Hlavní navigace

Škodu způsobenou účetním nemusí hradit podnikatel

Podnikatel, který si vede účetnictví, je za jeho správnost ze zákona zodpovědný. Přesto ale nemusí doplácet na chyby účetního. Pokud je účetní zaměstnanec, může podnikatel požadovat náhradu škody. Pokud jde o externího účetního, ti jsou většinou proti profesní chybě pojištěni.

Aby mohl podnikatel po svém zaměstnanci – účetním – vymáhat náhradu škody, musí mít však podepsánu hmotnou zodpovědnost. Náhrada škody se pak podle zákoníku práce může dostat k maximální hranici, kterou tvoří 4,5 násobek měsíční mzdy.

Když si podnikatel najímá externího účetního, uzavírají spolu smlouvu na základě obchodního zákoníku. Z tohoto vztahu pak ze zákona vyplývá povinnost nahradit škodu způsobenou druhé straně. Podnikatel by se tak měl informovat, zda má najmutý účetní sjednáno pojištění profesní odpovědnosti. Čtěte více: Podnikatel se může pojistit také proti chybám v účetnictví