Hlavní navigace

S vyúčtováním se opozdili o jediný den. Smůla, příspěvek Antivirus nebude

10. 6. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přestože metodika k programu Antivirus neuvádí nejzazší termín pro podání vyúčtování, musí být zaměstnavatelé ostražití. Za chyby se bohužel platí.

Cíleného programu Antivirus využil nejeden zaměstnavatel. Původně byl schválen pouze na dva měsíce, aktuálně byl prodloužen do konce srpna.

Cílený program Antivirus. Žádost a vyúčtování

Jde o program na udržení pracovních míst zaměstnanců, který vláda schvaluje na základě § 120 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Program má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát prostřednictvím úřadů práce částečně kompenzuje firmám vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů. Cílem opatření je pomoc zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci, aby nemuseli propouštět.

Již od 6. dubna 2020 podávali zaměstnavatelé žádosti. Podávání bylo zcela elektrizované, tedy bezkontaktní. Po zkontrolování identifikačních údajů, eventuálně osoby oprávněné k zastupování zaměstnavatele, byla úřadem práce vygenerována dohoda, která byla tímto považována za podepsanou. Úřad práce dohody odesílal elektronicky zpět žadateli (datová schránka nebo e-mail).

Zaměstnavatel po výplatě náhrad a odvodu pojistného měsíčně předkládá pomocí webové aplikace vyúčtování vyplacených náhrad, včetně seznamu pracovníků (na každý režim z cíleného programu se vyplňuje samostatný formulář). Součástí vyúčtování je čestné prohlášení zaměstnavatele. Ztvrzením vyúčtování (elektronický podpis, vložení do datové schránky) zaměstnavatel činí prohlášení:

  • o vyplacených náhradách a provedených odvodech,
  • o existenci vzniku překážky v práci a době jejího trvání,
  • že vynaložené mzdové prostředky, které jsou předmětem vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými rozpočty.

Termín pro podání vyúčtování

Na server Podnikatel.cz se obrátila čtenářka se zajímavým podnětem. Může naše firma ještě předložit vyúčtování k cílenému programu Antivirus? Smlouvu s úřadem práce jsme uzavřeli. Za březen jsme příspěvek v pořádku obdrželi. Ovšem z technických důvodů jsem vyúčtování za měsíc duben odeslala datovou schránkou až 2. června 2020. Nyní to vypadá, že kvůli jedinému dni naše firma nebude mít nárok na podporu, i když ostatní podmínky splňujeme. V manuálu pro zaměstnavatele jsem informaci o nejzazším možném termínu vyúčtování neviděla, popisuje tazatelka ve mzdové Poradně Podnikatel.cz.

K dotazu se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ve vámi uvedeném případě měl být výkaz s vyúčtováním za měsíc duben 2020 doložen nejpozději v pondělí 1. června 2020, pokud dohoda byla uzavřena do 30. dubna 2020, vysvětlil za MPSV Jan Brodský.

Tato povinnost vychází z uzavřené dohody (smlouvy) mezi žadatelem a Úřadem práce ČR. Konkrétně v Článku IV dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus jsou bod 7. a 8., které upravují problematiku doložení vyúčtování za příslušné kalendářní měsíce, za které je příspěvek zaměstnavatelem požadován. MPSV poskytlo konkrétní citaci z této dohody:

  • „7. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel bude úřadu práce dokládat výkaz za jednotlivé kalendářní měsíce nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den. V případě, že výkaz nebude ve stanovené lhůtě doložen, příspěvek za příslušný měsíc nebude úřadem práce poskytnut.“
  • „8. Předchází-li období, za které zaměstnavatel výkaz předkládá, datu uzavření dohody, smluvní strany se dohodly, že výkaz za tyto měsíce doloží zaměstnavatel nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody. Připadne-li poslední den této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den. V případě, že výkaz nebude ve stanovené lhůtě doložen, příspěvek za příslušný měsíc nebude úřadem práce poskytnut.“

Neznalost neomlouvá ani v případě Antiviru

Podmínky jsou tedy specifikovány přímo v uzavřené dohodě. Zde byl zaměstnavatel předem podrobně informován o správných postupech a je na něm, aby se ujednáními dohody řídil. Zároveň svým podpisem na dohodě stvrdil, že je informován o nevyplacení příspěvku, pokud ujednání nedodrží. Naprosto rozumíme tomu, že situace je pro zaměstnavatele nyní velmi nepříjemná a tíživá, ale v tomto případě skutečně není pochybení na straně ministerstva práce a sociálních věcí. MPSV zároveň musí postupovat dle pravidel programu schválených vládou, uzavřel Jan Brodský.

Článek je tak zároveň varováním pro ostatní zaměstnavatele. Je nutné pečlivě prostudovat nejen metodiku programu Antiviru, ale i podmínky uzavřené dohody s úřadem práce. Opožděným podáním vyúčtování se mohou připravit o finanční náhradu, která rozhodně není zanedbatelná. Dle druhu překážky v práci činí 60 až 80 % vyplacené náhrady mzdy zaměstnancům. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).