Hlavní navigace

Se seznamem zaměstnanců či průkazkou při kontrole nelegální práce nepochodíte

14. 5. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Inspektorát práce upřesnil postup při prokazování dokladů prokazujících pracovněprávní vztah nebo dohodu. Co a kdy předložit, a jaké údaje je možné „skrýt“?

Aktuální stanovisko Státního úřadu inspekce práce upřesňuje pojem „doklady prokazující existenci pracovněprávního vztahu“. Čtěte, kdy musíte doklady předložit v originálech a kdy postačí kopie, a jaké údaje je možné v souladu s ochranou osobních údajů na kopii znečitelnit.

Prokázání originálů či kopií dokladů

Zaměstnavatel prokazuje splnění povinnosti dle § 136 zákona o zaměstnanosti na prvním místě předložením kopií pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce v listinné podobě. Povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu se týká všech zaměstnanců předmětného zaměstnavatele. Jestliže má zaměstnavatel více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti, postačí předložení kopií předmětných dokladů uložených v elektronické podobě. Jedná se o naskenované originální dokumenty kupříkladu ve formátu pdf – na paměťových médiích, např. CD, DVD, flash disc, prostředcích výpočetní techniky, ovšem s možností vytisknutí pro potřeby doložení výsledků kontroly. Vytisknutí dokladů provede inspektor prostřednictvím své vlastní výpočetní techniky nebo výpočetní techniky kontrolovaného zaměstnavatele­. Čtěte také: Sedm znaků, které prokazují švarcsystém  

Doklady a dočasná pracoviště

V určitých případech může být prokazování originálů či kopií dokladů složitější. Zejména pokud se jedná o dočasná pracoviště s ohledem na charakter činnosti zaměstnavatele. V takové situaci Státní úřad inspekce práce připouští předložení těchto dokladů jedním ze zaměstnanců pracujících na tomto pracovišti. Zaměstnavatel zkrátka určeného pracovníka uvedenými doklady vybaví a pověří jej k jejich případnému předložení kontrolnímu pracovníkovi. Čtěte také: Při kontrole švarcsystému se můžete bránit. Víme jak 

MM_socky3

Z důvodu ochrany citlivých osobních údajů inspektorát doporučuje při pořizování kopií nebo skenů akceptovat znečitelnění údajů, které nejsou povinnými náležitostmi pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. To je možné učinit například začerněním. Ale takovým způsobem, aby bylo nadále možné prokázání existence pracovněprávního vztahu konkrétního zaměstnance. Pojem „v místě pracoviště zaměstnavatele“ je nutné chápat jednoznačně časově, tzn. jako povinnost zaměstnavatele, kterou je nutno splnit v průběhu kontroly na místě. Vysvětluje ve svém stanovisku Státní úřad inspekce práce. Mimo jiné proto, aby se zabránilo možnému dodatečnému vyhotovení nebo upravení dokladů. Čtěte také: Generální inspektor vydal pokyn ke kontrolám nelegální práce. Známe jeho obsah

Inspektorát upozorňuje, že předložení seznamu zaměstnanců, ani vybavení zaměstnanců průkazy potvrzujícími pracovněprávní vztah k zaměstnavateli, není splněním povinnosti mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).