Hlavní navigace

S délkou nezaměstnanosti se vzdaluje i nárok na důchod

20. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Podpora v nezaměstnanosti se může týkat všech. Zaměstnanců, stejně tak i podnikatelů, kteří v době krize nenajdou dostatek příležitostí pro svoji podnikatelskou činnost. Je však doba nezaměstnanosti započtena do nároku na důchod?

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni na úřadu práce, nejsou vždy dostatečně informováni, jak se jim doba, po kterou pobírají podporu v nezaměstnanosti, započítá do celkového nároku na důchod. V tomto případě se hovoří o náhradní době pojištění. Ta se však týká i studentů nebo zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené. Čtěte více: Maximální výše mateřské pro podnikatelky? Není problém

Ministerstvo práce a sociálních věcí již má připraven Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění.

Podle tohoto materiálu by měl mít každý pojištěnec možnost dobrovolného rozhodnutí, zda mu důchod bude plynout pouze ze státního základního důchodového pojištění nebo si bude přispívat i sám. V dohledné době se tedy zřejmě dočkáme i třetí etapy důchodové reformy. Zápočet dob pojištění, případně náhradních dob, bude jistě aktuální i po její realizaci. Čtěte více: Vše, co chcete vědět o sociálním pojištění pro OSVČ

Co je náhradní doba pojištění?

Dobou potřebnou pro nárok na starobní důchod je v současné době nejméně 25 let pojištění. Jestliže není tato podmínka splněna, postačí dosažení 65 pěti let věku a minimálně 15 let pojištění. Do doby pojištění se počítá doba zaměstnání nebo důchodového pojištění (např. osob samostatně výdělečně činných) a náhradní doba pojištění. Tou je období studia, nemoci, nezaměstnanosti, péče o děti a osoby, závislé na jiných osobách. Náhradní doba se započítá pro nárok na důchod plně nebo v určitých případech jen zčásti. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku 

Zápočet doby nezaměstnanosti do starobního důchodu

Do nároku na důchod se zásadně nezapočítává náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku. Základní podmínkou zápočtu je splnění alespoň jednoho roku řádného pojištění před vedením na úřadu práce. Znamená to tedy, že je nutné nejprve odpracovat jeden rok, ať už zaměstnaneckém poměru nebo jako OSVČ. Čtěte více: Víte, na co platíte sociální pojištění? Na důchod.

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se započítává:

  • před 1. 1. 1996, bez jakéhokoliv omezení,
  • po 31. 12. 1995 vždy, pokud člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Jestliže podporu již nepobírá a je dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítávají se maximálně tři roky. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se započítává v rozsahu nejvýše 1 roku.

Podle KAMILA VAŘEKY, vedoucího odboru komunikace ČSSZ, platí u obou variant, že pro vznik nároku na důchod se tato doba počítá plně, ale pro výši procentní výměry důchodu jen v rozsahu 80 %.

Přehled o době pojištění

Nehledě na připravovanou důchodovou reformu, která zřejmě přinese do této oblasti výrazné změny, je obecně pojištěncům doporučováno uschovávat veškeré potřebné doklady, tj. pracovní smlouvy, kopie evidenčních listů důchodového pojištění, atd. Navíc si mohou jednou ročně od ČSSZ vyžádat přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob od roku 1986, včetně přehledu vyměřovacích základů a vyloučených dob. Tu by měli obdržet do 90 dní ode dne doručení žádosti na správu sociálního zabezpečení. Žádost se zasílá na adresu: ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. O důchodové reformě čtěte více: Do důchodu nejdříve až po 35 letech práce

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění musí obsahovat:

  • jméno a příjmení žadatele, včetně rodného příjmení,
  • rodné číslo,
  • adresu, na kterou má být přehled zaslán.

O tom, že je služba pojištěnci hojně využívána, svědčí i údaj o počtu vyžádaných přehledů. ČSSZ zaslala k 31. 12. 2008 klientům celkem 134 957 infor­mativních osobních listů důchodového pojištění, sdělil pro business server Podnikatel.cz Kamil Vařeka.

Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici i věková kalkulačka a důchodová kalkulačka k orientačnímu výpočtu výše starobního důchodu.

Myslíte si, že důchodová reforma

Další doby náhradního pojištění

Mezi další doby náhradního pojištění se počítá i studium. Pro ty, kteří studovali před 1. lednem 1996 je náhradní dobou doba studia po dosažení 18 let věku v rozsahu 6 let. Stejně se postupuje i nyní, ovšem pro výši procentní výměry důchodu se tato náhradní doba pojištění počítá jen z 80 procent. Čtěte více: Víte, jak uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, které končí studium?

Doba péče o dítě se započítává do 4 let věku dítěte plně. Pokud o dítě pečoval před 1. červencem 2007 muž, musel si sám podat nejpozději do dvou let po skončení péče o dítě přihlášku k účasti pojištění a návrh na zahájení řízení o zápočtu. Nyní je již pojištěn automaticky, přihláška se nepodává.

Základní vojenská služba se započítává plně, včetně případného vojenského cvičení. Civilní služba absolvovaná do roku 2004 se započítává v rozsahu 80 %.

Čtěte více:
Příručka budoucího důchodce (PDF 233760 bytů)
Zdroj: ČSSZ

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).