Hlavní navigace

Šlamastika kolem druhého pilíře nekončí. Může za to zákon

13. 5. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Zrušení druhého pilíře klepe na dveře. Čtěte, jakým způsobem, ale hlavně k čemu musí před jeho zrušením nezbytně dojít. Je připravena novela zákona.

Druhý pilíř důchodového spoření to má zřejmě spočítáno. Do konce roku 2016 by měly být vložené prostředky účastníků vypořádány. Na příslušné novele zákona se stále pracuje. Ovšem je tu jiný návrh novely zákona o důchodovém spoření. Měl by upravit investování penzijních společností a zamezit dalšímu vstupu účastníků.

Druhý pilíř už brzy skončí

Myšlenka zavedení druhého pilíře měla své opodstatnění. Díky nastavení českého sociálního systému je zřejmé, že v budoucnu nebude dostatek peněz na jeho udržení. Budoucí generace již nebudou schopny zaplatit důchody generacím předchozím. Proto se realizovala důchodová reforma a zavedl se druhý důchodový pilíř důchodového spoření, kdy pojištěnci odvádějí do zvolené penzijní společnosti tři procenta z pilíře prvního plus dvě procenta navíc ze svého. Problém je, že tento pilíř nenaplnil očekávání o počtu jeho účastníků, a také fakt, že pro řadu jeho pojištěnců nebude vzhledem k jejich věku a výši příjmů výhodný.

Druhý pilíř je často nazýván „omylem vlády Petra Nečase“. Momentálně se zvažují varianty jeho zrušení. Pojištěnci by měli dostat své peníze zpět a rozhodnout, zda je vrátí do státního, průběžného penzijního systému (nedošlo by ke krácení budoucího důchodu), ponechají si je nebo převedou do pilíře třetího, tj. do systému doplňkového penzijního spoření (případně penzijního spoření se státním příspěvkem).

Stop vstupu do druhého pilíře

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Stop-stav pro nové pojištěnce. 

Pojistné na důchodové spoření, tj. takzvaný druhý pilíř upravuje speciální zákon o pojistném na důchodové spoření. V souladu se záměrem Programového prohlášení vlády z roku 2014 je nejen systém důchodového spoření ukončit, ale také zastavit vstup nových účastníků. A to s předstihem, ještě před jeho ukončením. Má se tím zamezit případnému nárůstu počtu účastníků, a tím snížit náklady na administraci v rámci vypořádání prostředků účastníků. Rovněž nebude narůstat objem prostředků, které by v důsledku vstupu nových účastníků nebyly odvedeny do státního rozpočtu, tedy do pilíře prvního na důchodové pojištění České správě sociálního zabezpečení.

V žádném případě se nezakazuje účastníkům důchodového spoření změnit penzijní společnost. I nadále mohou přejít k jiné penzijní společnosti na základě registrace další smlouvy v Centrálním registru smluv. Takzvaný „stop-stav“ bude platit pouze pro nové účastníky. Současně je s ohledem na jakékoliv pochybnosti v přechodných ustanoveních k novele tohoto zákona doplněno, že smlouvy uzavřené, ale ještě neregistrované v Centrálním registru smluv do dne účinnosti tohoto zákona, zanikají ex tunc (tj. od počátku neboli se zpětnou platností).

Ač se to zdá nepravděpodobné, stále mohou účastníci do systému vstupovat a také vstupují. Věří v jeho další fungování či snad z recese? S ohledem na zastavení registrace považují tvůrci novely zákona za nezbytné, aby nabyla účinnosti co nejdříve. Účinnost je navržena dnem vyhlášení zákona. Momentálně je novela zákona o důchodovém spoření s číslem poslaneckého tisku 382 ve fázi zpracování pozměňovacích návrhů přijatých ve třetím čtení. Ty naopak s uvedeným „stop-stavem“ nesouhlasí. Děje se tak totiž ještě předtím, než bude případně ukončeno důchodové spoření v rámci druhého pilíře důchodového systému. Píše se zde, že s určitostí nelze předjímat politická rozhodnutí. I v současné době je možné do důchodového spoření vstupovat, byť vláda ve stávajícím složení avizovala rozhodnutí ukončit v dohledné době tento způsob spoření na stáří.

Výjimka pro fondy

Rovněž je nezbytné prodloužit výjimku z limitů investování určenou pro počáteční období existence důchodového fondu až do konce roku 2016. Jinak by Národní banka jako dohledový orgán v souladu se zákonem o důchodovém spoření nařizovala převod obhospodařování důchodových fondů v případě, kdy penzijní společnost nesplní požadavek 50 tisíc účastníků v jí obhospodařovaných důchodových fondech do dvou let ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů. A to je podmínka, kterou se v budoucnu penzijním společnostem těžko podaří splnit. V současné době ji ostatně žádný z důchodových fondů nesplňuje. Možnost zásahu dohledového orgánu, tj. převod obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost by v době, kdy má být systém důchodového spoření ukončen, přinesl zbytečné komplikace.

Fondy budou investovat obezřetně

O konci důchodového spoření je rozhodnuto. Prostředky účastníků budou vypořádány do konce roku 2016. V stejné lhůtě má být penzijním společnostem bez procesu schvalování změn investiční strategie důchodového fondu Českou národní bankou umožněno investovat konzervativně. A to i v případech, kdy ze statutu důchodového fondu vyplývá jiná investiční strategie (to se bude týkat vyvážených a dynamických důchodových fondů). Zákon o důchodovém spoření i dosud počítal s tím, že v počátečním období při nízkém objemu majetku v důchodových fondech nemusí být možné dodržet předpokládanou investiční strategii.

Navržená změna de facto prodlouží toto období až do faktického zrušení druhého pilíře. Penzijní společnosti tak budou moci investovat konzervativně i v dynamickém či vyváženém důchodovém fondu. Cílem je dle důvodové zprávy k novele zákona omezení případného výraznějšího kolísání hodnoty majetku v důchodových fondech. Prostředky účastníků by tedy neměly být ohroženy ani případnou rizikovější investiční strategií.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).