Hlavní navigace

Sleva na evidenci tržeb v sedmi otázkách a odpovědích

5. 12. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Spolu s povinností evidovat tržby se přibližuje i možnost uplatnění slibované slevy na dani. Nebude ale zdaleka pro každého.

Uplatnění slevy má svá zákonem daná pravidla, proto přinášíme zjednodušený souhrn podmínek k jejímu správnému uplatnění.

Nejeden poplatník hodlá již v letošním roce poprvé uplatnit slevu na evidenci tržeb. Prozatím pouze podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb, kterých se povinnost evidovat tržby týká od 1. prosince 2016. V následujícím roce se k nim ve druhé fázi přidají podnikatelé podnikající ve velkoobchodě a maloobchodě. Čtěte také: Nenechávejte evidenci tržeb na poslední chvíli. Čtěte, jak na to

Sleva na evidenci tržeb v legislativě

V souvislosti s evidencí tržeb byl přijat i doprovodný zákon číslo 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Tímto zákonem se mimo jiné mění i zákon o daních z příjmů. Rozšiřuje se okruh slev na dani o slevu na evidenci tržeb ve výši 5000 korun. Budou si ji moci uplatnit ti, kteří začnou povinně evidovat tržby.

Nový paragraf 35bc zákona o daních z příjmů

Sleva na evidenci tržeb 

  1. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. 
  2. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Sleva na evidenci tržeb v otázkách a odpovědích

1. Pro koho je sleva určena? Mohou si ji v daňovém přiznání uplatnit podnikající fyzické i právnické osoby?

Sleva na evidenci tržeb je určena pouze pro poplatníky fyzické osoby. Poplatníci, kteří jsou právnickými osobami, žádné daňové úlevy v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb mít nebudou.

2. Bude záležet na výši nákladů vynaložených v souvislosti s pořízením softwaru a pokladny k evidenci tržeb?

Sleva na evidenci tržeb činí 5000 korun bez ohledu na výši skutečně vynaložených výdajů v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Ne všichni poplatníci však uplatní plných 5000 korun. Sleva totiž činí současně maximálně 15 % dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti (pouze základ daně z podnikání zdaňovaný dle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů).

3. Čím se bude sleva v daňovém přiznání prokazovat?

Sleva na evidenci tržeb se nebude nijak prokazovat. Uplatnění slevy v daňovém přiznání nebude třeba dokládat skutečnými výdaji na pořízení evidence tržeb.

4. Kdy bude možné slevu uplatnit?

Slevu může uplatnit poplatník pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poprvé zaevidoval tržbu podle zákona o evidenci tržeb. Ovšem pouze v případě, kdy má povinnost tržby evidovat. V daňovém přiznání za rok 2016 tak mohou slevu uplatnit pouze poplatníci fyzické osoby podnikající ve stravovacích a ubytovacích službách, pokud v tomto období zaevidovali první tržbu. Ostatní ji využijí v následujících zdaňovacích obdobích, a to i v situaci, kdy využijí zkušebního provozu a tržby začnou evidovat s předstihem již ve zdaňovacím období roku 2016. Čtěte také: Kdo a jak bude evidovat tržby ve zjednodušeném režimu

5. Bude možné uplatnit slevu opakovaně?

Sleva na evidenci tržeb má jednorázový charakter. Bude možné ji uplatnit pouze jednou, a to v prvním roce, kdy poplatníkovi vznikla povinnost evidovat tržby, za podmínky, že zaevidoval alespoň jednu účtenku.

6. Půjde uplatnit slevu pro každou poplatníkem provozovanou provozovnu?

Sleva na evidenci tržeb se týká poplatníka, nikoli provozovny. Není možné ji uplatnit vícekrát, kupříkladu za každou provozovnu zvlášť. Bez ohledu na počet pořízených pokladních zařízení za účelem evidence tržeb.

7. Může si poplatník uplatnit i ostatní slevy na dani?

Poplatník si samozřejmě může uplatnit všechny slevy na dani, na které má nárok. Ovšem ve stanoveném pořadí. Sleva se uplatní až po uplatnění všech předchozích slev (základní sleva na dani na poplatníka, sleva na manžela, základní a rozšířená sleva na invaliditu, sleva na držitele průkazu ZTP/P, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte), avšak před uplatněním daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Sleva na dani nemůže nabývat záporných hodnot. Jestliže ji poplatník nevyužije celou (nebo dokonce vůbec), nelze ji uplatnit pod nulovou hodnotu. Není ani možné uplatnit nevyčerpanou část slevy v následujícím zdaňovacím období. Čtěte také: Připravované změny v daních z příjmů pro podnikatele

Příklad:

Poplatník podniká jako fyzická osoba v maloobchodě. Povinnost evidovat tržbu má ve druhé fázi elektronické evidence tržeb, tj. od března 2017. Přestože využil možnosti zkušebního provozu evidence tržeb, zakoupil potřebné zařízení a poprvé zaevidoval tržbu již v měsíci prosinci 2016, může si uplatnit slevu na evidenci tržeb až v daňovém přiznání za rok 2017. Uplatní slevu 5000 korun, avšak maximálně 15 % dílčího základu z podnikání. Slevu uplatní po odečtení všech ostatních slev na dani, ale před uplatněním daňového zvýhodnění. Slevu může uplatnit pouze ve zdaňovacím období roku 2017, v následujících letech ji uplatňovat nebude. Sleva má jednorázový charakter.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).