Hlavní navigace

Sleva u pracujících důchodců za rok 2013 z pohledu zaměstnavatele

22. 10. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Musí zaměstnavatelé opětovně provést roční zúčtování za rok 2013 a projeví se změna i v dodatečném vyúčtování za loňský rok? A co když mezi tím důchodce zemřel?

Na základě druhého důležitého rozhodnutí Ústavního soudu mohou pracující důchodci uplatnit základní slevu na dani i za rok 2013. Finanční správa po analýze dopadů stanoviska soudu rozhodla, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Vydala na toto téma tiskovou zprávu, včetně doporučeného návodu formou otázek a odpovědí. Přesto nemají zaměstnavatelé v některých situacích jasno. Server Podnikatel.cz přináší doporučený postup zaměstnavatele v případě zaměstnaných starobních důchodců.

Možnost, nikoli povinnost

Pracující důchodci svůj nárok na základní slevu na dani mohou uplatnit. Jedná se tedy o možnost, nikoli povinnost. Ovšem byli by sami proti sobě, pokud by si přeplatek na dani u finanční správy nenárokovali. V některých případech to za ně učiní zaměstnavatel automaticky.

Na základě vyjádření finanční správy si mohou senioři, kteří slevu doposud za rok 2013 neuplatnili, o slevu zpětně zažádat:

  • U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.
  • Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.
  • Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.

Obecně tak lze učinit v tříleté lhůtě. Ovšem dodatečné daňové přiznání je možné podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než kolik mu vyšla poslední známá daň. U poplatníků, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, finanční správa při splnění ostatních zákonných podmínek základní slevu na dani zohlední.

Sleva na dani a zaměstnavatel

Z prvního bodu vyjádření finanční správy je zřejmé, že zaměstnavatel provede zaměstnaným starobním důchodcům roční zúčtování za rok 2013 pouze za splnění všech tří uvedených podmínek:

  1. Roční zúčtování za rok 2013 bylo zaměstnavatelem provedeno.
  2. Důchodce požádal o uplatnění základní slevy a zaměstnavatel slevu neuplatnil.
  3. Důchodce nepodal daňové přiznání.
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Vyúčtování za rok 2013 se opravovat nebude. 

V takovém případě zaměstnavatel opraví daň podle § 38i odst. 2 zákona o daních z příjmů. Předmětnou slevu lze dodatečně přiznat, jestliže neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013. Změnu provede zaměstnavatel automaticky, nečeká na opětovnou žádost zaměstnance (již má požádáno a slevu uplatnil, ale zaměstnavatel ji nepřiznal). Navíc nelze podle mluvčí Generálního finančního ředitelství Petry Petlachové dodatečně do Daňového prohlášení za rok 2013 vepisovat jakékoliv změny. Zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 38i odst. 2 zákona o daních z příjmů o rozdíl na dani (vzniklý z titulu přiznání nároku na slevu) sníží nejbližší odvod záloh správci daně, vysvětlila mluvčí. Je tedy zřejmé, že zaměstnavatel nebude opravovat zálohy na daň zdaňovacího období 2013 (tzn. nepodává v této souvislosti dodatečné vyúčtování k roku 2013), ale v tomto případě opraví pouze výslednou daň z ročního zúčtování za zdaňovací období roku 2013, které bylo provedeno v roce 2014. Pokud tuto opravu provede do termínu pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014, tj. do 2. března 2015 nebo v případě elektronického podání do 20. března 2015, pak tuto opravu zohlední v příslušném měsíci ve sloupci 4 části I. Vyúčtování a zároveň vyznačí v příloze č. 3. Pokud by zaměstnavatel prováděl opravu až po termínu pro podání řádného vyúčtování, pak by v této souvislosti musel podat dodatečné vyúčtování ke zdaňovacímu období 2014, informuje finanční správa na svých internetových stránkách.

Ostatní podávají daňové přiznání

V ostatních případech, tj. v situaci, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení nebo prohlášení podepsal a slevu neuplatnil či nežádal o roční zúčtování, může slevu uplatnit pouze podáním daňového přiznání. Zaměstnavatel nic neopravuje. Poplatníci, kteří daňové přiznání za zdaňovací období roku 2013 již podali a základní slevu na poplatníka neuplatnili nebo nebyla správcem daně zohledněna, mohou podat dodatečné daňové přiznání a použít tiskopis zveřejněný na webové adreseFinanční správa rovněž zveřejnila pokyny k vyplnění dodatečného daňového přiznání.

Slevu zaměstnavatel neuplatnil, ale důchodce mezi tím zemřel

Je zřejmé, že v praxi mohou nastat situace, kdy se důchodce uplatnění základní slevy na dani nedočká. V roce 2013 pracující důchodce slevu u zaměstnavatele neúspěšně uplatnil a požádal o roční zúčtování, které bylo provedeno. Nyní, po rozhodnutí Ústavního soudu, by měla mzdová účetní provést opravu ročního zúčtování roku 2013 automaticky. Jenže, důchodce mezitím zemřel. Opravuje se i zemřelému zaměstnanci a komu by měl být vyplacen přeplatek na dani? 

Jak potvrdila mluvčí Petra Petlachová, i v tomto případě mzdová účetní opravu musí provést, protože původně bylo zemřelým poplatníkem nárokováno a požádáno o roční zúčtování.  Přeplatek na dani bude vyplacen v souladu s ustanovením § 328 zákoníku práce. 

§ 328 zákoníku práce

Peněžitá práva zaměstnance jeho smrtí nezanikají. Do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová a platová práva z pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3 větě druhé postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob.

Potřebujete poradit? Využijte odbornou poradnu serveru Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).