Hlavní navigace

Schválené i očekávané novinky z oblasti zaměstnávání

22. 5. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

První pololetí roku 2019 přineslo zaměstnavatelům hned několik důležitých změn. Účinnost některých teprve nastane. Budou významné, pro účetní i zaměstnance.

Některé novinky přibyly do Sbírky zákonů bez většího zájmu veřejnosti. Kupříkladu změna ve výpočtu exekučních a insolvenčních srážek.

Změny účinné od ledna 2019

Hned od počátku roku došlo ke zvýšení minimální mzdy. Aktuálně činí 13 350 Kč měsíčně a hodinová sazba 79,80 Kč. Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd příslušnou úrovní zaručené mzdy. Tyto úrovně se samozřejmě také měnily. Více v článku: O kolik se zvedne minimální a zaručená mzda v roce 2019?

Další významnou letošní novinkou bylo zvýšení rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. A to z částky 2500 na 3000 Kč. Tím došlo i ke zvýšení rozhodné částky ve zdravotním pojištění. Změna se dotkla dohody o pracovní činnosti, dobrovolných pracovníků pečovatelské služby a členů družstev, kteří vykonávají pro družstvo práci, ale nejsou zde v pracovněprávním vztahu. Podrobněji v článku: Zvýšení limitu pro odvody pojistného u dohod ovlivní i zaměstnavatele

Došlo i k několika parametrickým změnám, například v oblasti cestovních náhrad (tuzemských i zahraničních) a exekučních srážek (zvýšilo se nezabavitelné minimum).

Více v článcích:

Novinkou, která potrápila řadu zaměstnavatelů, byla novela zákona o daních z příjmů, kterou došlo ke změně způsobu výpočtu dílčího základu daně z příjmů u některých zaměstnanců. Obecně jsou dílčím základem daně z příjmů ze závislé činnosti příjmy zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel. Ovšem od roku 2019 se tento základ daně může u některých zaměstnanců lišit. A to u těch, kteří hradí „zahraniční povinné pojistné“. Změnu v březnu 2019 projednával Koordinační výbor Komory daňových poradců s Generálním finančním ředitelstvím. Více v článku: Jak na superhrubou mzdu u zaměstnanců se zahraničním pojistným?

Daňový balíček od dubna 2019

Novela daňových zákonů (tzv. daňový balíček) rozšířila oznamovací povinnost plátců. Do zákona přibylo ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů. Nejedná se o zcela novou povinnost. Problematika se doplnila a přesunula z dosavadního § 38 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Jde o povinnost podávání oznámení o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům ze zdrojů v České republice zdaněných srážkovou daní zvláštní sazbou (s výjimkou příjmů podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Nové oznamování příjmů vyplácených do zahraničí nahradilo hlášení ke srážkové dani, na druhou stranu rozšířilo rozsah reportovaných plateb. Na měsíční bázi se nyní oznamují nejen platby do zahraničí, ze kterých byla daň sražena, ale i transakce podléhající dani, avšak od daně osvobozené (ať už na základě domácího práva či smlouvy o zamezení dvojímu zdanění).

Oznamovací povinnost zaměstnavatele se tak rozšířila o oznamování:

  • příjmů osvobozených od daně a
  • příjmů, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v ČR.

Výjimku z oznamovací povinnosti mají příjmy dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a nově příjmy osvobozené od daně nebo nepodléhající zdanění v ČR dle smluv nepřevyšující 100 000 Kč měsíčně.

Další změnou, tentokrát s odloženou účinností od května 2019, je „sjednocení“ limitů pro srážkovou daň s částkou, která zakládá účast na nemocenském pojištění. U ostatních příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní se dosavadní částka „2500 Kč“ nahradila částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Počínaje měsícem květnem je limit pro srážkovou daň 3000 Kč (včetně). Limit pro srážkovou daň u dohod o provedení práce se neměnil, stále jde o částku 10 000 Kč.

Změny v insolvencích a exekucích od června 2019

Novelou insolvenčního zákona se od 1. června 2019 zjednodušují podmínky pro oddlužení. Změny se zcela jistě dotknou i zaměstnavatelů. Nejedná se jen o úpravu podmínek pro oddlužení, ale i o předpokládané zvýšení počtu zaměstnanců, kteří se budou o oddlužení pokoušet. Podrobněji v článku: Změny v oddlužení od června 2019 z pohledu zaměstnavatelů

Neméně důležitou změnou je novela nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Novela byla v dubnu vyhlášena ve Sbírce zákonů s účinností od června 2019. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, bude činit dvojnásobek součtu (dosud součet) částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Zavedený způsob výpočtu exekučních a insolvenčních srážek se nemění, mění se však rozhodná částka. A to je změna poměrně zásadní. Jak pro dlužníky, tak pro jejich zaměstnavatele.

Očekávané změny od července 2019

Následovat mají změny spojené s dočasnou pracovní neschopností zaměstnance. Novela zákoníku práce, která ruší karenční dobu, je platná, čeká na účinnost. Ovšem v souvislosti s plánovaným odkladem e-Neschopenek se navrhuje posun účinnosti od roku 2020. Jasněji by mělo být po projednání návrhu novely zákona o nemocenském pojištění. Stále existuje možnost, že se náhrady mzdy od první zameškané směny zaměstnanci v polovině roku nedočkají.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).