Hlavní navigace

Snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným na 100 eur

30. 3. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Náklady na založení společnosti s ručením omezeným se v posledních několika letech výrazně snižovaly. Je však třeba dodržet jasně dané podmínky.

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění (dále jen „Zákon o soudních poplatcích“) již v minulosti zavedl možnost provádění zápisů společností do obchodního rejstříku (mimo rejstříkových soudů) i notáři, což znatelně přispělo ke snížení celkových nákladů na jejich vznik a založení.

K tomuto posunu mimo jiné přispěl i požadavek Evropské komise na snížení nákladů na založení s.r.o. ve výši 100 eur ve všech členských zemích Evropské unie. Toto by do budoucna mělo významně podpořit začínající podnikatele a snížit vstupní bariéry do podnikání.

Hranice stanovená Evropskou komisí

Evropská komise v minulosti vydala požadavek pro všechny členské státy Evropské unie, které budou chtít čerpat dotace ze strukturálních fondů EU v období mezi lety 2014 – 2020, aby do konce roku 2016 zajistily souhrnné vstupní náklady na založení společnosti s ručením omezeným ve výši do 100 eur. Česká republika za účelem splnění této předběžné podmínky pro čerpání dotací podnikla určité legislativní změny, které za jistých (vcelku rigidních) podmínek nyní opravdu umožňují společnost s ručením omezeným za takto nízké náklady „založit“. Zde je však namístě důsledně rozlišit právnickou terminologii a na splnění výše uvedené podmínky pohlížet poněkud skepticky.

Čtěte také: Jít na trh v kůži OSVČ, či se schovat pod křídly s.r.o.?

Termín „založení“ totiž z právního hlediska neznamená to, co si pod ním většina lidí představuje, a to plnou funkčnost společnosti zapsanou v obchodním rejstříku. Z čistě formálního hlediska je totiž společnost „založena“ již sepsáním zakladatelského právního jednání formou notářského zápisu, který za níže uvedených podmínek opravdu lze pořídit v rámci stanovené hranice 100 eur. Dá se tedy říci, že podmínku Evropské komise Česká republika formálně splnila, avšak způsobem „aby se vlk nasytil a koza zůstala celá“.

Čtěte také: Eseróčko půjde od roku 2015 založit ještě jednodušeji. Jaká rizika to obnáší?

Založená společnost totiž „vzniká“ až zápisem do obchodního rejstříku a pro její plnohodnotnou operabilitu jsou tak vedle sepsání zakladatelského právního jednání vyžadovány i další náklady. Při jejich započtení se nicméně do částky 100 eur, tedy přibližně 2700 Kč, již nedostaneme. Celkové náklady na vznik společnosti s ručením omezeným se nicméně i přesto dají snížit na takovou úroveň, že ve výsledku není ani tato suma zase tak daleko od hranice nastavené Evropskou komisí.

Minimální náklady na vznik s.r.o.

Snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným bylo do českého právního řádu vneseno především novelizacemi zákona o soudních poplatcích. Pro založení, vznik a oprávnění společnosti začít podnikat je (ve zkratce) nutné jednak vyhotovit notářský zápis na zakladatelském právním jednání (např. zakladatelské listiny u jediného společníka či společenské smlouvy u více společníků), dále zřídit pro podnikání zpravidla nezbytné živnostenské oprávnění (nejčastěji se ohlašují živnosti volné), zajistit společnosti sídlo, založit bankovní účet a po složení základního kapitálu ji zapsat do obchodního rejstříku.

Čtěte také: Přechod z OSVČ na s.r.o. Jak a kdy je to nejvhodnější?

Vzhledem k tomu, že minimální zákonná výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je nyní pouhá 1 koruna, založení bankovního účtu a složení základního kapitálu samo o sobě nepředstavuje významnější náklad. Přestože základní kapitál v minimální výši není pro potenciální dodavatele či odběratele zrovna zárukou vysoké důvěryhodnosti. Zároveň je třeba si dát pozor, zda nemá vaše banka své vlastní požadavky na minimální vklad a bude vám bankovní účet se vkladem 1 koruna ochotna bez problémů založit, jelikož k zápisu společnosti do obchodního rejstříku budete potřebovat její potvrzení o splacení vkladu.

Poté můžete počítat přibližně s následujícími minimálními náklady na založení a vznik s.r.o. Za sepsání notářského zápisu o tzv. jednoduchém zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným (podle něhož má být vkladová povinnost splněna v penězích a které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané zákonem), si notáři dle notářského tarifu aktuálně účtují 2000 Kč. 

Připočteme-li k tomu poplatek notáře za sepsání notářského zápisu o osvědčení o splnění podmínek pro zápis firmy do obchodního rejstříku ve výši 1000 Kč, poplatek za přímý zápis notářem ve výši 300 Kč a správní poplatek ve výši 1000 Kč za ohlášení živnosti, dostaneme se na celkovou částku 4300 Kč za plnohodnotný vznik společnosti. To vše za předpokladu, že bude naplněna podmínka pro osvobození od soudního poplatku za zápis společnosti do obchodního rejstříku. Předmětná částka však stále nezahrnuje poplatky související s ověřováním podpisů, případně za obstarání výpisu z rejstříku trestů, budou-li potřeba.

Čtěte také: Eseróčko vs. živnost. Co si vybrat, když začínám podnikat? Tady jsou naše tipy

K osvobození od soudního poplatku za prvozápis společnosti s ručením omezeným, který za normálních okolností činí 6000 Kč, může dojít pouze za předpokladu, že její zápis do obchodního rejstříku provede notář a zapisované skutečnosti budou mít podklad v notářském zápisu o tzv. jednoduchém zakladatelském právním jednání. Podle něho musí být vkladová povinnost splněna v penězích a musí obsahovat jen povinné náležitosti předepsané zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění. Není tak možné do zakladatelského právního jednání vložit ujednání odlišná od těchto minimálních zákonných náležitostí, což určitě může mít vliv na fungování společnosti a je třeba s tím počítat.

K částce 100 eur se dá alespoň přiblížit

Pokud pomineme drobné náklady nutné na ověřování podpisů, které jsou pro prvozápis společnosti s ručením omezeným nutné vždy, je možné se za stávajících podmínek k částce 100 eur, v přepočtu tedy zhruba za 2700 Kč, za vznik společnosti alespoň přiblížit. Rozhodně jí však nelze plně dostát. Už vůbec ne za předpokladu, že společnost nebude zapsána do obchodního rejstříku notářem nebo že její zakladatelské právní jednání bude vybočovat z minimálních zákonných náležitostí, což by automaticky znamenalo povinnost za prvozápis zaplatit, a to relativně vysokým soudním poplatkem ve výši 6000 Kč.

Nutno ale zdůraznit, že s ohledem na výše uvedenou částku 4300 Kč se stále bavíme o založení a vzniku společnosti za naprosto minimální možné náklady. Při jakémkoliv vybočení či nesplnění kterékoliv z výše uvedených podmínek se výše nákladů na založení okamžitě dostane na mnohonásobně vyšší sumu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).