Hlavní navigace

Sjednotí se vzhled cigaretových obalů?

Nesouhlasíme s navrhovanými změnami Směrnice o tabákových výrobcích, jak je prezentuje Evropská komise. Hlásí Asociace SYBA, sdružující subjekty činné v obalovém sektoru. SYBA považuje sjednocení vzhledu tabákových obalů za nesmyslné, kontraproduktivní a zcela v rozporu s trendem zavádění sofistikovaných obalů s řadou ochranných prvků k ochraně značkového zboží. Navrhované opatření totiž povoluje tisknout pouze názvy značek, zdravotní varování a další povinné údaje. Samotné balení by mělo být zcela identické napříč trhem.

Opatření povede k omezení možnosti sdělovat významné informace spotřebitelům, kteří by tak nebyli schopni rozeznat výrobek značky, který preferují, uvedl Vlado Volek, ředitel Obalového institutu SYBA. Dodal, že zavedení tohoto opatření je naprosto nepřijatelné. Navíc identická balení vytvoří snazší podmínky pro padělání výrobků, kdy spotřebitel nebude schopen rozpoznat legální výrobek od padělaného.