Hlavní navigace

Seznamte se s rozhodnutími soudů

Veřejnost se může seznámit s rozhodnutími soudů. Ministerstvo spravedlnosti spustilo na svých webových stránkách veřejně přístupnou databázi soudních rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. A to v trestních i v civilních věcech.

Systém zveřejňování soudních rozhodnutí umožní zájemcům poznat judikaturu soudů, která doposud nebyla volně přístupná. Zveřejněné rozsudky a usnesení mohou působit preventivně, a předcházet tak soudním sporům mezi občany. Účastníci řízení pak mají například možnost seznámit se s rozhodováním příslušných odvolacích soudů a posoudit vhodnost dalšího vedení sporu, uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Aplikace, která v současné době obsahuje přes 2000 rozhodnutí krajských a vrchních soudů, je denně aktualizována. V databázi je možné vyhledávat jednotlivá rozhodnutí podle konkrétních soudů, spisových značek, data vydání, podle vztahu k určitým právním předpisům či pomocí fulltextového vyhledávání. Ovšem místo konkrétních jmen a příjmení účastníků řízení obsahuje pouze iniciály. Veřejnost může využít internetové stránky ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) nebo stránky Nejvyššího soudu (www.nsoud.cz).