Hlavní navigace

Slevu pracujícím důchodcům s nepodepsaným prohlášením od srpna nebo až od září?

8. 9. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Konec diskuzí k pojmům podepsané – nepodepsané prohlášení. Generální finanční správa upřesnila pro server Podnikatel.cz prohlášení k uznávání slev důchodcům.

Podle nálezu Ústavního soudu náleží základní sleva na dani za zdaňovací období 2014 všem pracujícím důchodcům. A to bez ohledu na skutečnost, zda k 1. lednu tohoto roku pobírali starobního důchod. Nález vyšel ve Sbírce zákonů dne 4. srpna 2014 pod číslem 162/2014 Sb. Finanční správa zveřejnila prohlášení k uznání měsíční slevy na dani pracujícím důchodcům. Někteří odborníci na mzdovou problematiku však poukázali na poněkud zavádějící formulaci, na základě které lze vyvodit, že část důchodců bude mít nárok na slevu až od měsíce září. Což by mohlo v konečném efektu dopadnout i na zaměstnavatele, pokud slevu s dobrým úmyslem přiznají již od měsíce srpna, a tato by následně nebyla správcem daně akceptována. 

Postup při přiznání slevy 

prohlášení finanční správy plyne, že zaměstnavatel sám zohlední základní slevu na dani při výpočtu daňových záloh v případech, kdy zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníkauplatnil si základní slevu na dani již v průběhu roku 2014, avšak plátce daně tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil. V ostatních případech je nutné, aby vůle zaměstnance slevu na dani uplatnit, byla vyznačena v prohlášení poplatníka. A to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil způsobem výše uvedeným. 

Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu. 

Varianty uplatnění slevy v praxi (při pobírání důchodu k 1. lednu 2014):

  1. Zaměstnanec již má podepsáno daňové prohlášení a nepožadoval uplatnění základní slevy na dani. Pracující důchodce, který nyní hodlá slevu uplatnit, vyznačí změnu do příslušné tabulky daňového prohlášení. Sleva bude uplatněna poprvé za měsíc srpen. 
  2. Zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsáno daňové prohlášení, o slevu žádal, ale zaměstnavatel ji z důvodu omezení v zákoně neuplatnil. Sleva se automaticky uplatní od měsíce srpna, není třeba doplnit žádnou změnu. 
  3. Zaměstnanec dosud nemá u zaměstnavatele daňové prohlášení podepsáno. Jedná se o variantu, kdy zaměstnanec, přestože mohl prohlášení podepsat (nemá podepsáno jinde), takto neučinil. Například mohl být zaměstnavatelem ujištěn, že to na výši daně z důvodu neuplatnění základní slevy stejně nebude mít vliv. Tato situace bohužel přinesla nejvíce komplikací. Nespadá totiž do variant, které uváděla finanční správa ve svém prohlášení. Bylo zde použito pouze slovní spojení – podepsané daňové prohlášení. Na to ostatně aktuálně upozornil i měsíčník Mzdová účetní 9/2014, kde bylo doporučeno podepsat prohlášení dnem vyhlášení Ústavního soudu, tj. 30. července, aby zaměstnavatel mohl ke změně přihlédnout již měsíci srpnu. V opačném případě, tedy při podepsání až v průběhu měsíce srpna, přihlédne zaměstnavatel dle tohoto výkladu ke změně počínaje měsícem následujícím, tj. od měsíce září. Server Podnikatel.cz požádal o vyjádření Generální finanční ředitelství. To potvrdilo, že v uvedeném případě základní slevu na dani plátce daně zohlední při výpočtu záloh na dani, a to počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž bylo podepsáno prohlášení k dani. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc srpen, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66, což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu. Jde tedy o obdobný postup, jako v případě již dříve podepsaného prohlášení k dani, ujistila nás mluvčí Petra Petlachová. Není se tedy čeho obávat, přestože v prohlášení není použit pojem dosud nepodepsané prohlášení, budou mít i tito pracující důchodci s prohlášením podepsaným až v průběhu měsíce srpna stejné podmínky jako důchodci s prohlášením podepsaným v předchozích měsících. 

Roční sleva na dani 2014 

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

O roční slevu na dani pracující důchodci nepřijdou. 

Sleva tedy může být uplatněna ve všech případech již od měsíce srpna. Zaměstnavatel nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období 2014. Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši. Základní sleva se vždy uplatňovala jako roční, nepřepočítává se na příslušné dvanáctiny. Samozřejmě si zaměstnanec může slevu uplatnit podáním daňového přiznání. To je účelné zejména v těch situacích, kdy důchodci pracovali u jednoho zaměstnavatele v rámci dohody o provedení práce v úhrnné měsíční výši odměny do 10 000 korun (včetně). Od roku 2014 si totiž mohou v souladu s § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů do daňového přiznání zahrnout i příjmy zdaněné srážkovou daní. A to na základě potvrzení zaměstnavatele. K tomuto účelu byl vydán speciální tiskopis MF 25 5460/A – vzor. č. 1. Část odvedené daně (případně i celá) jim může být následně na základě žádosti o přeplatek vrácena. 

Rok 2013 je pasé 

Za rok 2013 nemají starobní důchodci nárok na základní slevu na daninemá smysl podávat dodatečné daňové přiznání. Zákon byl v tomto chybném ustanovení zrušen okamžikem zveřejnění ve Sbírce zákonů a je nemožné, aby tato změna působila zpětně. Zda bude možné v individuálních případech poskytnout slevu zpětně za rok 2013, zřejmě rozhodne až správní soud. Jedná se o případy, kdy si důchodci účelově přerušili vyplácení penze k 1. lednu 2013 nebo k tomuto dni penzi nepobírali a sleva jim přesto byla finančním úřadem zamítnuta. Záleží na jejich rozhodnutí, zda se pokusí nárokovat náhradu škody za neuznanou slevu, pravděpodobně podáním žaloby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).