Hlavní navigace

Sháníte peníze pro svůj byznys? Teď je to právě v pravou chvíli

6. 2. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Víme, kde sehnat peníze na podporu nebo úplný začátek podnikání. Právě teď startují dotační a záruční programy, které jsou šité na míru nejmenším podnikatelům.

Potřebujete peníze na podnikání? Právě teď nastává váš čas. Během následujících dní bude spuštěn program Záruka 2015 až 2023, který prostřednictvím záruk podporuje přístup malých a středních podnikatelů k úvěrům u komerčních bank. 

Malí podnikatelé do 50 zaměstnanců mohou získat individuální záruku ve výši až 30 milionů korun k úvěrům na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení nehmotného majetku nebo koupi provozovny. Další možností pro malé podnikatele je získání portfoliové záruky k úvěru do 10 milionů korun, přičemž použití úvěru je v tomto případě rozšířeno o možnost pořízení drobného nehmotného majetku a zásob. V rámci programu budou speciálně podpořeni i sociální podnikatelé, kteří zaměstnávají osoby ze znevýhodněných skupin, tedy osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Záruka může být poskytnuta až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Malí a střední sociální podnikatelé mohou k záruce za bankovní úvěr získat i finanční příspěvek až do výše 10 % vyčerpaného zaručovaného úvěru, ne však více než 500 000 korun, dodává Igor Walter z ministerstva průmyslu a obchodu.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Záruka se poskytuje zjednodušeným postupem zabezpečujícím rychlé vyřízení žádosti. Program bude vyhlašován prostřednictvím jednotlivých časově omezených výzev k podávání žádostí, ve kterých budou blíže specifikovány podmínky programu. Takto nastavený je garanční program proto, aby umožnil rychle reagovat na aktuální situaci a potřeby malých a středních podnikatelů. V období let 2015 až 2017 bude podpora malých podnikatelů při získání úvěrů zajištěna ve výši zhruba 5,3 miliardy korun. Celý program bude realizován prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, která bude na svých pobočkách přijímat žádosti o podporu.

Program Záruka má plnit doplňkovou funkci k programům financovaným z Evropských strukturálních a investičních fondů, vyhlašovaným především v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Budou z něj proto podpořeni ti podnikatelé, kteří nebudou podporováni v rámci tohoto programu, zejména ti pražští.

Program navazuje na program Záruka realizovaný v minulém roce, který byl určen pouze pro malé podnikatele. O tento program byl mezi malými podnikateli velký zájem, což dokládá i skutečnost, že v průběhu roku 2014 Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla 1929 záruk v celkové zaručované výši 3,864 miliardy korun, komentuje Igor Walter z ministerstva průmyslu a obchodu.

Dále čtěte: Cest k penězům vede mnoho. A jsou i pro malé podnikatele a Máte podnikatelský nápad a nevíte, kde na něj vzít? Uspořádejte sbírku

Možností je více a všechny jsou aktuální

Začínající drobní podnikatelé s méně než deseti zaměstnanci, kteří jsou registrováni k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let, mohou získat i zvýhodněnou záruku, takzvanou M-záruku. Tento úvěr je možné použít na pořízení investic nebo zásob. Je poskytován bez zajištění na dobu až šesti let, a to až do výše 70 % jistiny úvěru v programu Záruka pro malé podnikatele za příznivou cenu maximálně 0,3 p. a. % z výše záruky. Rozhodnutí o záruce je možné získat do pěti pracovních dnů od podání žádosti. Výše zaručovaného úvěru je omezena pro záruky za úvěry pro malé podnikatele na 5 milionů korun. M-záruku je možné uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou uzavřenu smlouvu o spolupráci při poskytování záruk zjednodušeným způsobem. Jsou to Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Evropsko-ruská banka, GE Money bank Komerční banka, PPF banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a Sberbank.

Ode dneška, tedy 6. února, mohou podnikatelé ve vybraných regionech žádat také o granty v programu Rozvoj malých podnikatelů. Tento program je určen podnikatelům do pěti zaměstnanců se zaměřením zejména na řemeslnou výrobu. Maximální výše grantu je 200 000 korun s požadovanou minimální spoluúčastí žadatele 50 %. A na co je možné podporu získat? Zejména na pořízení nových i modernizovaných výrobních strojů, zařízení nebo technologií, včetně investic do úsporných opatření. Dále je program určen i pro stavební úpravy stávajících provozních prostor, jejich rozšíření a využití brownfields a projektů, při kterých dojde k tvorbě pracovních míst, a to jak stálých, tak sezónních či krátkodobějších úvazků. Tuto možnost mají například Jihočeši. Velice vítáme, že i v letošním roce podpoří kraj tímto způsobem podnikatele v problémových regionech, protože celkový hospodářský rozvoj regionu závisí na rozvoji místních podnikatelských aktivit, které pronikají do všech obcí a měst a přispívají tak i k rozvoji okrajových území regionů a zvyšování zaměstnanosti v těchto oblastech, okomentoval start programu Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

Psali jsme: Přiklepli nám evropskou dotaci. Místo radosti přišel stres a teror

Pokud pro rozvoj svého podniku potřebujete víc peněz, než nabízejí banky za záruky, nebo jste nezískali dotaci ze strukturálních fondů, existují ještě další možnosti. Podnikatelé, kteří úplně začínají, mají možnost využít podpory i z několika dalších programů. Oblíbený je například Jeremie, který počáteční fázi podnikání řeší prostřednictvím rizikového kapitálu. Finanční prostředky nabízí ve dvou různých formách. 

Jde buď o Venture kapitálové fondy nebo Business angels. V prvním případě je princip fondu založen na vstupu investora do vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu. Tím podnik získá potřebné zdroje a po předem stanoveném období je kapitálový podíl fondu odprodán. Investice se pak vrací zpět do fondu. Hlavním cílem těchto fondů je tedy investici zhodnotit, prodat a investovat do jiných příležitostí. Druhou možností jsou Business angels, což jsou vlastně dostatečně movití investoři, jež investují do podniků a projektů, které jsou pro ně zajímavé. Nehledají pouze nejvyšší výnos a minimum rizika, ale především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují. Máte-li zajímavou myšlenku, je to šance právě pro vás.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).