Hlavní navigace

Skončil jsem s podnikáním. Co můžu čekat na úřadu práce?

4. 7. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikáte a přemýšlíte, že by možná bylo lepší nechat se zaměstnat? Pomocnou ruku nabídne v přechodném období úřad práce. Co od toho čekat?

Pokud podnikatel končí se svou činností, jednou z možností, jak situaci řešit, je spolupráce s úřadem práce. 

Žádost o registraci do evidence zájemců o zaměstnání

Pokud jste ještě výdělečně činní, můžete úřad práce požádat
o registraci do evidence zájemců o zaměstnání. V tomto případě nevadí, že si stále vyděláváte. Úřad práce vám pomůže hledat práci i tak. Jste připraveni skončit s podnikáním ze dne na den, ale chcete mít jistotu již sjednaného pracovního poměru? Pak je tato možnost ideální. Tento způsob pomoci vám také může přijít vhod, když jste zaměstnancem ve výpovědní lhůtě.

Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání lze podat osobně na kterékoli pobočce úřadu práce bez ohledu na to, kde máte bydliště. Potřebujete pouze občanský průkaz. Nebo můžete žádost podat elektronicky prostřednictvím identity občana. Svobodná volba pobočky úřadu se může hodit, třeba když uvažujete o stěhování do jiného města či kraje. 

Co bude úřad práce zajímat? 

Kromě tradičních identifikačních údajů bude chtít úřad vědět, zda nemáte nějaké zdravotní omezení, které by mělo vliv na vaše pracovní uplatnění. Dále vzdělání, případná rekvalifikace, odborné dovednosti (řidičské oprávnění, svářečské zkoušky apod.), jazyková vybavenost, pracovní zkušenosti a v neposlední řadě vaše požadavky na zaměstnání týkající se samotné profese, kterou si přejete vykonávat. Profesi byste měli volit takovou, aby odpovídala vašim znalostem, schopnostem a kvalifikaci. Vyjádříte se rovněž k směnnosti, výši úvazku nebo zda potřebujete, aby vám zaměstnavatel poskytl ubytování. Lze zaškrtnout, že hledáte práci v zahraničí.

Vedení v této evidenci pak buď sami dle vaší situace ukončíte (opět písemnou žádostí), nebo ji může ukončit jednostranně i úřad práce, pokud byste mu neposkytovali potřebnou součinnost.

Registrace do evidence uchazečů o zaměstnání

Druhá možnost spolupráce s úřadem práce přichází v úvahu, pokud jste už o své zaměstnání přišli nebo řádně ukončili samostatnou výdělečnou činnost. Tentokrát je třeba se zaregistrovat do evidence uchazečů o zaměstnání. Využijete k tomu formulář Žádost o zprostředkování zaměstnání. Opět můžete volit elektronické vyplnění z pohodlí domova a nebo osobní návštěvu úřadu práce. 

Registrace do evidence uchazečů o zaměstnání však vyžaduje více dokumentů než předchozí situace. V prvé řadě doklad o ukončení zaměstnání (tzv. zápočtový list), pokud jste byli zaměstnancem. Zápočtový list vám vydá automaticky bývalý zaměstnavatel ke dni skončení vašeho pracovního poměru. Pokud jste podnikali, tzn. byli osobou samostatně výdělečně činnou, předložíte doklad o ukončení samostatné výdělečné činnosti. V tomto případě se jedná o potvrzení živnostenského úřadu, že jste přerušili nebo skončili vaši živnost. 

Dalším nutným dokumentem je u bývalých OSVČ potvrzení o vyměřovacím základě. Vydává ho okresní správa sociálního zabezpečení na vyžádání. Propuštění zaměstnanci předkládají potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku. Vystaví na požádání bývalý zaměstnavatel. Osoby zdravotně znevýhodněné přinesou potvrzení o zdravotním omezením (vydá na požádání lékař). 

S žádostí se obracíte na krajskou pobočku úřadu práce, v jejímž územním obvodu máte své bydliště. V žádosti vypisujete tytéž údaje jako ve výše uvedeném případě, navíc ještě základní informace k vaší poslední výdělečné činnosti, dále zda máte v péči děti do 15 let věku, plus je zde prostor k uvedení různých individuálních omezení souvisejících se zprostředkováním zaměstnání.

Komunikujete s úřady elektronicky?

Omezení vedení v evidenci uchazečů

Vedení v evidenci uchazečů má svá pravidla a omezení. V evidenci nemůže být například ten, kdo pobírá invalidní důchod 3. stupně, dále osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou nebo pobírající peněžitou pomoc mateřství (v době před porodem nebo 6 týdnů po porodu). Důležitou podmínkou je bydliště na území České republiky.

Lze si po dobu evidence aspoň něco přivydělat? 

Po dobu evidence je možné si přivydělávat. V prvé řadě se musí jednat o tzv. nekolidující zaměstnání. Výše měsíčního výdělku nesmí přesáhnout polovinu aktuální minimální mzdy. V současné době tedy částku 9450 Kč. Je povolena výdělečná činnost na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Práce na dohodu o provedení práce nebo samostatná výdělečná činnost možná není. Uchazeč o zaměstnání je však povinen krajské pobočce úřadu práce výkon této činnosti vždy oznámit, a to buď při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, nebo nejpozději v den nástupu k dané činnosti. Následně pak dokládá výši měsíčního výdělku. Pokud by vykonával více takových činností, měsíční výdělky se sčítají.

Je dlouhodobě na pracáku. Kolik let se mu automaticky započítá do důchodu? Přečtěte si také:

Je dlouhodobě na pracáku. Kolik let se mu automaticky započítá do důchodu?

Jaké má uchazeč vůči úřadu práce povinnosti?

Hlavní povinností je projevovat součinnost. Například tím, že se ve stanoveném termínu dostaví k jednání na úřadě. Pokud by se z vážných důvodů dostavit nemohl, řádně se omluví a vysvětlí tyto důvody, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů. V případě, že uchazeč není schopen plnit své povinnosti z důvodu nemoci, úrazu nebo vyšetření či ošetření ve zdravotnickém zařízení, pak je povinen tyto důvody oznámit úřadu práce nejpozději do 3 kalendářních dnů od vydání lékařského potvrzení o této skutečnosti. Tyto důvody dále ještě do 8 kalendářních dnů doloží. Samozřejmě, pokud o důvodech nepřítomnosti ví předem, je žádoucí se omluvit předem a domluvit se na změně termínu. 

Další neméně důležitou povinností je ohlášení změny údajů, které uvedl při sepisování žádosti o zařazení do evidence uchazečů, opět ve lhůtě 8 kalendářních dnů.

Kdy může úřad práce uchazeče z evidence vyřadit?

Pokud by uchazeč přestal splňovat výše uvedené podmínky, může být vyřazen z evidence. Dále pokud by uchazeč bez vážných důvodů neplnil výše jmenované povinnosti. K vyřazení dojde také, pokud by uchazeč vykonával nelegální práci. V případě, že uchazeč bez vážných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo na dohodnutou rekvalifikaci nebo není součinný při tvorbě jeho individuálního plánu či neplní podmínky v něm stanovené, úřad práce přistoupí k jeho vyřazení. Uchazeč rovněž nesmí mařit součinnost s úřadem práce nebo odmítnout vyšetření svého zdravotního stavu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je externí redaktorkou serveru Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).