Hlavní navigace

Rozvoj finančních ředitelů je pro firmy klíčový

Existuje vzájemný vztah mezi výkonností podniku a úsilím, jež společnosti vynakládají na systematický rozvoj a přípravu budoucích finančních ředitelů. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Ernst & Young. Hospodářská krize roli finančních ředitelů ještě posílila. Pod málokterou funkcí se skrývá tak široké rozpětí činností, které ovlivňují budoucí vývoj a růst společnosti.

Od propuknutí finanční krize v roce 2008 význam finančního řízení, respektive pracovníků na postech finančních ředitelů a manažerů, výrazně vzrostl. Podílejí se nejen na růstu společnosti, ale i na jejím strategickém směřování. Musejí se vyrovnávat mimo jiné s rostoucí volatilitou finančních trhů, regulatorními požadavky, globalizací a tlakem na snižování nákladů, sděluje Petr Knap, partner oddělení podnikového poradenství Ernst & Young v České republice. Dodává, že ty nejlepší společnosti již neponechávají nic náhodě. K rozvoji vědomostí finančních ředitelů využívají propracovaný systém interních školení. Naopak firmy, které se systematickému rozvoji finančních manažerů nevěnují, by výše jmenované výzvy nemusely do budoucna zvládnout.