Hlavní navigace

Silniční daň nemusíte letos řešit už v lednu. Jaké další novinky u ní platí?

15. 1. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přiznání k dani silniční za rok 2020 a doplatek daně lze letos beztrestně vyřídit až do 1. dubna.

Kdo však nestihne tento termín, bude se mu sankce počítat už od února. Změny se dotkly také povinného elektronického podání. Už od minulého roku pak platí nižší sazby daně pro nákladní vozidla.

Dokdy a jak přiznání podat a daň doplatit

Standardně se přiznání k dani silniční podává do 31. ledna. Vzhledem ke koronavirové epidemii však lze přiznání beztrestně podat až do 1. dubna. Ministryně financí totiž kvůli koronaviru rozhodla o prominutí pokuty za pozdní podání přiznání, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. dubna 2021. Kdo podá přiznání později, pokuta se mu bude počítat už od února.

Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek by neměli zapomenout na to, že musí podat přiznání elektronicky. Až do loňska platilo, že ti, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, musí podávat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani silniční jen elektronicky, a to v požadovaném formátu. Nově se tato povinnost zúžila jen na osoby, které mají datovou schránku zřízenou na základě zákona, typicky tedy na firmy nebo vybrané profese.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Kdo má za povinnost přiznání podat elektronicky a neučiní tak, dostane pokutu ve výši 1000 Kč (oproti dřívějším letům klesla sankce o polovinu).

U silniční daně se do konce ledna nepodává pouze přiznání, ale rovněž se i doplácí samotná daň. Také v tomto případě ale platí letos odklad a silniční daň lze bez rizika sankce doplatit až do 1. dubna. Opět ovšem mějte na paměti, že v případě zpoždění se úroky z prodlení budou počítat už od února.

Kolik činí sazba daně

osobních automobilů se základ daně počítá ze zdvihového objemu motoru v cm3, u návěsů podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav a u ostatních vozidel podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav.

Roční sazba daně ze základu daně u osobních vozidel se jinak nezměnila a činí při zdvihovém objemu motoru:

 • do 800 cm3 1200 Kč
 • nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
 • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
 • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
 • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
 • nad 3000 cm3 4200 Kč

Sazby daně u nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny loni klesly o 25 %.

Roční sazba daně ze základu daně tak nově činí při počtu náprav hmotnosti:

1 náprava

 • do 1 tuny 1 800 Kč
 • nad 1 t do 2 t 2700 Kč
 • nad 2 t do 3,5 t 3900 Kč
 • nad 3,5 t do 5 t 4500 Kč
 • nad 5 t do 6,5 t 5200 Kč
 • nad 6,5 t do 8 t 6300 Kč
 • nad 8 t 7200 Kč

2 nápravy

 • do 1 tuny 1800 Kč
 • nad 1 t do 2 t 2400 Kč
 • nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč
 • nad 3,5 t do 5 t 4100 Kč
 • nad 5 t do 6,5 t 4500 Kč
 • nad 6,5 t do 8 t 5400 Kč
 • nad 8 t do 9,5 t 6300 Kč
 • nad 9,5 t do 11 t 7200 Kč
 • nad 11 t do 12 t 8100 Kč
 • nad 12 t do 13 t 9500 Kč
 • nad 13 t do 14 t 11 000 Kč
 • nad 14 t do 15 t 12 400 Kč
 • nad 15 t do 18 t 17 800 Kč
 • nad 18 t do 21 t 21 800 Kč
 • nad 21 t do 24 t 26 300 Kč
 • nad 24 t do 27 t 30 400 Kč
 • nad 27 t 34 700 Kč

3 nápravy

 • do 1 t 1800 Kč
 • nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč
 • nad 3,5 t do 6 t 2700 Kč
 • nad 6 t do 8,5 t 4500 Kč
 • nad 8,5 t do 11 t 5400 Kč
 • nad 11 t do 13 t 6300 Kč
 • nad 13 t do 15 t 7900 Kč
 • nad 15 t do 17 t 9900 Kč
 • nad 17 t do 19 t 11 900 Kč
 • nad 19 t do 21 t 13 100 Kč
 • nad 21 t do 23 t 16 000 Kč
 • nad 23 t do 26 t 20 500 Kč
 • nad 26 t do 31 t 27 500 Kč
 • nad 31 t do 36 t 32 600 Kč
 • nad 36 t 37 800 Kč

4 nápravy a více náprav

 • do 18 t 6300 Kč
 • nad 18 t do 21 t 7900 Kč
 • nad 21 t do 23 t 10 600 Kč
 • nad 23 t do 25 t 13 300 Kč
 • nad 25 t do 27 t 16 700 Kč
 • nad 27 t do 29 t 21 200 Kč
 • nad 29 t do 32 t 28 000 Kč
 • nad 32 t do 36 t 29 500 Kč
 • nad 36 t 33 100 Kč.

Novela, která sazby snížila, sice nabyla účinnosti až v červenci, ale snížení platí zpětně již od počátku roku 2020.

Kdo je poplatníkem daně

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Pokud existuje u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Klíčovým faktorem pro samotnou daň je však fakt, zda vozidlo patří do předmětu daně. Pokud ano, teprve v druhém kroku se určuje, kdo daň platí. Může se tak stát, že jiná osoba vozidlo používá a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně.

Z čeho se daň platí

Silniční daň se platí z motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, jestliže jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidla a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v ČR patří do předmětu silniční daně vždy, a to bez ohledu na to, zda slouží k podnikání.

tip - školení pro účetní DPH - listopad

Silniční daň se ale neplatí z elektrovozidel, z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, která váží méně než 12 tun. Kompletní výčet osvobození je uveden v § 3 zákona o dani silniční.

Povinnost registrovat se k silniční dani vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém je vozidlo poprvé využito pro podnikání.

V roce 2021 naše společnost

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).