Hlavní navigace

Snížení penále pro zaměstnavatele, změna v přehledech o výši pojistného

15. 5. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vláda minulý týden schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálního pojištění. Přináší odklad pojistného, ale i nové povinnosti.

Návrh zákona je projednáván ve stavu legislativní nouze. Materiál aktuálně putuje do Senátu a musí ho ještě podepsat prezident.

Podle ministryně Jany Maláčové se celá země začíná navracet do normálního života. A aby byl ten přechod do normálu hladký, je nejvyšší čas masivně podpořit firmy a stabilizovat ekonomiku. Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun.

Snížení penále z pojistného

Zaměstnavatel musí odvést pojistné z vyměřovacího základu zaměstnavatele do 20. dne následujícího kalendářního měsíce na účet příslušné OSSZ. Pokud tuto povinnost nesplní, čeká ho penále ve výši 0,05 % za každý kalendářní den po dni splatnosti pojistného.

Nyní se tato část zákona upravuje. Jestliže zaměstnavatel pojistné za zaměstnavatele podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti za měsíc květen (splatnost od 1. do 20. června), červen (splatnost od 1. do 20. července) a červenec (splatnost od 1. do 20. srpna) uhradí nejpozději do 20. října 2020 a současně za měsíce květen, červen a červenec hradil pojistné za zaměstnance včas a ve stanovené výši, bude penále, které z důvodu pozdní úhrady pojistného za zaměstnavatele vznikne, sníženo o 80 %. Toto snížené pojistné se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Nenavrhuje se tak úplné zrušení penále za pozdější placení pojistného, ale zachovává se povinnost zaplatit 20 % penále, což odpovídá roční úrokové sazbě méně než 4 %. Ovšem jedná se pouze o pojistné za zaměstnavatele. Pojistné sražené zaměstnancům musí zaměstnavatel včas odvést.

Zaměstnavatel nemusí o odkladu odvodu pojistného OSSZ informovat, ta sama sníží penále o 80 % podle stavu zaplaceného pojistného ke dni 20. října 2020. V případě, že nebude u zaměstnavatele evidován k tomuto datu žádný dluh, a pokud zaměstnavatel řádně odvedl za měsíc květen, červen a červenec pojistné za zaměstnance, tj. v plné výši a v termínu splatnosti. Pokud tomu tak nebude, bude účtováno penále v plné výši.

Novela umožní odložit platbu celého nebo jen části pojistného. Snížené penále bude zaměstnavateli předepisováno k úhradě standardně formou výkazu nedoplatků podle § 104g zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Shrnutí podmínek pro snížení penále za pozdní odvod:

  • Možnost odložit celé nebo část pojistného za zaměstnavatele za měsíc květen až červenec.
  • Jde pouze o pojistné za zaměstnavatele, nikoli za zaměstnance (to musí být odvedeno). 
  • Pojistné musí být doplaceno ke dni 20. října 2020. 
  • Vypočtené penále (snížené na 20 %) bude vyčísleno formou výkazu nedoplatků.

Změna v uspokojování pohledávek

S tím souvisí i změna v uspokojování pohledávek. Po dobu období s povoleným odkladem plateb je potřebné také dočasně upravit pravidlo uspokojování pohledávek OSSZ vůči zaměstnavateli. Protože zaměstnavatel musí hradit měsíční pojistné za zaměstnance, upraví se postup tak, aby nedošlo k „umístění“ plateb primárně na dlužné pojistné za zaměstnavatele za minulé měsíce, ale k úhradě pojistného za zaměstnance v měsíci aktuálním.

Zaměstnavatel nebude veden jako dlužník

Firmy, které využijí odkladu, nebudou vedeny jako dlužníci. Tím by totiž byly vyloučeny z možnosti čerpat jiné formy veřejné podpory (příspěvky v programu Antivirus, dotace podnikům sociálních služeb apod.). Na zaměstnavatele, kteří jinak plní všechny své závazky v oblasti pojistného, se bude pohlížet jako na zaměstnavatele bez dluhu na pojistném. Bezdlužnost může být takovému zaměstnavateli v případě potřeby potvrzena, to ovšem pouze v období od 21. června 2020 do 20. října 2020. Ke dni 20. října 2020 musí být dlužné pojistné za tyto měsíce vyrovnáno. Čtěte také: Překážka v práci, svátek a program Antivirus

Odpuštění penále

Protože celý proces bude administrativně náročný, navrhuje se nevymáhání sníženého penále, které nepřesáhne 1000 Kč. Jednalo by se o malé zaměstnavatele pod 10 zaměstnanců nebo o případy, kdy zaměstnavatel nevyužije celé období odkladu plateb, ale jeho menší část. Důvodová zpráva k změně zákona uvádí, že u zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 100 a průměrnou mzdou 30 tisíc Kč by v případě plného využití možnosti odkladu činilo snížené penále přibližně 13,7 tisíce Kč. Částka penále nižší než 1 tisíc Kč odpovídá při mediánové mzdě a plném využití možností odložení placení zaměstnavatelům s počtem do 7 zaměstnanců.

Přehled pouze elektronicky a zákaz hotovostních plateb

Ovšem je tu i nová povinnost pro zaměstnavatele. V současné době musí dle § 9 odst. 2 zákona o pojistném předložit na předepsaném tiskopisu do 20. dne následujícího kalendářního měsíce příslušné OSSZ přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět. Nově bude muset (pod pohrůžkou sankcí) odeslat přehled pouze elektronicky. Pro většinu zaměstnavatelů se nejedná o žádnou změnu, jelikož tak činí již nyní. Avšak jsou i tací, kteří stále odesílají papírové formuláře. Nově tak budou moci učinit pouze v případě technických potíží, např. výpadky elektrické energie, služeb provozovatele internetového připojení. Současně se ruší možnost uhradit pojistné v hotovosti na OSSZ. Toto opatření je velmi náročné na lidské zdroje a bezpečnostní opatření a tím vysoce nákladné, mimořádně neefektivní. To platí i pro nemocenské pojištění. Čtěte také: Částečná nezaměstnanost, nebo plně hrazená překážka v práci? Máme vyjádření MPSV

Na základě přechodného ustanovení nebude možné podávat přehledy o výši pojistného za období před účinností zákona „papírově“. Není k tomu důvod, pokud někdo včas a řádně nepodal přehled, neměl by mít „lepší“ podmínky, naopak i ten by měl mít nově povinnost podat přehled již jen elektronicky.

Účinnost se navrhuje prvním dnem vyhlášení zákona. Ovšem jelikož jsou změny vázány na podávání přehledu o příjmech na příslušnou OSSZ, půjde pravděpodobně o 1. června 2020, neboť právě od 1. června budou zaměstnavatelé podávat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného za květen.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).