15 534 Kč, tj. rozdíl ve vypočtené srážce činí 3 215 Kč. Pro dlužníka je to jistě dobrá zpráva, jeho věřitelé (a může se jednat např. o dlužné výživné) zřejmě nadšení nebudou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).