Hlavní navigace

Rumunsko: Mocná rumunština a „eseróčko“ za 2 tisícovky

10. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Od 1. ledna je Rumunsko spolu s Bulharskem dalším letošním nováčkem v Evropské unii. Pro české podnikatele je Rumunsko atraktivní trh a dosud ve většině oborů nenasycený. Navíc s výhodou mikro podniků s 2% zdaněním. Bez osobního kontaktu je však rumunský trh velmi těžko přístupný.

V žebříčku zemí s nejsnadnějšími podmínkami pro podnikání, který sestavuje Světová banka a publikovala ho v dokumentu Doing Business 2008 (bere však v úvahu data k červnu 2007), se umístilo Rumunsko na 48. místě ze 178 ekonomik světa. Za Slovenskem, které obsadilo 32. místo. Ale před Českou republikou, která je v žebříčku 56. Bulharsko bylo 46. a Ukrajina až 139.

Studie posuzuje jednotlivé ekonomiky podle deseti kriterií týkajících se například zahájení nebo ukončení podnikání (co vše je nutné udělat a kolik to stojí), daní, pružnosti pracovního trhu, možnosti získat úvěr, způsobu ochrany investic atd.. Studie také země člení podle reforem, které se v jednotlivých zemích uskutečnily a které usnadňují podnikání. Rumunsko si polepšilo z hlediska daní a dostupnosti úvěrů. Pohoršilo si však z hlediska startu podnikání.

Bez rumunského kontaktu je těžké prorazit

Rumunsko je s rozlohou necelých 239 tisíc km2 největší země Balkánského poloostrova a má asi 22 miliony obyvatel. Ekonomicky je Rumunsko velice různorodé. Vedle relativně bohaté Bukurešti nebo většiny žup Sedmihradska stojí vyloženě chudé regiony na hranici s Ukrajinou. Tento fakt je tedy třeba dobře zvážit při úvahách o expanzi do Rumunska.

V Rumunsku, především ve firmách, které se věnují mezinárodnímu obchodu, je možné se domluvit především anglicky, často však i francouzsky, italsky (rumunština je také románský jazyk), německy nebo rusky. V některých oblastech i maďarsky. Alespoň minimální znalost rumunštiny a rumuské kultury však otevírá dveře a podnikání velmi usnadňuje.

Jak upozorňuje ministerstvo zahraničních věcíSouhrnné teritoriální informaci, je velkým problémem Rumunska korupce, nedostatečně transparentní podnikatelské prostředí a výrazně hierarchická podniková kultura. Protože důležitou roli hrají v Rumunsku osobní vztahy a doporučení, je bez spolehlivého rumunského kontaktu velice obtížné na trhu prorazit.

Služby: Perspektivní běh na dlouhou trať

Za jednu z nejperspektiv­nějších oblastí pro podnikání českých firem považuje ministerstvo zahraničí služby. Ačkoli je v Rumunsku kultura služeb poměrně nízká a kvalita často neodpovídá ceně. Problémem také může být nízká koupěschopnost obyvatel. Ačkoliv jsou služby perspektivní oblast pro investice, nelze čekat jejich rychlou návratnost. Spíše je to běh na dlouhou trať. Češi investují také do oblasti velkoobchodu (nejvíce investic) i maloobchodu, do průmyslu, cestovního ruchu, stavebnictví, zemědělství nebo do dopravy.

Konzultace CzechTrade a rumunská mise

V Bukurešti, rumunském hlavním městě, pracuje pobočka agentury na podporu obchodu CzechTrade. Spolu s českým velvyslanectvím dala také popud k založení Klubu českých podnikatelů v Rumunsku.

Aktuálně, a to 20. listopadu, pořádá bukurešťská pobočka CzechTrade spolu s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy konzultační den zaměřený na exportní příležitosti českých firem v Rumunsku. Konzultovat bude v pražském sídle komory ředitel bukurešťské kanceláře Michal Holub. Po předběžném přihlášení a úhradě účastnického poplatku 1550 Kč lze konzultovat svůj obchodní záměr a navázat kontakt s CzechTrade pro případné další využití služeb agentury. Jedná se o hodinové konzultace a kapacita účastníků je tedy omezená na pouhých osm.

V letošním roce také uskutečnila Unie malých a středních podniků ČR spolu s Hospodářskou komorou ČR v Rumunsku obchodní a podnikatelskou­ misi.

Krajané v Banátu: Partneři českých podnikatelů

Specifikem Rumunska je česká komunita v Banátu. V Rumunsku žijí zhruba necelé 4 tisíce Čechů. V Banátu funguje několik česko - rumunských firem. Třeba Winding s.r.l. (obdoba českého s.r.o.) v Gerníku, zaměřená na montáž cívek pro elektroniku, jejímž hlavním partnerem je česká společnost. Podnikání v Banátu včetně asistence při zakládání firmy se věnuje obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, která provozuje i specializované internetové stránky www.banat.cz.

Pohledem právničky

Byrokracie a nezkušenost úředníků

Podle Hany Ševelové, advokátky z bukurešťské pobočky advokátní kanceláře Konečná & Šafář, je třeba v Rumunsku počítat v kontaktu se státními orgány s byrokracií a pomalým řízením. „Vstup Rumunska do EU předpokládal zajištění harmonizace tamních právních předpisů s evropským právem. V praxi to ale vždy neznamená, že jsou harmonizované právní předpisy skutečně využitelné. Mnohde totiž stále ještě chybí prováděcí předpisy, které jsou v řadě případů nezbytné k plnému uplatnění právních norem stanovených zákonem. Další komplikace s aplikací nových právních norem způsobuje nedostatek praktických zkušeností příslušných úředníků s jejich využitím,” uvedla pro business server Podnikatel.cz Ševelová.

Upozorňuje také, že v jednání s rumunskými partnery je velice důležitý osobní kontakt. A dodává: „Jednání s rumunskými partnery přitom mohou být více emotivní než v České republice či západní Evropě.”

Tip do článku - EBF spíkři 1

Výhody podnikání v Rumunsku

Podnikání v Rumunsku má podle Ševelové pro českého podnikatele řadu výhod. „Založení společnosti v Rumunsku je poměrně rychle realizovatelnou a levnou záležitostí. Minimální základní kapitál nejrozšířenější formy, společnosti s ručením omezeným, činí pouhých 200 LEI, to je asi 1800 Kč. Zápis společnosti do obchodního rejstříku pak od předložení veškerých podkladů trvá pouhé 3 dny. Čeští podnikatelé také nepochybně ocení rovnou daň z příjmu ve výši 16 %. A pozitivem je samozřejmě také poměrně levná kvalifikovaná pracovní síla,” upřesňuje Ševelová.

A upozorňuje na speciální režim mikro podniků, který může být zajímavý především pro malé společnosti: „Rumunská právní úprava dále předpokládá i režim tzv. mikro podniků, které podléhají pouze 2% zdanění veškerých příjmů. To vše za předpokladu, že se jedná o společnost, jejímiž společníky jsou buď fyzické či právnické osoby (nikoli tedy například orgány státní správy či samosprávy) a jejíž příjmy z jiných než konzultačních či manažerských služeb musí přesáhnout 50 %. Společnost má (dále) alespoň jednoho, avšak ne více než devět zaměstnanců a její roční obrat nepřesáhne 100 000 euro ročně.”

Anketa

Uvažujete o expanzi na rumunský trh?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).