Hlavní navigace

Šéf ho vyslal na služební cestu jeho autem. Kolik dostane za km a za benzín?

12. 6. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zaměstnavatel může svého zaměstnance vyslat na pracovní cestu na základě společné dohody. Stejně tak se mohou dohodnout, že zaměstnanec pojede svým vozidlem.

O problematice cestovních náhrad pojednává zákoník práce. Z něho se také vychází při hledání odpovědi na otázku, jak je to v případě, že je zaměstnanec vyslán na služební cestu vlastním vozem.  

Jak upozorňuje Státní úřad inspekce práce na svých webových stránkách, vyslání zaměstnance na pracovní cestu je možné na základě společné dohody. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním (§ 42 odst. 1). 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, v rozsahu a za podmínek stanovených zákoníkem práce (§ 151). Výdaje vzniklé v souvislosti s pracovní cestou jsou výdaje, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady (§ 152).

Psali jsme: Posíláte zaměstnance na služební cestu? Nezapomeňte na některé povinnosti

Zaměstnavatel předem určí, zpravidla písemně (cestovním příkazem), podmínky, které ovlivňují poskytování cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu cesty, místo výkonu práce, dobu trvání, způsob dopravy, ukončení cesty a jiné. Zaměstnavatel je rovněž povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu na pracovní cestu až do předpokládané výše cestovních náhrad, může se však se zaměstnancem dohodnout, že mu záloha poskytnuta nebude.

Zaměstnanec využil vlastní automobil

Zaměstnavatel určuje zaměstnanci způsob přepravy, v rámci stanovení podmínek pracovní cesty. Pokud zaměstnavatel požádá zaměstnance o použití soukromého motorového vozidla pro účely přepravy na pracovní cestě a zaměstnanec s jeho použitím souhlasí, přísluší zaměstnanci sazba základní náhrady stanovené za 1 km jízdy a úhrada za spotřebované pohonné hmoty (§ 157 odst. 3).

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2019

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2019 činí: 

  • 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
  • 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 
  • 33,60 Kč u motorové nafty.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné, a to podle délky trvání této pracovní cesty, výši náhrady stanoví zákoník práce v § 163. Dalším nárokem ještě můžou být i náhrady výdajů za ubytování (§ 162), pokud byly zaměstnancem vynaloženy, v souladu s podmínkami pracovní cesty ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).