Hlavní navigace

Sociálka k novinkám zákona o nemocenském

2. 1. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 293493
ČSSZ přibližuje legislativní novinky roku 2012. Vycházky v nemoci maximálně 6 hodin denně, omezení střídání rodičů na mateřské a krátkodobé zaměstnání.

Zákon o nemocenském pojištění přinesl v roce 2012 řadu změn. Server Podnikatel.cz se jim podrobně věnoval. Začátkem nového roku přinášíme rovněž komentář České správy sociálního zabezpečení.

Významnou úpravou je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného, sčítání krátkodobých zaměstnání v jednom měsíci pro účely sociálního zabezpečení a úprava v dohodách o převzetí dítěte do péče, tzv. střídání v pobírání peněžité pomoci v mateřství.

Omezení vycházek během nemoci

Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu šest hodin denně. Vycházky budou rozepsány v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda budou vymezeny na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Ten může vycházky povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práceneschopného občana a který nenarušuje stanovený léčebný režim, upřesňuje Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ. Dodává, že ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Tomu ale musí předcházet písemný souhlas příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, a to na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Výjimečným případem je mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav. Čtěte také: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník změn  

účto únor klímová

Konec zneužívání peněžité pomoci v mateřství

V roce 2012 zůstává možnost manžela či otce dítěte uzavřít dohodu s matkou dítěte o jeho převzetí do péče. Pro účely nároku na peněžitou pomoc v mateřství lze tuto dohodu uzavřít minimálně na dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Končí tedy zneužívání střídáním v péči druhého z manželů či otcem dítěte pouze na víkendové dny.

Opakované krátkodobé zaměstnání

Z důvodu zamezení uzavírání opakovaných krátkodobých zaměstnání v jednom kalendářním měsíci mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem se nově upravují tzv. krátkodobá zaměstnání (zaměstnání kratší 15 dnů). Dosud nevznikala povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné na sociální zabezpečení ani u těchto opakovaných krátkodobých zaměstnání v jednom měsíci. Od roku 2012 bude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění po dobu jejich trvání v kalendářním měsíci, pokud součet jeho příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci částky aspoň 2 500 Kč. Jak vysvětluje Jana Buraňová, v praxi to bude znamenat, že zaměstnavatel bude mít povinnost odvádět za tyto zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení. Čtěte více: Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu 2012

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).