Hlavní navigace

Čtěte návod: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

14. 2. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
V daňovém přiznání je vhodné uplatnit všechny slevy na dani. Poplatníci a mnohdy ani účetní nemají jasno, od kterého měsíce je možné příslušnou slevu uplatnit. Připravili jsme pro vás jednoduchý návod.

Přestože se pro rok 2010 způsob výpočtu daně v podstatě nezměnil, připomeňme si, které doklady k uplatnění daňových slev potřebujeme a v jakých případech je můžeme využít.

Slevy na dani snižují vypočtenou daň

Na rozdíl od nezdanitelných částek základu daně, které snižují daňový základ, snižují slevy již vypočítanou daňovou povinnost. Slevu si mohou uplatnit všichni poplatníci, tj. podnikatelé ve svém daňovém přiznání i zaměstnanci prostřednictvím ročního zúčtování u zaměstnavatele. Čtěte také: Čas na roční zúčtování za rok 2010

Mimo nezdanitelné částky a slevy na dani mohou OSVČ navíc uplatnit odčitatelné položky podle § 34 zákona o daních z příjmů. Jedná se o ztrátu z minulých let a výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Na základní slevu v plné výši mají nárok všichni

Na slevu na poplatníka ve výši 24840Kč za rok 2010 mají nárok všichni. Častým předmětem dotazů je, zda je možné tuto slevu využít v době pobírání podpory v nezaměstnanosti, nároku na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a další. Slevu na poplatníka uplatní ti, kteří měli v roce 2010 zdanitelné příjmy, bez ohledu na skutečnost, zda tyto příjmy trvaly po celý kalendářní rok. Uplatnění slev za období, kdy nebyly v příslušných měsících využity, by mohlo být naopak velmi výhodné. Slevu je možné uplatnit měsíčně podpisem Prohlášení poplatníka nebo ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele nebo daňovým přiznáním. Čtěte také: Podepsat nebo nepodepsat Prohlášení při vedlejší činnosti?

Příklad 1:

Paní Puklická pobírala do května roku 2010 rodičovský příspěvek, poté byla evidována na úřadu práce a od srpna 2010 podniká. Může si od srpna 2010 uplatnit slevu na dani na poplatníka?

Sleva na poplatníka se při zúčtování uplatňuje vždy v plné výši, tj. plných 24 840 Kč, tedy včetně období, kdy pobírala rodičovské dávky a dávky podpory v nezaměstnanosti.

Příklad 2:

Student VŠ byl v měsíci červenci a srpnu zaměstnán v rámci prázdninové brigády. U zaměstnavatele podepsal Daňové prohlášení poplatníka (růžový papír). Může podat daňové přiznání?

Student jako kterýkoliv jiný poplatník má rovněž nárok na plnou slevu na poplatníka. Tu využije podáním daňového přiznání, případně požádá do 15.2. posledního zaměstnavatele o roční zúčtování, tj. u zaměstnavatele, u kterého pracoval v měsíci srpnu. Samozřejmě využije i slevu z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání. Podrobněji v článku: Jak na studentské prázdninové brigády nejvýhodněji?

Od roku 2011 je zavedena tzv. povodňová daň. Sleva na dani se snižuje o 100 Kč měsíčně, tj. na 23 640 Kč ročně.

Sleva na manželku/manžela

Další často uplatňovanou slevou je sleva na manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Roční sleva činí 24840 Kč. V případě, že došlo k uzavření manželství v průběhu roku, činí 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Podmínkou je, že příjem takto uplatněné osoby nepřesáhne 68 000 Kč za celý rok. Čtěte více: Manželku za velbloudy vždy neměňte, leckdy se dá odečíst z daní

Přihlíží se k hrubé mzdě (ne superhrubé), hrubým příjmům z podnikání (tržbám), k příjmům z pronájmu, důchodům ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenským dávkám, peněžité podpoře v mateřství a dávkám v nezaměstnanosti. Čtěte také: Exekuce a jiné srážky ze mzdy v roce 2011

Nepřihlíží se k rodičovskému příspěvku, k dávkám státní sociální podpory, ke zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendiu při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávkám sociální péče, dávkám pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Podrobněji v pokynu D-300

Způsob uplatnění: V daňovém přiznání čestným prohlášením, v ročním zúčtování podpisem příslušné kolonky tiskopisu

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Od roku 2010 se invalidní důchod nedělí na plný a částečný, ale tzv. na třístupňový. Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí 2520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5040 Kč. Posuzuje se vždy k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Může se stát, že dojde k souběhu invalidního a starobního důchodu. V takovém případě musí poplatníci, kteří dosud pobírali invalidní důchod, a přijde jim oznámení, že se jejich důchod stává důchodem starobním, pro uplatnění slevy požádat o posouzení podmínek finanční úřad. Podrobněji v článku: Daňové slevy 2010

Způsob uplatnění: Kopie výměru o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu

Sleva držitele průkazu ZTP/P

Slevu ve výši 1/12 částky 4020 Kč uplatní poplatník za každý měsíc, na jehož počátku byl držitelem průkazu ZTP/P.

Způsob uplatnění: Průkaz ZPT/P

Sleva na studenta do 26 let věku

Podnikající nebo pracující student má nárok na slevu 4020 Kč z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání a to až do 26 let věku, případně 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Posuzuje se včetně měsíce dovršení tohoto věku, vždy za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku studium trvalo. Čtěte také: Víte, jak uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, které končí studium?

Způsob uplatnění: Potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Vypočtená daňová povinnost poplatníka se dále snižuje o zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti. Vždy o 1/12 z částky 11 604 Kč na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c.

školení červen 22 - tip do článku

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě, které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání.

Způsob uplatnění: Potvrzení, že druhý manžel zvýhodnění neuplatňuje (od zaměstnavatele, případně čestné prohlášení, pokud druhý z manželů podává daňové přiznání). U zletilých dětí potvrzení školy o studiu.

Slevy na dani a daňové zvýhodnění v Kč
Sleva na dani 2010 2011 2011 (měsíčně)
Poplatník 24840 23640 1970
Manželka/manžel v domácnosti 24840 24840 jen v ročním zúčtování
Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně 2520 2520 210
Invalidní důchod třetího stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student do 26 let věku 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 11604 967
 – maximální daňový bonus 52200 52200 4350
 – minimální daňový bonus 100 100 50
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).