Hlavní navigace

Sliby chyby. Úřady začínají pokutovat u kontrolních hlášení i staré prohřešky

10. 2. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přestože finanční správa původně tvrdila, že za prohřešky u kontrolních hlášení nebude do zmírnění sankčního režimu pokuty udělovat, nyní svůj postoj změnila.

Řadu podnikatelů tak nyní nepříjemně zaskočil platební výměr z finančního úřadu, kdy jim byla najednou doměřena pokuta až za 9 měsíců staré provinění u kontrolních hlášení k DPH. Navíc se jedná o pokuty ve výši 10 až 50 tisíc korun. Finanční správa však nyní tvrdí, že neřekla, že nebude udělovat pokuty za staré prohřešky nikdy, ale že je nebude udělovat do nabytí účinnosti novely. Ta nastala na konci července roku 2016, přičemž pokuty však začaly padat až teď v lednu.

Důvody, proč až teď úřady pokutují řadu měsíců stará provinění, Generální finanční ředitelství (GFŘ) neuvedlo. Údajně prý statistiky pokut, které se týkají období, ke kterému se pokuta vztahuje, úřady nesledují a nemají pro ně žádný praktický význam. Podle informací serveru Podnikatel.cz jsou ale z udělování pokut za staré prohřešky překvapeni i sami řadoví úředníci, kteří to nyní dostali příkazem seshora.

K minulým prohřeškům nebudeme přihlížet, slibovala finanční správa

Ještě než se kontrolní hlášení začala podávat, už ministerstvo financí připravilo novelu, ve které mírnilo sankční režim. Než však novela prošla zákonodárným procesem, začala se hlášení již podávat. Finanční správa nicméně tvrdila, že do nabytí účinnosti novely bude přistupovat k podnikatelům benevolentně. Co se týká pokut ve výši 1000 Kč, tak ty finanční správa do nabytí účinnosti novely neudělovala, protože nabytím účinnosti připravované novely došlo u všech tisícikorunových pokut vzniklých do této doby k jejich zániku.

Ostatní pokuty, tj. 10 000, 30 000 a 50 000 Kč, měli správci daně před účinností novely udělovat zcela výjimečně. Tyto pokuty bude ale správce daně před účinností novely udělovat zcela výjimečně, a to z důvodu, že důvod pro vydání prvních pokut nastane v zásadě nejdříve v polovině března a účinnost novely předpokládáme od 1. června, což je časový rozdíl přesahující pouze 2 měsíce, komentovala tehdy serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Novela nakonec ale nabyla účinnosti až 29. července.

Čtěte více: Pokuty u kontrolních hlášení budeme zatím udělovat jen výjimečně, slibuje úřad

Ještě konkrétněji pak hovořil šéf GFŘ Martin Janeček. Finanční správa vydá v nejbližší době metodický pokyn, který sjednotí pravidla a podmínky, za kterých bude možno plně nebo částečně prominout výši uložených pokut. Vzhledem k tomu, že tato změna v promíjení pokut u kontrolních hlášení byla očekávána, ukládání pokut jsme do doby účinnosti novely pozastavili. Tisícikorunová pokuta nebyla uložena žádná, co se týká těch vyšších pokut, byly uloženy jen čtyři, upřesnil generální ředitel finanční správy Martin Janeček. V budoucnu se k tomuto v minulosti vzniklému porušení už nebude přihlížet, dodal.

Finanční správa začíná dávat pokuty za stará provinění

Zkušenosti podnikatelů z ledna ale ukazují, že finanční správa k těmto v minulosti vzniklým porušením najednou začala přihlížet. Až do minulého týdne jsem žil v tom, že finanční správa je opravdu v tomto benevolentní. Ale není. Minulý týden přišel naší společnosti výměr na pokutu 10 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení za období březen 2016. Uznávám, termín podání 25. dubna 2016 jsem z objektivních důvodů, které ovšem nejsou mezi vyjmenovanými pro osvobození, nesplnil. Osmý pracovní den po stanoveném termínu jsem povinnost podat kontrolní hlášení splnil. Ovšem den předtím přišla výzva od finančního úřadu, která sice neovlivnila práci naší účetní na kontrolním hlášení, ale zavdala příčinu k udělení pokuty, kterou nám finanční úřad nyní vyměřil – až po téměř devíti měsících, uvedl serveru Podnikatel.cz Jiří Sojka, jednatel společnosti Numeri.

Jak navíc dodal Sojka, finanční ztráta není v tomto ohledu to nejhorší. Zbývá pocit hořkosti a jisté křivdy a nerovnováhy. Vždyť já se opozdil o osm dní (a kdybych to stihnul o den dříve, byl bych bez sankce), ale finanční úřad vyměřil pokutu skoro po devíti měsících. Má toto opatření nějaký preventivní účinek? Nebo se to dělá proto, aby stát vybral několik stovek miliónů na pokutách? Tu hořkost a „nelidský“ přístup budu jistě po této vlně pokut pociťovat nejen já, ale se mnou i spousta jiných podnikatelů, domnívá se Sojka.

Že se nejedná o ojedinělý případ, potvrzují i daňoví poradci a účetní. V poslední době jsme zaznamenali podobné případy, které se dotýkaly jak období před účinností zmíněné novely zákona o DPH, tak po její účinnosti. Pokuty jsou velmi často udělovány za formální pochybení spočívající ve špatné reakci na výzvu pro podání následného kontrolního hlášení (například odpověď prostřednictvím prostého dopisu, nikoliv rychlou reakcí a potvrzením původního kontrolního hlášení), potvrdil serveru Podnikatel.cz Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních (KCÚ).

Finanční správa tvrdí, že nic neslíbila

Když server Podnikatel.cz oslovil s dotazem Generální finanční ředitelství, kolik pokut takto zpětně doměřili, odpovědí bylo, že příslušné statistiky nesledují. GFŘ navíc nyní tvrdí, že to, co uvádělo v první polovině loňského roku, bylo myšleno jinak. Uvedené neznamenalo, že pokuty (kromě té tisícikorunové) se za porušení vzniklé před novelou zákona nebudou ukládat nikdy. Bylo řečeno, že se nebudou ukládat do doby účinnosti novely, protože by pak plátci neměli šanci si v odůvodněných případech požádat o prominutí. Proto jsme počkali na novelu a vydali pokyn D-29 k promíjení pokut za KH, aby tu možnost plátci měli, komentovala Petra Petlachová, mluvčí GFŘ.

Podle Petlachové navíc musí správci daně pokuty uložit a rozhodnutí nezávisí na jejich správní úvaze, zda je uložit/neuložit a v jaké výši. Na správní úvaze správce závisí pouze pokuty do 50 tisíc Kč a do 500 tisíc korun (neodstranění pochybností na výzvu, maření správy daní). Je nutné si uvědomit, že veškeré pokuty podle §101h zákona o DPH jsou tzv. deklaratorní, tzn. jejich vznik a povinnost úhrady je dána zákonem, pokud nastanou skutkové okolnosti, které je zakládají. Správce daně tudíž nemá možnost ovlivnit svým rozhodnutím uložení pokuty, ale je při splnění okolností daných zákonem o DPH naopak povinen platební výměr na příslušnou pokutu vydat, tvrdí nyní Petlachová.

Čtěte také: Kontrolní hlášení lze podat včas, mít správně a stejně dostat pokutu 30 tisíc Kč

Šlo o příkaz seshora, překvapil i samotné úředníky

Jak nicméně zjistil server Podnikatel.cz, sami správci daně jsou překvapeni, že nyní mají udělovat pokuty za prohřešky, které nastaly před 29. červencem 2016. Tři na sobě nezávislé zdroje serveru Podnikatel.cz potvrdily, že šlo o příkaz seshora, který překvapil i samotné úředníky, kteří nyní musí pokuty rozesílat. Server Podnikatel.cz chtěl po GFŘ informace, proč zrovna nyní začínají udělovat pokuty za řadu měsíců staré prohřešky, GFŘ ovšem na otázky neodpovědělo.

Čtěte také: Kontrolní hlášení pomáhá dle úřadů vyššímu výběru DPH. Nesmysl, tvrdí ekonomové

Proti rozhodnutí se lze odvolat

Při stanovení výše pokuty správce daně rozhoduje tzv. platebním výměrem, proti kterému je možné podat odvolání. To je tedy první možná obrana. Podání odvolání má ovšem smysl pouze tehdy, pokud si plátce není vědom porušení povinnosti. Příkladem budiž jedna konkrétní situace z mé praxe, kdy je veden spor o datum doručení výzvy k podání následného kontrolního hlášení, upřesnil serveru Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní a poplatků Komory daňových poradců ČR. Nicméně odvoláním nic nezkazíte, a dokonce jej někteří správci daně doporučují podat.

Současné znění zákona o DPH dále umožňuje podat žádost o prominutí pokuty, její podání je však zpoplatněno 1000 Kč. Navíc podle výkladového pokynu Generálního finančního ředitelství lze podle odborníků předpokládat, že bude vyhověno jen zcela ojedinělým případům typu hospitalizace, resp. živelných pohrom. Je tak otázkou, zda má vůbec smysl žádost podávat. V tomto kontextu se možná samotný smysl právní úpravy promíjení pokut míjí praktickým účinkem, uzavřel Libor Vašek z KCÚ.

Čtěte více: Chcete prominout pokutu u kontrolních hlášení? Podejte žádost a zaplaťte 1000 Kč

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).